Otázky k osvobození

 

DO chceš být volný? Chcete dýchat vzduch radosti, pokoje a odpočinku, který slíbil Kristus? Jedním z důvodů, proč jsme o tyto milosti okradeni, je někdy to, že jsme neprováděli duchovní bitvu, která je vedena kolem našich duší tím, co Písmo nazývá „nečistí duchové“. Jsou to duchové skuteční bytosti? Máme nad nimi autoritu? Jak je oslovíme, abychom se jich zbavili? Praktické odpovědi na vaše otázky od Naše dáma bouře...pokračovat ve čtení

Ty budeš Noah

 

IF Mohl bych sbírat slzy všech rodičů, kteří sdíleli své srdce a zármutek nad tím, jak jejich děti opustily Víru, měl bych malý oceán. Ale ten oceán by byl jen kapička ve srovnání s Oceánem milosrdenství, který proudí ze Srdce Kristova. Neexistuje nikdo, kdo by se více zajímal, více investoval nebo hořel větší touhou po záchraně členů vaší rodiny, než Ježíš Kristus, který za ně trpěl a zemřel. Co však můžete udělat, když i přes vaše modlitby a maximální úsilí vaše děti nadále odmítají svou křesťanskou víru a vytvářejí ve vaší rodině nebo v jejich životech všechny druhy vnitřních problémů, rozporů a úzkosti? Navíc, když věnujete pozornost „znamením doby“ a tomu, jak se Bůh připravuje na opětovné očištění světa, ptáte se: „A co moje děti?“pokračovat ve čtení

Přetváření otcovství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek čtvrtého postního týdne, 19. března 2015
Slavnost svatého Josefa

Liturgické texty zde

 

OTCOVSTVÍ je jedním z nejúžasnějších darů od Boha. A je čas, abychom si to my muži skutečně osvojili tak, jak to je: příležitost přemýšlet o tom samém činit Nebeského Otce.

pokračovat ve čtení

Ztráta našich dětí

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. - 10. ledna 2015
Zjevení Páně

Liturgické texty zde

 

I nechali za mnou přijít nespočet rodičů osobně nebo mi napsali: „Nerozumím. Naše děti jsme každou neděli vzali na mši. Moje děti by se s námi modlily růženec. Šli by na duchovní funkce ... ale teď všichni opustili Církev. “

Otázkou je proč? Jako rodič osmi dětí mě někdy slzy těchto rodičů pronásledovaly. Tak proč ne moje děti? Po pravdě řečeno, každý z nás má svobodnou vůli. Neexistuje žádné fórum, samo o sobě, že pokud to uděláte nebo řeknete tu modlitbu, že výsledkem je svatost. Ne, někdy je výsledkem ateismus, jak jsem viděl ve své vlastní širší rodině.

pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě - část II

 

JSEM duchovní hlava mé ženy a dětí. Když jsem řekl: „Ano,“ vstoupil jsem do svátosti, ve které jsem slíbil milovat a ctít svou manželku až do smrti. To, že budu vychovávat děti, které nám Bůh může dát podle víry. To je moje role, je to moje povinnost. Je to první věc, o které budu souzen na konci svého života, poté, co jsem z celého srdce, duše a síly miloval Pána, svého Boha.pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě

 

I Vzpomeňte si na mladého muže, který před několika lety přišel do mého domu s manželskými problémy. Chtěl moji radu, nebo alespoň řekl. "Nebude mě poslouchat!" stěžoval si. "Neměla se mi poddat?" Neříká Písmo, že jsem hlavou své ženy? V čem je její problém !? “ Znal jsem ten vztah dost dobře, abych věděl, že jeho pohled na sebe byl vážně zkosený. Odpověděl jsem tedy: „No, co zase říká St. Paul?“:pokračovat ve čtení

Chvála svobodě

MEMORIÁL SV. PIO PIETRELCIAN

 

ONE z nejtragičtějších prvků moderní katolické církve, zejména na Západě, je ztráta uctívání. Dnes to vypadá, jako by zpěv (jedna forma chvály) v Církvi byl spíše volitelný, než nedílná součást liturgické modlitby.

Když Pán na konci šedesátých let vylil svého katolického ducha na katolickou církev, která se stala známou jako „charismatická obnova“, explodovalo uctívání a chvála Boha! Během desetiletí jsem byl svědkem toho, jak se tolik duší proměnilo, když překročily své komfortní zóny a začaly uctívat Boha ze srdce (o své vlastní svědectví se podělím níže). Dokonce jsem byl svědkem fyzického uzdravování jen prostou chválou!

pokračovat ve čtení