Ang Karon nga Pulong sa 2024

 

IT morag dili pa lang dugay nga mibarug ko sa kapatagan samtang nagsugod ang bagyo. Ang mga pulong nga gilitok sa akong kasingkasing kaniadto nahimong nagpatin-aw nga “karon pulong” nga mahimong basihan niini nga apostolado sa sunod nga 18 ka tuig:Padayon sa pagbasa