America: Pagtuman sa Pagpadayag?

 

Kanus-a mamatay ang usa ka imperyo?
Nahugno ba kini sa usa ka makalilisang nga higayon?
Dili dili.
Apan moabot ang panahon
kung ang mga tawo niini dili na motuo niini…
-trailer, Megalopolis

 

IN 2012, samtang ang akong paglupad misaka sa ibabaw sa California, akong gibati ang Espiritu nga nag-awhag kanako sa pagbasa sa Pinadayag Mga Kapitulo 17–18. Sa pagsugod nako sa pagbasa, ingon og usa ka tabil nga nagtangtang niining arcane nga libro, sama sa laing panid sa nipis nga tisyu nga mibalik aron ipadayag ang usa ka gamay nga misteryoso nga imahe sa "katapusan nga mga panahon." Ang pulong nga "apokalipsis" nagpasabot, sa pagkatinuod, ang pagpadayag.

Ang akong nabasa nagsugod sa pagbutang sa America sa usa ka hingpit nga bag-ong kahayag sa Bibliya. Sa akong pag-research sa makasaysayanong mga pundasyon sa maong nasod, dili nako malikayan nga makita kini nga tingali ang labing takos nga kandidato sa gitawag ni San Juan nga "misteryosong babylon" (basaha Misteryo nga Babilonia). Sukad niadto, duha ka bag-ong uso ang daw nagpalig-on sa maong panglantaw...

Padayon sa pagbasa