Volba byla učiněna

 

Nelze to popsat jinak než tísnivou tíhou. Seděl jsem tam shrbený v lavici a namáhal se poslouchat mše čtení na neděli Božího milosrdenství. Bylo to, jako by mi ta slova udeřila do uší a odrážela se.