Kříž lásky

 

NA vyzvednout kříž znamená úplně se vyprázdnit kvůli lásce k druhému. Ježíš to řekl jinak:

Toto je moje přikázání: milujte se navzájem, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tohle, aby položil život za své přátele. (Jan 15: 12--13)

Máme milovat tak, jako nás miloval Ježíš. V Jeho osobní misi, která byla misí pro celý svět, to zahrnovalo smrt na kříži. Jak ale můžeme my, které jsme matky a otcové, sestry a bratři, kněží a jeptišky, milovat, když nejsme povoláni k takovému doslovnému mučednictví? Ježíš to zjevil nejen na Kalvárii, ale také každý den, když procházel mezi námi. Jak řekl sv. Pavel, "Vyprázdnil se, měl podobu otroka ..." [1](Filipanům 2: 5--8 Jak?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 (Filipanům 2: 5--8

Pozdní zasvěcení

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. prosince 2017
Sobota třetího adventního týdne

Liturgické texty zde

Moskva za úsvitu ...

 

Nyní je více než kdy jindy zásadní, abyste byli „pozorovateli úsvitu“, vyhlídkami, kteří ohlašují světlo úsvitu a nové jaro evangelia
z nichž jsou již vidět pupeny.

—POPE JOHN PAUL II, 18. Světové dny mládeže, 13. dubna 2003;
vatikán.va

 

PRO za pár týdnů jsem cítil, že bych se měl se svými čtenáři podělit o podobenství, jaké se v poslední době odehrává v mé rodině. Činím tak se souhlasem svého syna. Když jsme si oba přečetli včerejší a dnešní mši, věděli jsme, že je čas sdílet tento příběh na základě následujících dvou pasáží:pokračovat ve čtení

Nadcházející účinek milosti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. prosince 2017
Čtvrtek třetího adventního týdne

Liturgické texty zde

 

IN pozoruhodná schválená zjevení pro Elizabeth Kindelmann, maďarskou ženu, která ovdověla ve věku dvaatřiceti let se šesti dětmi, náš Pán odhaluje aspekt „triumfu Neposkvrněného srdce“, který přichází.pokračovat ve čtení

Testování - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. prosince 2017
Čtvrtek prvního adventního týdne
Památník sv. Ambrože

Liturgické texty zde

 

S kontroverzní události tohoto týdne, které se odehrály v Římě (viz Papežství není jeden papež), slova v mé mysli opět přetrvávají, že to všechno je Testování věřících. Psal jsem o tom v říjnu 2014 krátce po tendenční synodě o rodině (viz Testování). Nejdůležitější v tomto psaní je část o Gideonovi….

Také jsem tehdy napsal, stejně jako nyní: „to, co se stalo v Římě, nebylo zkouškou toho, jak věrný jste papeži, ale jak velkou víru máte v Ježíše Krista, který slíbil, že pekelné brány nepřemohou jeho církev. . “ Také jsem řekl: „Pokud si myslíte, že nyní existuje zmatek, počkejte, až uvidíte, co přijde ...“pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část V

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. listopadu 2017
Pátek třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník svatého Ondřeje Dũng-Lac a společníků

Liturgické texty zde

MODLITBA

 

IT trvá dvě nohy, aby stál pevně. I v duchovním životě tedy máme dvě nohy, na kterých můžeme stát: poslušnost a modlitba. Umění začít znovu spočívá v tom, že se ujistíme, že máme správnou základnu od samého začátku… jinak zakopneme, než uděláme pár kroků. Stručně řečeno, umění začít znovu spočívá v pěti krocích pokořující, vyznávající, důvěřující, poslouchající, a teď se zaměřujeme na modlí se.pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část IV

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. listopadu 2017
Čtvrtek třicátého třetího týdne v mezidobí
Opt. Památník svatého Columbana

Liturgické texty zde

POSLOUCHÁNÍ

 

JEŽÍŠ podíval se dolů na Jeruzalém a plakal, když volal:

Pokud jste dnes věděli jen to, co přispívá k míru - nyní je to před vašima očima skryto. (Dnešní evangelium)

pokračovat ve čtení

Umění začít znovu - část III

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. listopadu 2017
Středa třicátého třetího týdne v mezidobí
Památník sv. Cecílie, mučedníka

Liturgické texty zde

DŮVĚRYHODNÉ

 

THE Prvním hříchem Adama a Evy bylo nejedení „zakázaného ovoce“. Spíše to bylo tím, že se zlomili důvěřovat se Stvořitelem - věřte, že měl ve svých rukou jejich nejlepší zájmy, jejich štěstí a jejich budoucnost. Tato narušená důvěra je až do této hodiny velkou ranou v srdci každého z nás. Je to rána v naší zděděné přirozenosti, která nás vede k pochybnostem o Boží dobrotě, Jeho odpuštění, prozřetelnosti, plánech a především o Jeho lásce. Chcete-li vědět, jak vážná a jak závažná je tato existenciální rána pro lidský stav, podívejte se na Kříž. Tam vidíte, co bylo nutné k zahájení hojení této rány: že sám Bůh bude muset zemřít, aby napravil to, co sám zničil.[1]srov Proč Faith?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Proč Faith?

Umění začít znovu - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. listopadu 2017
Úterý třicátého třetího týdne v mezidobí
Prezentace Panny Marie

Liturgické texty zde

VYZNÁNÍ

 

THE umění znovu začít vždy spočívá v zapamatování si, víře a důvěře v to, že je to skutečně Bůh, kdo iniciuje nový začátek. Že pokud jste vyrovnaní pocit zármutek za vaše hříchy nebo myslící činit pokání, že toto je již známkou Jeho milosti a lásky, která působí ve vašem životě.pokračovat ve čtení

Rozsudek živých

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 15. listopadu 2017
Středa třicátého druhého týdne v mezidobí
Opt. Památník sv. Alberta Velikého

Liturgické texty zde

„VĚRNÁ A SKUTEČNÁ“

 

KAŽDÝ den, slunce vychází, roční období postupují, děti se rodí a ostatní zemřou. Je snadné zapomenout, že žijeme v dramatickém, dynamickém příběhu, epickém pravém příběhu, který se odvíjí okamžik za okamžikem. Svět závodí ke svému vyvrcholení: soud národů. Pro Boha a anděly a svaté je tento příběh stále přítomen; zaměstnává jejich lásku a zvyšuje svaté očekávání ke Dni, kdy bude dílo Ježíše Krista dokončeno.pokračovat ve čtení