Die sewe jaar verhoor - deel I

 

trompette van Waarskuwing-deel V die grondslag gelê vir wat ek glo hierdie generasie nou vinnig nader. Die prentjie word duideliker, die tekens wat harder praat, die winde van verandering waai harder. En so kyk ons ​​Heilige Vader weereens na ons en sê: 'Hoop”... want die komende duisternis sal nie seëvier nie. Hierdie reeks geskrifte spreek die “Sewe jaar verhoor” wat dalk nader kom.

Hierdie oordenkinge is die vrug van gebed in my eie poging om die kerk se leer dat die Liggaam van Christus sy Hoof sal volg, beter te begryp deur sy eie passie of 'finale verhoor', soos die Kategismus dit stel. Aangesien die boek Openbaring deels oor hierdie finale verhoor handel, het ek hier 'n moontlike interpretasie van die Johannes-apokalips ondersoek volgens die patroon van Christus se passie. Die leser moet in gedagte hou dat dit my eie persoonlike refleksies is en nie 'n definitiewe interpretasie van Openbaring nie. Dit is 'n boek met verskeie betekenisse en dimensies, nie die minste nie, 'n eskatologiese boek. Menige goeie siel het op die skerp kranse van die Apokalips geval. Ek het nietemin gevoel dat die Here my dwing om hulle in geloof deur hierdie reeks te wandel. Ek moedig die leser aan om hul eie onderskeidingsvermoë uit te oefen, natuurlik verlig en gelei deur die Magisterium.

 

lees verder

Die sewe jaar lange verhoor - deel II

 


Apokalips, deur Michael D. O'Brien

 

Toe die sewe dae verby was,
die waters van die vloed het op die aarde gekom.
(Genesis 7: 10)


I
wil vir 'n oomblik uit die hart praat om die res van hierdie reeks te raam. 

Die afgelope drie jaar was vir my 'n merkwaardige reis, wat ek nooit van plan was om aan te pak nie. Ek beweer nie dat ek profeet is nie ... net 'n eenvoudige sendeling wat 'n oproep voel om 'n bietjie meer lig te werp op die dae waarin ons leef en die dae wat kom. Nodeloos om te sê, dit was 'n oorweldigende taak, en dit word met baie vrees en bewing gedoen. Ek deel ten minste soveel met die profete! Maar dit word ook gedoen met die geweldige gebedsondersteuning wat baie van julle genadiglik namens my aangebied het. Ek voel dit. Ek het dit nodig. En ek is so dankbaar.

lees verder

Die Sewejaar-verhoor - Deel IV

 

 

 

 

Sewe jaar sal oor jou gaan totdat jy weet dat die Allerhoogste oor die koninkryk van mense regeer en dit gee aan wie Hy wil. (Dan 4:22)

 

 

 

Tydens die mis die afgelope passiesondag, het ek gevoel dat die Here my versoek om 'n gedeelte van die land weer te plaas Sewe jaar proefneming waar dit in wese begin met die Passie van die Kerk. Hierdie meditasies is weereens die vrug van gebed in my eie poging om die leer van die Kerk dat die Liggaam van Christus sy Hoof sal volg deur sy eie passie of 'finale verhoor', soos die Kategismus dit stel, beter te verstaan. (CCC, 677). Aangesien die boek Openbaring deels oor hierdie finale verhoor handel, het ek hier 'n moontlike interpretasie van die Johannes-apokalips ondersoek volgens die patroon van Christus se passie. Die leser moet in gedagte hou dat dit my eie persoonlike refleksies is en nie 'n definitiewe interpretasie van Openbaring nie. Dit is 'n boek met verskeie betekenisse en dimensies, nie die minste nie, 'n eskatologiese boek. Menige goeie siel het op die skerp kranse van die Apokalips geval. Desondanks het ek gevoel dat die Here my dwing om hulle in geloof deur hierdie reeks te wandel, en die kerk se leer met mistieke openbaring en die gesaghebbende stem van die Heilige Vaders saam te stel. Ek moedig die leser aan om hul eie onderskeidingsvermoë uit te oefen, natuurlik verlig en gelei deur die Magisterium.lees verder

Die Sewejaar-verhoor - Deel V


Christus in Getsemane, deur Michael D. O'Brien

 
 

Die Israeliete het gedoen wat die Here mishaag; die Here het hulle sewe jaar lank in die hand van Midian oorgegee. (Rigters 6: 1)

 

HIERDIE skryfwerk ondersoek die oorgang tussen die eerste en tweede helfte van die Sewejaar-proeflopie.

Ons het Jesus gevolg gedurende sy passie, wat 'n patroon is vir die huidige en komende Groot Verhoor van die Kerk. Verder pas hierdie reeks sy passie in ooreenstemming met die boek Openbaring, wat op een van die vele vlakke van simboliek 'n Hoë massa aangebied in die hemel: die voorstelling van Christus se passie as beide offer en oorwinning.

lees verder

Die Sewejaar-verhoor - Deel VII


Die bekroning met dorings, deur Michael D. O'Brien

 

Blaas die basuin in Sion, alarm op my heilige berg! Laat almal wat in die land woon, sidder, want die dag van die HERE kom. (Joël 2: 1)

 

DIE Verligting sal 'n periode van evangelisasie inlui wat sal kom soos 'n vloed, 'n groot vloed van genade. Ja, Jesus, kom! Kom in krag, lig, liefde en genade! 

Maar sodat ons nie vergeet nie, is die Illumination ook 'n waarskuwing dat die weg wat die wêreld en baie in die Kerk self gekies het verskriklike en pynlike gevolge op die aarde sal bring. Die Verligting sal gevolg word deur verdere barmhartige waarskuwings wat in die kosmos self begin ontvou ...

 

lees verder

Die Sewejaar-verhoor - Deel VIII


"Jesus word deur Pilatus tot die dood veroordeel", deur Michael D. O'Brien
 

  

Inderdaad, die Here HERE doen niks sonder om sy plan aan sy dienaars, die profete, bekend te maak nie. (Amos 3: 7)

 

PROFETIESE WAARSKUWING

Die Here stuur die twee getuies die wêreld in om hulle tot bekering te roep. Deur hierdie barmhartigheidsdaad sien ons weer dat God liefde is, stadig tot woede en ryk aan barmhartigheid.

lees verder

Die sewe jaar-verhoor - deel IX


kruisiging, deur Michael D. O'Brien

 

Die Kerk sal die glorie van die koninkryk slegs binnegaan deur hierdie laaste Pasga, wanneer sy haar Here sal volg in sy dood en opstanding. -Kategismus van die Katolieke Kerk, 677

 

AS ons bly die Passie van die Liggaam volg in verband met die Openbaringboek, dit is goed om die woorde wat ons aan die begin van die boek gelees het, te onthou:

Geseënd is hy wat voorlees en geseënd is diegene wat na hierdie profetiese boodskap luister en let op wat daarin staan, want die vasgestelde tyd is naby. (Op 1: 3)

Ons lees dus nie in 'n gees van vrees of verskrikking nie, maar in 'n gees van hoop en afwagting op die seën wat diegene ontvang wat gehoor gee aan Openbaring se kernboodskap: geloof in Jesus Christus red ons van die ewige dood en gee ons 'n deel in die erfenis van die Koninkryk van die hemele.lees verder

Die sewe jaar verhoor - epiloog

 


Christus die Woord van die Lewe, deur Michael D. O'Brien

 

Ek sal die tyd kies; Ek sal regverdig oordeel. Die aarde en al sy inwoners sal bewe, maar Ek het die pilare daarvan vasgestel. (Psalm 75: 3-4)


WE het die passie van die kerk gevolg, in die voetspore van ons Here gewandel vanaf sy triomftog in Jerusalem tot by sy kruisiging, dood en opstanding. dit is sewe dae van Passiesondag tot Paassondag. So ook sal die Kerk Daniël se 'week' ervaar, 'n sewe jaar lange konfrontasie met die magte van die duisternis en uiteindelik 'n groot triomf.

Alles wat in die Skrif voorspel is, is besig om te gebeur, en namate die einde van die wêreld nader kom, toets dit beide die mense en die tye. —St. Cyprianus van Kartago

Hieronder is 'n paar laaste gedagtes oor hierdie reeks.

 

lees verder