Unsa ang Nahimo Nimo?

 

Ang Ginoo miingon kang Cain: “Unsa may imong nabuhat?
Ang tingog sa dugo sa imong igsoon
naghilak kanako gikan sa yuta” 
( Gen 4:10 ).

-POPE ST JUAN PABLO II, Evangelium Vitae, dili. 10

Sa ingon niini malig-on nga gipahayag ko kanimo niining adlawa
nga dili ko responsable
tungod sa dugo ni bisan kinsa kaninyo,

kay wala ako maglangan sa pagmantala kanimo
ang tibuok plano sa Dios...

Busa magmabinantayon ug hinumdomi
nga sulod sa tulo ka tuig, gabii ug adlaw,

Sa walay hunong akong gipahimangnoan ang matag usa kaninyo
uban sa mga luha.

( Buhat 20:26-27, 31 )

 

Human sa tulo ka tuig nga intensive research ug pagsulat sa “pandemic,” lakip ang a documentary nga nahimong viral, gamay ra ang akong gisulat bahin niini sa miaging tuig. Usa ka bahin tungod sa grabeng pagkasunog, usa ka bahin usa ka panginahanglan sa pag-decompress gikan sa diskriminasyon ug pagdumot nga nasinati sa akong pamilya sa komunidad nga among gipuy-an kaniadto. Kana, ug ang usa mahimo ra nga magpasidaan hangtod nga maigo nimo ang kritikal nga misa: kung ang adunay mga dalunggan nga makadungog nakadungog - ug ang uban makasabut ra kung ang mga sangputanan sa wala madungog nga pasidaan makahikap kanila sa personal.

Padayon sa pagbasa