Schizma, říkáte?

 

NĚKDO zeptal se mě onehdy: "Neopouštíš Svatého otce ani pravý magisterium, že ne?" Zaskočila mě otázka. "Ne! co na tebe udělalo ten dojem??" Řekl, že si není jistý. Tak jsem ho ujistil, že schizma je ne na stole. Doba.

pokračovat ve čtení

Novinka

 

Vidíš, dělám něco nového!
Teď to vyvěrá, ty to nevnímáš?
V divočině dělám cestu,
v pustině, řekách.
(Izajáš 43: 19)

 

MÁM v poslední době jsem hodně přemýšlel o trajektorii určitých prvků hierarchie směrem k falešnému milosrdenství, nebo o tom, o čem jsem psal před několika lety: Anti-Milosrdenství. Je to stejný falešný soucit tzv wokismus, kde za účelem „přijmout ostatní“, vše je třeba přijmout. Řádky evangelia jsou rozmazané poselství pokání je ignorován a osvobozující požadavky Ježíše jsou zamítnuty pro sacharinové kompromisy Satana. Zdá se, že spíše hledáme způsoby, jak hřích omluvit, než z něj činit pokání.pokračovat ve čtení

Nejdůležitější homilie

 

I když my nebo anděl z nebe
by vám měl kázat evangelium
jiný než ten, který jsme vám kázali,
ten ať je proklet!
(Gal 1: 8)

 

ONI strávil tři roky u Ježíšových nohou a pozorně naslouchal Jeho učení. Když vstoupil do nebe, zanechal jim „velké pověření“. „Čiňte učedníky ze všech národů… učte je zachovávat vše, co jsem vám přikázal“ (Matouš 28:19-20). A pak jim poslal "Duch pravdy" neomylně vést jejich učení (J 16). První homilie apoštolů by tedy bezpochyby byla klíčová a určovala směr celé Církve... a světa.

Tak co říkal Petr??pokračovat ve čtení

Velká trhlina

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ať nedochází k žádné inovaci nad rámec toho, co bylo předáno."
—PAPEŽ Svatý Štěpán I. (+ 257)

 

THE Vatikánské povolení kněžím rozdávat požehnání pro „páry“ stejného pohlaví a osoby v „nepravidelných“ vztazích vytvořilo v katolické církvi hlubokou trhlinu.

Během několika dnů od jeho oznámení téměř celé kontinenty (Afrika), biskupské konference (např. Maďarsko, Polsko), kardinálové a řeholních řádů odmítl protichůdný jazyk v Fiducia supplicans (FS). Podle dnešního ranního tiskového prohlášení Zenitu „15 biskupských konferencí z Afriky a Evropy plus asi dvacet diecézí po celém světě zakázalo, omezilo nebo pozastavilo používání dokumentu na diecézním území, čímž zdůraznilo existující polarizaci kolem něj.[1]Jan 4, 2024, Zenit A Wikipedia stránky po opozici vůči Fiducia supplicans v současnosti čítá odmítnutí od 16 biskupských konferencí, 29 jednotlivých kardinálů a biskupů a sedmi kongregací a kněžských, řeholních a laických sdružení. pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Jan 4, 2024, Zenit