Vatikanın müdafiəsi II və Yenilənmə

 

Bu hücumları görə bilərik
Papaya və kilsəyə qarşı
yalnız kənardan gəlməyin;
daha doğrusu, kilsənin əzabları
kilsənin içindən gəl,
Kilsədə mövcud olan günahdan.
Bu həmişə ümumi məlumat idi,
lakin bu gün biz bunu həqiqətən dəhşətli formada görürük:
Kilsənin ən böyük təqibi
xarici düşmənlərdən gəlmir,
lakin kilsə daxilində günahdan doğulur.
- XVI SƏHİFƏ XVI,

Lissabon uçuşunda müsahibə,
Portuqaliya, 12 may 2010-cu il

 

İLƏ Katolik Kilsəsində rəhbərliyin dağılması və Romadan irəli gələn mütərəqqi gündəm, getdikcə daha çox katolik "ənənəvi" Kütlələri və pravoslavlıq sığınacaqlarını axtarmaq üçün kilsələrindən qaçır.oxumağa davam