Umění začít znovu - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. listopadu 2017
Úterý třicátého třetího týdne v mezidobí
Prezentace Panny Marie

Liturgické texty zde

VYZNÁNÍ

 

THE umění znovu začít vždy spočívá v zapamatování si, víře a důvěře v to, že je to skutečně Bůh, kdo iniciuje nový začátek. Že pokud jste vyrovnaní pocit zármutek za vaše hříchy nebo myslící činit pokání, že toto je již známkou Jeho milosti a lásky, která působí ve vašem životě.pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část III

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. listopadu 2017
Středa třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník sv. Cecílie, mučedníka

Liturgické texty zde

DŮVĚRYHODNÉ

 

THE Prvním hříchem Adama a Evy bylo nejedení „zakázaného ovoce“. Spíše to bylo tím, že se zlomili důvěřovat se Stvořitelem - věřte, že měl ve svých rukou jejich nejlepší zájmy, jejich štěstí a jejich budoucnost. Tato narušená důvěra je až do této hodiny velkou ranou v srdci každého z nás. Je to rána v naší zděděné přirozenosti, která nás vede k pochybnostem o Boží dobrotě, Jeho odpuštění, prozřetelnosti, plánech a především o Jeho lásce. Chcete-li vědět, jak vážná a jak závažná je tato existenciální rána pro lidský stav, podívejte se na Kříž. Tam vidíte, co bylo nutné k zahájení hojení této rány: že sám Bůh bude muset zemřít, aby napravil to, co sám zničil.[1]srov Proč Faith?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Proč Faith?

Umění začít znovu - část IV

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. listopadu 2017
Čtvrtek třicátého třetího týdne v mezidobí
Opt. Památník svatého Columbana

Liturgické texty zde

POSLOUCHÁNÍ

 

JEŽÍŠ podíval se dolů na Jeruzalém a plakal, když volal:

Pokud jste dnes věděli jen to, co přispívá k míru - nyní je to před vašima očima skryto. (Dnešní evangelium)

pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část V

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. listopadu 2017
Pátek třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník svatého Ondřeje Dũng-Lac a společníků

Liturgické texty zde

MODLITBA

 

IT trvá dvě nohy, aby stál pevně. I v duchovním životě tedy máme dvě nohy, na kterých můžeme stát: poslušnost a modlitba. Umění začít znovu spočívá v tom, že se ujistíme, že máme správnou základnu od samého začátku… jinak zakopneme, než uděláme pár kroků. Stručně řečeno, umění začít znovu spočívá v pěti krocích pokořující, vyznávající, důvěřující, poslouchající, a teď se zaměřujeme na modlí se.pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část I.

POKOROVÁNÍ

 

Poprvé publikováno 20. listopadu 2017…

Tento týden dělám něco jiného – pětidílnou sérii založenou na evangelia tohoto týdneo tom, jak začít znovu po pádu. Žijeme v kultuře, kde jsme prosyceni hříchem a pokušením, a to si vyžádá mnoho obětí; mnozí jsou sklíčení a vyčerpaní, utlačovaní a ztrácejí víru. Je tedy nutné naučit se umění začít znovu…

 

PROČ cítíme zdrcující vinu, když uděláme něco špatného? A proč je to společné každému člověku? Dokonce i děti, pokud udělají něco špatně, často „prostě vědí“, že by to neměly mít.pokračovat ve čtení

Jeho ranami

 

JEŽÍŠ chce nás uzdravit, chce, abychom to udělali "Měj život a měj ho bohatěji" (Jan 10:10). Můžeme zdánlivě dělat všechno správně: chodit na mši, zpovídat se, modlit se každý den, modlit se růženec, mít pobožnosti atd. A přesto, pokud jsme se nevypořádali se svými zraněními, mohou nám překážet. Mohou ve skutečnosti zastavit proudění toho „života“ v nás…pokračovat ve čtení