Sülh

 

SÜLH Müqəddəs Ruhun hədiyyəsidir,
nə zövqdən, nə də cismani əzabdan asılıdır. Bu bir meyvədir,
bir almaz doğulduğu kimi ruhun dərinliklərində doğulur

in
            bu
          
                   dərinliklər

       of

bu

 yer ...

ya günəş işığından, ya da yağışdan çox aşağıda.

Fövqəladə bir gün

 

 

IT Kanadada fövqəladə bir gündür. Bu gün bu ölkə eyni cinsli evliliyi leqallaşdıran dünyada üçüncü oldu. Yəni bir kişi ilə qadın arasındakı evlilik tərifi, digərlərinin xaricində qalması üçün artıq mövcud deyil. Evlilik indi iki nəfər arasındadır.

oxumağa davam