Bu Hədiyyə

 

Mənim əksimdə Radikal ənənəvilik haqqında, Mən nəhayət, Kilsədə həm “həddindən artıq mühafizəkar”, həm də “proqressiv” deyilən üsyan ruhuna işarə etdim. Birincidə onlar yalnız Katolik Kilsəsinin dar teoloji baxışını qəbul edərək, İnancın dolğunluğunu rədd edirlər. Digər tərəfdən, mütərəqqi cəhdlər "iman əmanətini" dəyişdirmək və ya əlavə etməkdir. Nə də həqiqət Ruhu doğmur; nə də (onların etirazlarına baxmayaraq) Müqəddəs Ənənəyə uyğun gəlmir.oxumağa davam