Supernatural Wala na?

 

ANG Ang Vatican nag-isyu og bag-ong mga lagda alang sa pag-ila sa "gipasangil nga labaw sa kinaiyahan nga mga panghitabo", apan sa walay pagbiya sa mga obispo nga adunay awtoridad sa pagdeklarar nga mystical phenomena nga gipadala sa langit. Sa unsang paagi kini makaapekto dili lamang sa nagpadayon nga pag-ila sa mga pagpakita kondili sa tanang labaw sa kinaiyahan nga mga buhat sa Simbahan?Padayon sa pagbasa