Dům rozdělený

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. října 2014

Liturgické texty zde

 

 

"KAŽDÝ království rozdělené proti sobě bude zpustošeno a dům padne proti domu. “ Toto jsou Kristova slova v dnešním evangeliu, která se jistě musí ozývat mezi biskupskou synodou shromážděnou v Římě. Když posloucháme přednášky o tom, jak se vypořádat s dnešními morálními výzvami, kterým rodiny čelí, je jasné, že mezi některými preláty existují velké propasti, jak se vypořádat s hřích. Můj duchovní vůdce mě požádal, abych o tom promluvil, a tak to udělám v dalším psaní. Možná bychom ale měli tento týden zakončit meditace o neomylnosti papežství pozorným nasloucháním dnešních slov našeho Pána.

Katolická církev „je Kristovým královstvím na zemi“, učil papež Pius XI [1]Quas Primas, Encyklika, č. 12. 11. prosince 1925

Kristus přebývá na zemi ve své církvi…. „Kristovo království již je přítomno v tajemství“, „na zemi, semeni a počátku království“. -Katechismus katolické církve, ne. 669

Dovolil by tedy Kristus tomu, komu dal „klíče království“, aby je ztratil? Neříkám, že církev nebude rozdělena. Je to již v mnoha ohledech. Neříkám, že církev nevydrží hrozný rozkol. Už to má. Neříkám, že nebude velké „odpadlictví“. Jistě, jak je Boží slovo pravdivé, již existuje a bude. Ale nebude to Svatý otec, kdo povede odpadlictví přepsáním víry a morálky které byly neomylně předávány po dvě tisíciletí. To je Kristův příslib: brány pekelné nepřemohou.

… Pokud bude satan rozdělen proti sobě, jak obstojí jeho království?

Pokud Ježíš, který „přebývá na zemi ve své církvi“, řekl, že je „pravda“, a nebude chránit a řídit toho, kdo drží klíče, které chrání neomylnou pravdu, jak Jeho království stojí?

To opět neznamená, že papež nesmí dělat chyby ve svém vládnutí a pastoračních rozhodnutích; že někteří v hierarchii se ve skutečnosti nemusí pustit do pastoračních iniciativ, které jsou kontroverzní a rozporuplné. Podívejte se, co se stalo během liturgických změn po Druhém vatikánském koncilu, které způsobily narušení organického vývoje svaté mše!

Možná v žádné jiné oblasti není větší vzdálenost (a dokonce formální odpor) mezi tím, co Rada vypracovala, a tím, co ve skutečnosti máme ... -z Pusté město, revoluce v katolické církvi, Anne Roche Muggeridge, str. 126

Přestože papež Pavel VI. Konečně vyloučil jednoho ze zakladatelů špatné liturgické reformy, mons. Annibale Bugnini („na základě opodstatněných obvinění z jeho tajného členství ve zednářském řádu“), autorka Anne Roche Muggeridge poznamenává, že:

… V střízlivé pravdě, tím, že zmocnil liturgické radikály, aby udělali to nejhorší, Pavel VI, ať už vědomě nebo nevědomky, zmocnil revoluci. „Tamtéž. p. 127

Post Letniční Peter… je tentýž Peter, který ze strachu před Židy popíral jeho křesťanskou svobodu (Galaťanům 2 11–14); je okamžitě skálou a kamenem úrazu. A nebylo to tak v celé historii církve, že papež, nástupce Petra, byl najednou Petra a Skandalon -jak Boží skála, tak kámen úrazu? —POPE BENEDICT XIV, od Nový Volk Gottes, str. 80ff

Slyším ve svém srdci odrážet slova Panny Marie, která nás znovu a znovu lákala skrze četné proroky, aby modlete se za kněžství. Doufám, že vidíte proč. Doufám, že při poslechu debat vycházejících ze synody pochopíte důvod, proč byly naše modlitby tak nezbytné a stále jsou. Zdá se, že tato synoda připravuje půdu pro možné rozdělení církve, jaké jsme nikdy neviděli. Rovněž si myslím, že má potenciál přiblížit církev srdci Božího milosrdenství, což je jasný záměr papeže Františka. Ale jakým způsobem to půjde?

Ať se stane cokoli, dnešní první čtení je klíč dostat se přes současnou bouři, která se začíná šířit do celého světa.

… Ten, kdo je spravedlivý víra bude žít.

Přišlo mi to bleskově, jasné jako slunce vycházející v mlhavé ráno: bude to naprostá milost sám který zachová věrný ostatek prostřednictvím nadcházejících zkoušek, které jsou jednoduše nad lidské síly. Z naší strany je to, abychom dnes zůstali věrní Ježíši ve všem, co děláme, v myšlenkách, myslích, slovech a činech. Má zůstat ve stavu milosti. Je to každý den se modlit a přijímat svátosti. Je to věřit.

A náš Pán a Panna Maria se postarají o zbytek.

Protože jste zachovali mé poselství o vytrvalosti, budu vás chránit v době zkoušky, která přijde do celého světa, aby otestovala obyvatele Země. Přicházím rychle. Držte se pevně toho, co máte, aby si nikdo nemohl vzít vaši korunu. (Zjevení 3: 10–11)

Dal jídlo těm, kteří se ho bojí; navždy bude mít na paměti svou smlouvu. (Dnešní žalm)

 

 

 

Četl jsi Konečná konfrontace podle Marka?
FC obrázekKdyž odhodíme spekulace stranou, Mark stanoví dobu, ve které žijeme, podle vize církevních otců a papežů v kontextu „největší historické konfrontace“, kterou lidstvo prošlo ... a poslední etapy, do nichž nyní vstupujeme, před Triumf Krista a jeho církve. 

 

 

Tomuto apoštolátu na plný úvazek můžete pomoci čtyřmi způsoby:
1. Modlete se za nás
2. Desátek podle našich potřeb
3. Šířte zprávy ostatním!
4. Kupte si Markovu hudbu a knihu

 

Přejít na: www.markmallett.com

 

Darovat 75 $ nebo více a získejte slevu 50% of
Markova kniha a veškerá jeho hudba

v bezpečný online obchod.

 

CO LIDÉ ŘÍDÍ:


Konečným výsledkem byla naděje a radost! … Jasný průvodce a vysvětlení doby, ve které se nacházíme a do které rychle směřujeme. 
— John LaBriola, Dále katolická pájka

... pozoruhodná kniha.  
– Joan Tardif, Katolický pohled

Konečná konfrontace je dar milosti pro církev.
—Michael D. O'Brien, autor knihy Otec Eliáš

Mark Mallett napsal knihu, kterou si musíte přečíst, což je nepostradatelné Vademecum pro rozhodující časy dopředu a dobře prozkoumaný průvodce přežitím výzev, které se rýsují nad Církví, naším národem a světem ... Závěrečná konfrontace připraví čtenáře, jako žádná jiná práce, kterou jsem četl, na to, aby čelila dobám před námi s odvahou, světlem a milostí věří, že bitva a zvláště tato konečná bitva patří Pánu. 
—Poslední Fr. Joseph Langford, MC, spoluzakladatel, Misionáři charitativních otců, autor Matka Tereza: Ve stínu Panny Marie, a Tajný oheň Matky Terezy

V těchto dnech bouří a zrady se v srdcích těch, kteří ho milují, mocně ozývá Kristovo připomenutí bdělosti ... Tato důležitá nová kniha od Marka Malletta vám může pomoci dívat se a modlit se stále hlouběji, jak se odehrávají znepokojivé události. Je to silná připomínka, že jakkoli temné a obtížné věci se mohou dostat: „Ten, kdo je ve vás, je větší než ten, kdo je ve světě.  
—Patrick Madrid, autor knihy Search and Rescue a Papežská fikce

 

Dostupné v

www.markmallett.com

 

<br />
Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Quas Primas, Encyklika, č. 12. 11. prosince 1925
Publikováno v DOMŮ, HROMADNÉ ČTENÍ, SKVĚLÉ ZKOUŠKY a označené , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Komentáře jsou uzavřeny.