Obrana II. vatikánského koncilu a obnovy

 

Můžeme vidět ty útoky
proti papeži a církvi
nepřicházejí pouze zvenčí;
spíše utrpení církve
pocházejí zevnitř církve,
od hříchu, který existuje v církvi.
To bylo vždy všeobecně známé,
ale dnes to vidíme ve skutečně děsivé podobě:
největší pronásledování církve
nepochází od vnějších nepřátel,
ale rodí se z hříchu uvnitř církve.
—POPE BENEDICT XVI.,

rozhovor na letu do Lisabonu,
Portugalsko, 12. května 2010

 

S kolaps vedení v katolické církvi a progresivní agenda vycházející z Říma, stále více katolíků utíká ze svých farností, aby hledali „tradiční“ mše a útočiště pravoslaví.pokračovat ve čtení