MATAG higayon dinhi,

Kinahanglan nga usa ka sambingay sa walay katapusan nga usa.

ANG mga pulong sa St. Elizabeth Anne Seton padayon sa pag-ring sa akong ulo:

Be above the vain fears of nature and efforts of your enemy. You are children of eternity. Your immortal crown awaits you, and the best of Fathers waits there to reward your duty and love. You may indeed sow here in tears, but you may be sure there to reap in joy. (Gikan sa usa ka komperensya hangtod sa iyang mga anak nga babaye nga espirituhanon)

Paglahutay

 

PAGPADAYON. Oh Ginoo, giunsa ko kakulang niini.

Ngano nga dali ako nahulog sa ilawom sa labing gamay nga gibug-aton sa akong unod? Gikapoy kaayo ako ug naguol sa akong mga pagkalinga, binuang nga mga kalihokan, ug giusik nga oras. Gikapoy ako sa kanunay nga pagsayaw sa akong kahuyang.

Lord nahulog ko. Pasaylo-a ko. Wala ako mas maayo kaysa sa wala’y gihunahuna bahin kanimo. Tingali naa siya sa unahan nga gibuhat niya ang iyang katungdanan nga may kalig-on, bisan kung ang iyang katapusan dili alang sa imong himaya. Ako, sa laing bahin, nahibal-an pag-ayo ang katapusan sa tanan nga mga butang ug kana nga kinahanglan gipunting sa kasingkasing, gibiyaan ang higayon, nag-aginod gikan sa usa nga gipadulong ngadto sa sunod sama sa usa ka salag sa hangin.

Naulaw ko, Ginoo nahuya sa akong kakulang sa resolusyon. Ang tinai sa tapol, avarice, ug pagpatuyang sa kaugalingon nagtaas sa akong tutunlan. Ngano nga nahasol ka kanako tinuud nga usa ka misteryo! Mahimo ba gyud nga Gugma? Mahimo ba ang Gugma kini mapailubon? Mahimo ba ang Gugma kini nagpasaylo? Kung mao, dili ko kini masabut! Gisilotan ako — sad-an — nga takus nga ihulog uban sa mga mihampak sa imong aping, nga gilansang na usab Ikaw sa krus.

Apan ako sad-an sa labi ka daghang krimen kung magpadayon ako sa pagkawalay paglaum. Kini, pagkahuman sa tanan, usa ka kahimtang sa samaran nga garbo. Kini ang lugar ni Hudas aron mikalagiw sa pagkawala’y paglaum sa kaugalingon ug kasubo; kini ang dominyo sa dili mahinulsulon nga kawatan nga magpadayon sa pagkamatarung sa kaugalingon ug pagkabuta sa imong kalooy; labaw sa tanan ang makapasubo nga panghunahuna sa nahulog nga anghel, ang prinsipe sa kangitngit, nga kapuy-an garbo ug kalooy sa kaugalingon.

Ug busa Ginoo, moanha ako kanimo pag-usab… samtang ako… nabuak, maluya, nasamdan… mahugaw, gigutom, ug gikapoy. Mianhi ako — dili ingon usa ka matinud-anon nga anak nga lalaki — apan ingon ang mausikon. Miabut ako uban ang akong andam nga pagsugid, akong dili hingpit nga paghinulsol, ug akong bulsa nga wala’y lain gawas ang paglaum.

Mianhi ako sa kakabus. Mianhi ako, ingon usa ka makasasala.

… Kitaa! Unsa man ang akong nakita? Kana ba ikaw, Padre, nagdagan padulong sa akon….!

KONSUMASYON…

Ang among kinabuhi sama sa usa ka bituon sa pagpamusil. Ang pangutana – ang espirituhanon nga pangutana – unsa ang orbit nga mosulud sa niining bituon.

Kung nahurot kita sa mga butang sa kalibutan: salapi, siguridad, gahum, pagpanag-iya, pagkaon, sekso, pornograpiya… nan nahisama kita sa bulalakaw nga nasunog sa atmospera sa yuta. Kung nahurot kita sa Diyos, sama kita sa usa ka bulalakaw nga nagtumong sa adlaw.

Ug ania ang kalainan.

Ang una nga bulalakaw, nga naugdaw sa mga tintasyon sa kalibutan, sa katapusan nabungkag nga wala. Ang ikaduha nga bulalakaw, tungod kay nahurot uban si Jesus ang Anak, dili nabungkag. Hinuon, mobuto kini ngadto sa siga, nga natunaw ug nahimong usa kauban sa Anak.

Ang nauna namatay, nahimong bugnaw, ngitngit, ug wala’y kinabuhi. Ang ulahi nabuhi, nahimong kainit, kahayag, ug sunog. Ang nahauna daw masilaw sa panan-aw sa kalibutan (kadiyot)… hangtod nga nahimo’g abog, nawala sa kangitngit. Ang ulahi natago ug wala mamatikdan, hangtod nga maabut ang mga naglamoy nga silaw sa Anak, nga madakup sa kahangturan sa Iyang nagdilaab nga kahayag ug gugma.

Ug busa, usa ra gyud ang pangutana sa kinabuhi nga hinungdan: Unsa man ang nagaut-ut kanako?

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? (Mat 16:26)

Pahibalo SA BIRTH

Baby Kevin Kyle Paul natawo kaniadtong Enero 2, 2006 – ang among ikapito nga anak nga adunay tulo ka mga babaye, ug karon, upat ka mga lalaki.

Salamat Ginoo!

Kevin Mallett

 

PAGPaubos mao ang among dalangpanan.

Kini ang luwas nga lugar diin dili madani ni Satanas ang atong mga mata, tungod kay ang atong nawong nahiabut sa yuta. Dili kita maglatagaw, tungod kay naghigda kita nga nagahapa. Ug nakuha naton ang kinaadman, tungod kay nahilum ang atong dila.

Karong gabhiona, pag-usab, nabati nako ang pagkadinalian nga tangtangon ang bisan unsang mga makabalda ug bisyo nga akong gikuptan. Adunay daghang mga grasya didto aron mahimo kini… mga grasya, sa akong pagtuo, alang sa bisan kinsa nga matinuorong nangayo.

Wala’y panahon sa pag-usik. Kinahanglan naton nga magsugod karon sa pag-andam alang sa kung unsa ang moabut "sama sa usa ka kawatan sa gabii". Ug unsa ang moabut?

Pasagdi siya nga adunay mga mata, tan-awa ang; kinsa may mga dunggan, listen.

 

 

ANG Nakita sa Ginoo ang tinguha sa among kasingkasing. Nakita Niya ang among pangandoy nga mahimong maayo.

Ug busa, bisan sa atong mga kapakyasan, ug bisan sa pagpakasala, midagan Siya aron sa paggakos kanato… sama sa pagdagan sa Amahan aron sa paggakus sa us aka anak nga nawala, nga natabunan sa kaulawan sa iyang pag-alsa.

Tungod niini, gipahibalo ni Gabriel si Maria, "Ayaw kahadlok!"; ang mahimayaong panon nagpahibalo sa mga magbalantay sa mga karnero, "Ayaw kahadlok!"; ang duha nga mga anghel nagdasig sa mga babaye sa lubnganan, "Ayaw kahadlok!"; ug sa iyang mga tinon-an pagkahuman sa Iyang pagkabanhaw, gisubli ni Jesus, "Ayaw kahadlok."

KALIPAY

Ang labing kadaghan sa mga regalo karong buntag Iya Presensya.

KAHULOGAN pag-ampo kaniadtong miaging semana, nalinga ako sa akong hunahuna nga hapit dili ako makaampo sa usa ka tudling-pulong nga wala naanod.

Karong gabii, samtang namalandong sa wala pa ang wala’y sulod nga talan-awon sa pasungan sa simbahan, nagtuaw ako sa Ginoo alang sa tabang ug kalooy. Ingon kadali sa usa ka nahulog nga bituon, ang mga pulong miabut kanako:

"Malipayon ang mga kabus sa espiritu".