O vysvobození

 

ONE z „teď slov“, která Pán zapečetil do mého srdce, je, že dovoluje, aby byl jeho lid zkoušen a zušlechťován v jakémsi „Poslední výzva“ ke svatým. Dovoluje, aby „praskliny“ v našem duchovním životě byly odhaleny a zneužity, aby k tomu došlo zatřes nás, protože už nezbývá čas sedět na plotě. Je to jako předtím jemné varování z nebe ο výstraha, jako osvětlující světlo úsvitu předtím, než Slunce prolomí horizont. Toto osvětlení je a dárek [1]Židům 12:5-7: „Můj synu, nepohrdej káznou Páně a neztrácej odvahu, když tě kárá; koho Pán miluje, toho trestá; bičuje každého syna, kterého uzná." Snášej své zkoušky jako „kázeň“; Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť jaký je ‚syn‘, kterého jeho otec nekázní?' aby nás probudil k velkému duchovní nebezpečí kterým čelíme od chvíle, kdy jsme vstoupili do epochální změny – čas sklizněpokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Židům 12:5-7: „Můj synu, nepohrdej káznou Páně a neztrácej odvahu, když tě kárá; koho Pán miluje, toho trestá; bičuje každého syna, kterého uzná." Snášej své zkoušky jako „kázeň“; Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť jaký je ‚syn‘, kterého jeho otec nekázní?'

Ty budeš Noah

 

IF Mohl bych sbírat slzy všech rodičů, kteří sdíleli své srdce a zármutek nad tím, jak jejich děti opustily Víru, měl bych malý oceán. Ale ten oceán by byl jen kapička ve srovnání s Oceánem milosrdenství, který proudí ze Srdce Kristova. Neexistuje nikdo, kdo by se více zajímal, více investoval nebo hořel větší touhou po záchraně členů vaší rodiny, než Ježíš Kristus, který za ně trpěl a zemřel. Co však můžete udělat, když i přes vaše modlitby a maximální úsilí vaše děti nadále odmítají svou křesťanskou víru a vytvářejí ve vaší rodině nebo v jejich životech všechny druhy vnitřních problémů, rozporů a úzkosti? Navíc, když věnujete pozornost „znamením doby“ a tomu, jak se Bůh připravuje na opětovné očištění světa, ptáte se: „A co moje děti?“pokračovat ve čtení

Přetváření otcovství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek čtvrtého postního týdne, 19. března 2015
Slavnost svatého Josefa

Liturgické texty zde

 

OTCOVSTVÍ je jedním z nejúžasnějších darů od Boha. A je čas, abychom si to my muži skutečně osvojili tak, jak to je: příležitost přemýšlet o tom samém činit Nebeského Otce.

pokračovat ve čtení

Ztráta našich dětí

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. - 10. ledna 2015
Zjevení Páně

Liturgické texty zde

 

I nechali za mnou přijít nespočet rodičů osobně nebo mi napsali: „Nerozumím. Naše děti jsme každou neděli vzali na mši. Moje děti by se s námi modlily růženec. Šli by na duchovní funkce ... ale teď všichni opustili Církev. “

Otázkou je proč? Jako rodič osmi dětí mě někdy slzy těchto rodičů pronásledovaly. Tak proč ne moje děti? Po pravdě řečeno, každý z nás má svobodnou vůli. Neexistuje žádné fórum, samo o sobě, že pokud to uděláte nebo řeknete tu modlitbu, že výsledkem je svatost. Ne, někdy je výsledkem ateismus, jak jsem viděl ve své vlastní širší rodině.

pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě - část II

 

JSEM duchovní hlava mé ženy a dětí. Když jsem řekl: „Ano,“ vstoupil jsem do svátosti, ve které jsem slíbil milovat a ctít svou manželku až do smrti. To, že budu vychovávat děti, které nám Bůh může dát podle víry. To je moje role, je to moje povinnost. Je to první věc, o které budu souzen na konci svého života, poté, co jsem z celého srdce, duše a síly miloval Pána, svého Boha.pokračovat ve čtení

Kněz v mém vlastním domě

 

I Vzpomeňte si na mladého muže, který před několika lety přišel do mého domu s manželskými problémy. Chtěl moji radu, nebo alespoň řekl. "Nebude mě poslouchat!" stěžoval si. "Neměla se mi poddat?" Neříká Písmo, že jsem hlavou své ženy? V čem je její problém !? “ Znal jsem ten vztah dost dobře, abych věděl, že jeho pohled na sebe byl vážně zkosený. Odpověděl jsem tedy: „No, co zase říká St. Paul?“:pokračovat ve čtení

Chvála svobodě

MEMORIÁL SV. PIO PIETRELCIAN

 

ONE z nejtragičtějších prvků moderní katolické církve, zejména na Západě, je ztráta uctívání. Dnes to vypadá, jako by zpěv (jedna forma chvály) v Církvi byl spíše volitelný, než nedílná součást liturgické modlitby.

Když Pán na konci šedesátých let vylil svého katolického ducha na katolickou církev, která se stala známou jako „charismatická obnova“, explodovalo uctívání a chvála Boha! Během desetiletí jsem byl svědkem toho, jak se tolik duší proměnilo, když překročily své komfortní zóny a začaly uctívat Boha ze srdce (o své vlastní svědectví se podělím níže). Dokonce jsem byl svědkem fyzického uzdravování jen prostou chválou!

pokračovat ve čtení

Poznámka pod čarou k „Války a pověsti o válce“

Naše dáma z Guadalupe

 

„Zlomíme kříž a vylijeme víno.… Bůh (pomůže) muslimům dobýt Řím.… Bůh nám umožní podříznout jim hrdla a učinit z jejich peněz a potomků odměnu mudžahedínů.“  —Rada mudžahedínů Šúra, zastřešující skupina vedená iráckou pobočkou al-Káidy, ve svém prohlášení k nedávnému projevu papeže; CNN online, Září 22, 2006 

pokračovat ve čtení

Hodina záchrany

 

Svátek sv. MATTHEW, APOSTLE A EVANGELIST


EVERYDAY„Polévkové kuchyně, ať už ve stanech nebo v budovách vnitřních měst, ať už v Africe nebo New Yorku, se otevírají a nabízejí jedlou záchranu: polévku, chléb a někdy i malý dezert.

Jen málo lidí si to však uvědomuje každý den 3odpoledne se otevírá „božská polévková kuchyň“, ze které vylévají nebeské milosti, aby nakrmily duchovně chudé v našem světě.

Tolik z nás má členy rodiny bloudící po vnitřních ulicích svých srdcí, hladoví, unavení a chladní - mraziví zimou hříchu. Ve skutečnosti to popisuje většinu z nás. Ale tam is místo, kam jít ...

pokračovat ve čtení

Války a pověsti o válkách


 

THE exploze rozdělení, rozvodů a násilí v uplynulém roce je zarážející. 

Dopisy, které jsem dostal o rozpadajících se křesťanských manželstvích, děti opouštějící své morální kořeny, členové rodiny upadající od víry, manželé a sourozenci chycení v závislostech a překvapivé výbuchy hněvu a rozpolcenosti mezi příbuznými jsou těžké.

A když uslyšíte války a pověsti o válkách, neděste se; toto se musí uskutečnit, ale konec ještě není. (Označit 13: 7)

pokračovat ve čtení