Číslování

 

THE nová italská premiérka Giorgia Meloniová pronesla silný a prorocký projev, který připomíná prozíravá varování kardinála Josepha Ratzingera. Za prvé, ta řeč (poznámka: blokátory reklam bude možná nutné změnit off pokud to nemůžete zobrazit):pokračovat ve čtení

Čas války

 

Na všechno je určený čas,
a čas pro každou věc pod nebem.
Čas se narodit a čas zemřít;
čas zasadit a čas vykořenit rostlinu.
Čas zabíjet a čas uzdravovat;
čas zbourat a čas stavět.
Čas plakat a čas se smát;
čas truchlit a čas tančit…
Čas milovat a čas nenávidět;
čas války a čas míru.

(Dnešní první čtení)

 

IT může se zdát, že autor Kazatele říká, že bourání, zabíjení, válka, smrt a truchlení jsou prostě nevyhnutelné, ne-li „určené“ okamžiky v historii. To, co je v této slavné biblické básni popsáno, je spíše stav padlého člověka a nevyhnutelnost sklízí, co bylo zaseto. 

Nenechte se oklamat; Bůh se neposmívá, za cokoli člověk zaseje, bude také sklízet. (Galaťanům 6: 7)pokračovat ve čtení

Velký zátah

 

TENTO minulý týden bylo v popředí mé mysli slovo „nyní“ z roku 2006. Je to spojení mnoha globálních systémů do jednoho, ohromně mocného nového řádu. Svatý Jan to nazýval „šelmou“. V tomto globálním systému, který se snaží ovládat každý aspekt života lidí – jejich obchod, pohyb, zdraví atd. – Svatý Jan slyší, jak lidé ve své vizi křičí…pokračovat ve čtení

Kdo je pravý papež?

 

WHO je pravý papež?

Kdybyste si přečetli mou schránku, viděli byste, že na toto téma panuje menší shoda, než byste si mysleli. A tato divergence byla nedávno ještě zesílena díky an redakční ve významné katolické publikaci. Navrhuje teorii, která získává na síle, a přitom s ní koketuje rozkol...pokračovat ve čtení

Autentický křesťan

 

Dnes se často říká, že dnešní století žízní po autenticitě.
Zejména u mladých lidí se to říká
mají hrůzu z umělého nebo falešného
a že hledají především pravdu a poctivost.

Tato „znamení doby“ by nás měla přimět k ostražitosti.
Buď mlčky nebo nahlas – ale vždy důrazně – se nás ptá:
Opravdu věříte tomu, co hlásáte?
Žiješ to, čemu věříš?
Opravdu kážete to, co žijete?
Svědectví života se více než kdy jindy stalo nezbytnou podmínkou
pro skutečnou účinnost při kázání.
Právě proto jsme do jisté míry
zodpovědný za pokrok evangelia, které hlásáme.

—OPOPE ST. PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

DNES, tam je tolik bahno-shazování směrem k hierarchii, pokud jde o stav Církve. Jistě, nesou velkou zodpovědnost a zodpovědnost za svá stáda a mnozí z nás jsou frustrováni jejich drtivým mlčením, ne-li spoluprácetváří v tvář tomu bezbožná globální revoluce pod hlavičkou „Skvělý reset “. Ale není to poprvé v dějinách spásy, kdy bylo stádo všechno ale opuštěný — tentokrát vlkům z “progresivita"A"politická korektnost“. Právě v takových časech však Bůh hledí na laiky, aby v nich povstával světci kteří se stávají jako zářící hvězdy v nejtemnějších nocích. Když lidé v těchto dnech chtějí bičovat duchovenstvo, odpovídám: „Bůh se dívá na tebe i na mě. Tak pojďme na to!“pokračovat ve čtení

Obrana Ježíše Krista

Peterovo popření Michael D. O'Brien

 

Před lety, na vrcholu své kazatelské služby a předtím, než opustil veřejnost, Fr. John Corapi přišel na konferenci, které jsem se účastnil. Svým hlubokým hrdelním hlasem vyšel na pódium, s úšklebkem pohlédl na soustředěný dav a zvolal: „Jsem naštvaný. Jsem na tebe naštvaný. Jsem na mě naštvaná." Poté se svou obvyklou smělostí vysvětlil, že jeho spravedlivý hněv byl způsoben církví sedící na rukou tváří v tvář světu, který potřebuje evangelium.

Tímto znovu publikuji tento článek z 31. října 2019. Aktualizoval jsem jej o sekci s názvem „Globalism Spark“.

pokračovat ve čtení