Ang Bunker

HUMAN Ang pagsugid karon, nahunahunaan ang imahe sa usa ka natad sa panggubatan.

Gipabuto kami sa kaaway og mga missile ug bala, gipabuto kami sa mga limbong, tentasyon, ug akusasyon. Kanunay natong makit-an ang among kaugalingon nga samaran, nagkadugo, ug adunay kakulangan, nag-aginod sa mga kanal.

Apan gidala kita ni Kristo ngadto sa Bunker of Confession, ug pagkahuman… gitugotan nga mobuto ang bomba sa iyang grasya sa espirituhanon nga natad, guba ang mga nakuha sa kaaway, gibawi ang among mga kalisang, ug gisul-ob pag-usab kami sa espirituhanon nga armadura nga nagtugot kanamo nga makaapil pag-usab kana nga "mga punoan ug gahum," pinaagi sa pagtoo ug sa Balaan nga Espiritu.

Naa mi sa giyera. Kini mao ang Kaalam, dili katalawan, aron kanunay ang Bunker.

MATAG higayon dinhi,

Kinahanglan nga usa ka sambingay sa walay katapusan nga usa.

ANG mga pulong sa St. Elizabeth Anne Seton padayon sa pag-ring sa akong ulo:

Be above the vain fears of nature and efforts of your enemy. You are children of eternity. Your immortal crown awaits you, and the best of Fathers waits there to reward your duty and love. You may indeed sow here in tears, but you may be sure there to reap in joy. (Gikan sa usa ka komperensya hangtod sa iyang mga anak nga babaye nga espirituhanon)

KONSUMASYON…

Ang among kinabuhi sama sa usa ka bituon sa pagpamusil. Ang pangutana – ang espirituhanon nga pangutana – unsa ang orbit nga mosulud sa niining bituon.

Kung nahurot kita sa mga butang sa kalibutan: salapi, siguridad, gahum, pagpanag-iya, pagkaon, sekso, pornograpiya… nan nahisama kita sa bulalakaw nga nasunog sa atmospera sa yuta. Kung nahurot kita sa Diyos, sama kita sa usa ka bulalakaw nga nagtumong sa adlaw.

Ug ania ang kalainan.

Ang una nga bulalakaw, nga naugdaw sa mga tintasyon sa kalibutan, sa katapusan nabungkag nga wala. Ang ikaduha nga bulalakaw, tungod kay nahurot uban si Jesus ang Anak, dili nabungkag. Hinuon, mobuto kini ngadto sa siga, nga natunaw ug nahimong usa kauban sa Anak.

Ang nauna namatay, nahimong bugnaw, ngitngit, ug wala’y kinabuhi. Ang ulahi nabuhi, nahimong kainit, kahayag, ug sunog. Ang nahauna daw masilaw sa panan-aw sa kalibutan (kadiyot)… hangtod nga nahimo’g abog, nawala sa kangitngit. Ang ulahi natago ug wala mamatikdan, hangtod nga maabut ang mga naglamoy nga silaw sa Anak, nga madakup sa kahangturan sa Iyang nagdilaab nga kahayag ug gugma.

Ug busa, usa ra gyud ang pangutana sa kinabuhi nga hinungdan: Unsa man ang nagaut-ut kanako?

What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? (Mat 16:26)

Pahibalo SA BIRTH

Baby Kevin Kyle Paul natawo kaniadtong Enero 2, 2006 – ang among ikapito nga anak nga adunay tulo ka mga babaye, ug karon, upat ka mga lalaki.

Salamat Ginoo!

Kevin Mallett

 

PAGPaubos mao ang among dalangpanan.

Kini ang luwas nga lugar diin dili madani ni Satanas ang atong mga mata, tungod kay ang atong nawong nahiabut sa yuta. Dili kita maglatagaw, tungod kay naghigda kita nga nagahapa. Ug nakuha naton ang kinaadman, tungod kay nahilum ang atong dila.

Karong gabhiona, pag-usab, nabati nako ang pagkadinalian nga tangtangon ang bisan unsang mga makabalda ug bisyo nga akong gikuptan. Adunay daghang mga grasya didto aron mahimo kini… mga grasya, sa akong pagtuo, alang sa bisan kinsa nga matinuorong nangayo.

Wala’y panahon sa pag-usik. Kinahanglan naton nga magsugod karon sa pag-andam alang sa kung unsa ang moabut "sama sa usa ka kawatan sa gabii". Ug unsa ang moabut?

Pasagdi siya nga adunay mga mata, tan-awa ang; kinsa may mga dunggan, listen.

 

 

ANG Nakita sa Ginoo ang tinguha sa among kasingkasing. Nakita Niya ang among pangandoy nga mahimong maayo.

Ug busa, bisan sa atong mga kapakyasan, ug bisan sa pagpakasala, midagan Siya aron sa paggakos kanato… sama sa pagdagan sa Amahan aron sa paggakus sa us aka anak nga nawala, nga natabunan sa kaulawan sa iyang pag-alsa.

Tungod niini, gipahibalo ni Gabriel si Maria, "Ayaw kahadlok!"; ang mahimayaong panon nagpahibalo sa mga magbalantay sa mga karnero, "Ayaw kahadlok!"; ang duha nga mga anghel nagdasig sa mga babaye sa lubnganan, "Ayaw kahadlok!"; ug sa iyang mga tinon-an pagkahuman sa Iyang pagkabanhaw, gisubli ni Jesus, "Ayaw kahadlok."

KALIPAY

Ang labing kadaghan sa mga regalo karong buntag Iya Presensya.