O vysvobození

 

JSEM slyšet od několika křesťanů, že to bylo léto nespokojenosti. Mnozí zjistili, že zápasí se svými vášněmi, jejich tělo je znovu probuzeno ke starým, novým bojům a pokušení oddávat se. Navíc jsme se právě vynořili z období izolace, rozdělení a společenských otřesů, jaké tato generace nikdy nezažila. V důsledku toho mnozí jednoduše řekli: "Já chci jen žít!" a odhodila opatrnost větru (srov. Pokušení být normální). Jiní vyjádřili určité „prorocká únava“ a vypnuli duchovní hlasy kolem sebe, stali se línými v modlitbě a lenivými v lásce. V důsledku toho se mnozí cítí podrážděnější, utlačovaní a snaží se překonat tělo. V mnoha případech dochází u některých k obnovení duchovní bitva. 

pokračovat ve čtení

Ty budeš Noah

 

IF Mohl bych sbírat slzy všech rodičů, kteří sdíleli své srdce a zármutek nad tím, jak jejich děti opustily Víru, měl bych malý oceán. Ale ten oceán by byl jen kapička ve srovnání s Oceánem milosrdenství, který proudí ze Srdce Kristova. Neexistuje nikdo, kdo by se více zajímal, více investoval nebo hořel větší touhou po záchraně členů vaší rodiny, než Ježíš Kristus, který za ně trpěl a zemřel. Co však můžete udělat, když i přes vaše modlitby a maximální úsilí vaše děti nadále odmítají svou křesťanskou víru a vytvářejí ve vaší rodině nebo v jejich životech všechny druhy vnitřních problémů, rozporů a úzkosti? Navíc, když věnujete pozornost „znamením doby“ a tomu, jak se Bůh připravuje na opětovné očištění světa, ptáte se: „A co moje děti?“pokračovat ve čtení

Přetváření otcovství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek čtvrtého postního týdne, 19. března 2015
Slavnost svatého Josefa

Liturgické texty zde

 

OTCOVSTVÍ je jedním z nejúžasnějších darů od Boha. A je čas, abychom si to my muži skutečně osvojili tak, jak to je: příležitost přemýšlet o tom samém činit Nebeského Otce.

pokračovat ve čtení

Ztráta našich dětí

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. - 10. ledna 2015
Zjevení Páně

Liturgické texty zde

 

I nechali za mnou přijít nespočet rodičů osobně nebo mi napsali: „Nerozumím. Naše děti jsme každou neděli vzali na mši. Moje děti by se s námi modlily růženec. Šli by na duchovní funkce ... ale teď všichni opustili Církev. “

Otázkou je proč? Jako rodič osmi dětí mě někdy slzy těchto rodičů pronásledovaly. Tak proč ne moje děti? Po pravdě řečeno, každý z nás má svobodnou vůli. Neexistuje žádné fórum, samo o sobě, že pokud to uděláte nebo řeknete tu modlitbu, že výsledkem je svatost. Ne, někdy je výsledkem ateismus, jak jsem viděl ve své vlastní širší rodině.

pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě - část II

 

JSEM duchovní hlava mé ženy a dětí. Když jsem řekl: „Ano,“ vstoupil jsem do svátosti, ve které jsem slíbil milovat a ctít svou manželku až do smrti. To, že budu vychovávat děti, které nám Bůh může dát podle víry. To je moje role, je to moje povinnost. Je to první věc, o které budu souzen na konci svého života, poté, co jsem z celého srdce, duše a síly miloval Pána, svého Boha.pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě

 

I Vzpomeňte si na mladého muže, který před několika lety přišel do mého domu s manželskými problémy. Chtěl moji radu, nebo alespoň řekl. "Nebude mě poslouchat!" stěžoval si. "Neměla se mi poddat?" Neříká Písmo, že jsem hlavou své ženy? V čem je její problém !? “ Znal jsem ten vztah dost dobře, abych věděl, že jeho pohled na sebe byl vážně zkosený. Odpověděl jsem tedy: „No, co zase říká St. Paul?“:pokračovat ve čtení