Kříž lásky

 

NA vyzvednout kříž znamená úplně se vyprázdnit kvůli lásce k druhému. Ježíš to řekl jinak:

Toto je moje přikázání: milujte se navzájem, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tohle, aby položil život za své přátele. (Jan 15: 12--13)

Máme milovat tak, jako nás miloval Ježíš. V Jeho osobní misi, která byla misí pro celý svět, to zahrnovalo smrt na kříži. Jak ale můžeme my, které jsme matky a otcové, sestry a bratři, kněží a jeptišky, milovat, když nejsme povoláni k takovému doslovnému mučednictví? Ježíš to zjevil nejen na Kalvárii, ale také každý den, když procházel mezi námi. Jak řekl sv. Pavel, "Vyprázdnil se, měl podobu otroka ..." [1](Filipanům 2: 5--8 Jak?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 (Filipanům 2: 5--8

Pozdní zasvěcení

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. prosince 2017
Sobota třetího adventního týdne

Liturgické texty zde

Moskva za úsvitu ...

 

Nyní je více než kdy jindy zásadní, abyste byli „pozorovateli úsvitu“, vyhlídkami, kteří ohlašují světlo úsvitu a nové jaro evangelia
z nichž jsou již vidět pupeny.

—POPE JOHN PAUL II, 18. Světové dny mládeže, 13. dubna 2003;
vatikán.va

 

PRO za pár týdnů jsem cítil, že bych se měl se svými čtenáři podělit o podobenství, jaké se v poslední době odehrává v mé rodině. Činím tak se souhlasem svého syna. Když jsme si oba přečetli včerejší a dnešní mši, věděli jsme, že je čas sdílet tento příběh na základě následujících dvou pasáží:pokračovat ve čtení

Nadcházející účinek milosti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. prosince 2017
Čtvrtek třetího adventního týdne

Liturgické texty zde

 

IN pozoruhodná schválená zjevení pro Elizabeth Kindelmann, maďarskou ženu, která ovdověla ve věku dvaatřiceti let se šesti dětmi, náš Pán odhaluje aspekt „triumfu Neposkvrněného srdce“, který přichází.pokračovat ve čtení

Testování - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. prosince 2017
Čtvrtek prvního adventního týdne
Památník sv. Ambrože

Liturgické texty zde

 

S kontroverzní události tohoto týdne, které se odehrály v Římě (viz Papežství není jeden papež), slova v mé mysli opět přetrvávají, že to všechno je Testování věřících. Psal jsem o tom v říjnu 2014 krátce po tendenční synodě o rodině (viz Testování). Nejdůležitější v tomto psaní je část o Gideonovi….

Také jsem tehdy napsal, stejně jako nyní: „to, co se stalo v Římě, nebylo zkouškou toho, jak věrný jste papeži, ale jak velkou víru máte v Ježíše Krista, který slíbil, že pekelné brány nepřemohou jeho církev. . “ Také jsem řekl: „Pokud si myslíte, že nyní existuje zmatek, počkejte, až uvidíte, co přijde ...“pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část V

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. listopadu 2017
Pátek třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník svatého Ondřeje Dũng-Lac a společníků

Liturgické texty zde

MODLITBA

 

IT trvá dvě nohy, aby stál pevně. I v duchovním životě tedy máme dvě nohy, na kterých můžeme stát: poslušnost a modlitba. Umění začít znovu spočívá v tom, že se ujistíme, že máme správnou základnu od samého začátku… jinak zakopneme, než uděláme pár kroků. Stručně řečeno, umění začít znovu spočívá v pěti krocích pokořující, vyznávající, důvěřující, poslouchající, a teď se zaměřujeme na modlí se.pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část IV

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. listopadu 2017
Čtvrtek třicátého třetího týdne v mezidobí
Opt. Památník svatého Columbana

Liturgické texty zde

POSLOUCHÁNÍ

 

JEŽÍŠ podíval se dolů na Jeruzalém a plakal, když volal:

Pokud jste dnes věděli jen to, co přispívá k míru - nyní je to před vašima očima skryto. (Dnešní evangelium)

pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část III

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. listopadu 2017
Středa třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník sv. Cecílie, mučedníka

Liturgické texty zde

DŮVĚRYHODNÉ

 

THE Prvním hříchem Adama a Evy bylo nejedení „zakázaného ovoce“. Spíše to bylo tím, že se zlomili důvěřovat se Stvořitelem - věřte, že měl ve svých rukou jejich nejlepší zájmy, jejich štěstí a jejich budoucnost. Tato narušená důvěra je až do této hodiny velkou ranou v srdci každého z nás. Je to rána v naší zděděné přirozenosti, která nás vede k pochybnostem o Boží dobrotě, Jeho odpuštění, prozřetelnosti, plánech a především o Jeho lásce. Chcete-li vědět, jak vážná a jak závažná je tato existenciální rána pro lidský stav, podívejte se na Kříž. Tam vidíte, co bylo nutné k zahájení hojení této rány: že sám Bůh bude muset zemřít, aby napravil to, co sám zničil.[1]srov Proč Faith?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Proč Faith?

Umění začít znovu - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. listopadu 2017
Úterý třicátého třetího týdne v mezidobí
Prezentace Panny Marie

Liturgické texty zde

VYZNÁNÍ

 

THE umění znovu začít vždy spočívá v zapamatování si, víře a důvěře v to, že je to skutečně Bůh, kdo iniciuje nový začátek. Že pokud jste vyrovnaní pocit zármutek za vaše hříchy nebo myslící činit pokání, že toto je již známkou Jeho milosti a lásky, která působí ve vašem životě.pokračovat ve čtení

Rozsudek živých

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 15. listopadu 2017
Středa třicátého druhého týdne v mezidobí
Opt. Památník sv. Alberta Velikého

Liturgické texty zde

„VĚRNÁ A SKUTEČNÁ“

 

KAŽDÝ den, slunce vychází, roční období postupují, děti se rodí a ostatní zemřou. Je snadné zapomenout, že žijeme v dramatickém, dynamickém příběhu, epickém pravém příběhu, který se odvíjí okamžik za okamžikem. Svět závodí ke svému vyvrcholení: soud národů. Pro Boha a anděly a svaté je tento příběh stále přítomen; zaměstnává jejich lásku a zvyšuje svaté očekávání ke Dni, kdy bude dílo Ježíše Krista dokončeno.pokračovat ve čtení

All In

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 26. října 2017
Čtvrtek dvacátého devátého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

IT Zdá se mi, že svět se pohybuje rychleji a rychleji. Všechno je jako vichřice, točí se, bičuje a hází duši jako list v hurikánu. Zvláštní je slyšet, jak mladí lidé říkají, že cítí také tohle, to čas se zrychluje. Nejhorším nebezpečím v této současné bouři je to, že nejen ztratíme mír, ale necháme to Větry změny sfoukni plamen víry úplně. Tím nemyslím tolik víru v Boha láska a  touha pro něj. Jsou to motor a převodovka, které pohání duši k autentické radosti. Pokud nejsme v ohni pro Boha, tak kam jdeme?pokračovat ve čtení

Jak se modlit

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. října 2017
Středa dvacátého sedmého týdne v mezidobí
Opt. Památník PÁPEŽE SV. JÁN XXIII

Liturgické texty zde

 

PŘED Ježíš učí „našeho Otce“ a říká apoštolům:

Tohle je jak máš se modlit. (Mat 6: 9)

Ano, jak, ne nutně co. To znamená, že Ježíš neodhalil ani tak obsah toho, co se má modlit, ale dispozice srdce; Nedával konkrétní modlitbu, ani nás neukázal jakjako Boží děti přistupovat k Němu. Jen před několika verši Ježíš řekl: "Při modlitbě neblábněte jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslechnuti kvůli jejich mnoha slovům." [1]Matt 6: 7 Spíše…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Matt 6: 7

Můžeme vyčerpat Boží milosrdenství?

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. září 2017
Neděle dvacátého pátého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

Jsem na zpáteční cestě z konference „Plamen lásky“ ve Filadelfii. Bylo to krásné. Asi 500 lidí zabalilo hotelový pokoj, který byl od první minuty naplněn Duchem svatým. Všichni odcházíme s obnovenou nadějí a silou v Pánu. Cestou zpět do Kanady mám na letištích několik dlouhých mezipřistání, a proto si tentokrát s vámi promyslím dnešní čtení….pokračovat ve čtení

Jít do hlubin

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. září 2017
Čtvrtek dvacátého druhého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

KDY Ježíš mluví k zástupům, dělá to na mělčinách jezera. Tam s nimi mluví na jejich úrovni, v podobenstvích, v jednoduchosti. Ví totiž, že mnozí jsou jen zvědaví, hledají senzační a sledují je na dálku…. Když si však Ježíš přeje svolat apoštoly, žádá je, aby uhasili „do hlubin“.pokračovat ve čtení

Strach z volání

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. září 2017
Neděle a úterý
dvacátého druhého týdne v běžném čase

Liturgické texty zde

 

SVATÝ. Augustin jednou řekl: „Pane, udělej mě čistým, ale ještě ne! " 

Zradil společný strach mezi věřícími i nevěřícími: že být Ježíšovým následovníkem znamená muset se vzdát pozemských radostí; že je to nakonec povolání do utrpení, deprivace a bolesti na této zemi; k umrtvování těla, zničení vůle a odmítnutí rozkoše. Koneckonců, při čtení z minulé neděle jsme slyšeli, jak sv. Pavel říká: „Nabídni svá těla jako živou oběť“ [1]srov. Řím 12: 1 a Ježíš říká:pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Řím 12: 1

Oceán milosrdenství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na 7. srpna 2017
Pondělí osmnáctého týdne v mezidobí
Opt. Památník sv. Sixta II. A společníků

Liturgické texty zde

 Fotografie pořízená 30. října 2011 v Casa San Pablo, Sto. Dgo. Dominikánská republika

 

JÁ JEN se vrátil z Arcātheos, zpět do říše smrtelníků. Byl to neuvěřitelný a mocný týden pro nás všechny v tomto táboře otec / syn, který se nachází na úpatí kanadských Skalistých hor. V následujících dnech se s vámi podělím o myšlenky a slova, která mi tam přišla, stejně jako o neuvěřitelné setkání, které jsme všichni měli s „Pannou Marií“.pokračovat ve čtení

Hledám milovaného

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. července 2017
Sobota patnáctého týdne v mezidobí
Svátek sv. Máří Magdalény

Liturgické texty zde

 

IT je vždy pod povrchem, volá, vábí, míchá a nechává mě naprosto neklidného. Je to pozvání do sjednocení s Bohem. Ponechává mě neklidného, ​​protože vím, že jsem se ještě nebral do hloubky. Miluji Boha, ale ještě ne celým svým srdcem, duší a silou. A přesto, k tomu jsem stvořen, a tak ... jsem neklidný, dokud nezůstanu v Něm.pokračovat ve čtení

Božská setkání

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 19. července 2017
Středa patnáctého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

TAM jsou časy během křesťanské cesty, jako Mojžíš v dnešním prvním čtení, kdy budete procházet duchovní pouští, když vše vypadá sucho, okolí pusté a duše téměř mrtvá. Je to doba zkoušení své víry a důvěry v Boha. Svatá Terezie z Kalkaty to dobře věděla. pokračovat ve čtení