All In

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 26. října 2017
Čtvrtek dvacátého devátého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

IT Zdá se mi, že svět se pohybuje rychleji a rychleji. Všechno je jako vichřice, točí se, bičuje a hází duši jako list v hurikánu. Zvláštní je slyšet, jak mladí lidé říkají, že cítí také tohle, to čas se zrychluje. Nejhorším nebezpečím v této současné bouři je to, že nejen ztratíme mír, ale necháme to Větry změny sfoukni plamen víry úplně. Tím nemyslím tolik víru v Boha láska a  touha pro něj. Jsou to motor a převodovka, které pohání duši k autentické radosti. Pokud nejsme v ohni pro Boha, tak kam jdeme?pokračovat ve čtení

Jak se modlit

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. října 2017
Středa dvacátého sedmého týdne v mezidobí
Opt. Památník PÁPEŽE SV. JÁN XXIII

Liturgické texty zde

 

PŘED Ježíš učí „našeho Otce“ a říká apoštolům:

Tohle je jak máš se modlit. (Mat 6: 9)

Ano, jak, ne nutně co. To znamená, že Ježíš neodhalil ani tak obsah toho, co se má modlit, ale dispozice srdce; Nedával konkrétní modlitbu, ani nás neukázal jakjako Boží děti přistupovat k Němu. Jen před několika verši Ježíš řekl: "Při modlitbě neblábněte jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslechnuti kvůli jejich mnoha slovům." [1]Matt 6: 7 Spíše…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Matt 6: 7

Můžeme vyčerpat Boží milosrdenství?

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. září 2017
Neděle dvacátého pátého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

Jsem na zpáteční cestě z konference „Plamen lásky“ ve Filadelfii. Bylo to krásné. Asi 500 lidí zabalilo hotelový pokoj, který byl od první minuty naplněn Duchem svatým. Všichni odcházíme s obnovenou nadějí a silou v Pánu. Cestou zpět do Kanady mám na letištích několik dlouhých mezipřistání, a proto si tentokrát s vámi promyslím dnešní čtení….pokračovat ve čtení

Jít do hlubin

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. září 2017
Čtvrtek dvacátého druhého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

KDY Ježíš mluví k zástupům, dělá to na mělčinách jezera. Tam s nimi mluví na jejich úrovni, v podobenstvích, v jednoduchosti. Ví totiž, že mnozí jsou jen zvědaví, hledají senzační a sledují je na dálku…. Když si však Ježíš přeje svolat apoštoly, žádá je, aby uhasili „do hlubin“.pokračovat ve čtení

Strach z volání

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. září 2017
Neděle a úterý
dvacátého druhého týdne v běžném čase

Liturgické texty zde

 

SVATÝ. Augustin jednou řekl: „Pane, udělej mě čistým, ale ještě ne! " 

Zradil společný strach mezi věřícími i nevěřícími: že být Ježíšovým následovníkem znamená muset se vzdát pozemských radostí; že je to nakonec povolání do utrpení, deprivace a bolesti na této zemi; k umrtvování těla, zničení vůle a odmítnutí rozkoše. Koneckonců, při čtení z minulé neděle jsme slyšeli, jak sv. Pavel říká: „Nabídni svá těla jako živou oběť“ [1]srov. Řím 12: 1 a Ježíš říká:pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Řím 12: 1

Oceán milosrdenství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na 7. srpna 2017
Pondělí osmnáctého týdne v mezidobí
Opt. Památník sv. Sixta II. A společníků

Liturgické texty zde

 Fotografie pořízená 30. října 2011 v Casa San Pablo, Sto. Dgo. Dominikánská republika

 

JÁ JEN se vrátil z Arcātheos, zpět do říše smrtelníků. Byl to neuvěřitelný a mocný týden pro nás všechny v tomto táboře otec / syn, který se nachází na úpatí kanadských Skalistých hor. V následujících dnech se s vámi podělím o myšlenky a slova, která mi tam přišla, stejně jako o neuvěřitelné setkání, které jsme všichni měli s „Pannou Marií“.pokračovat ve čtení

Hledám milovaného

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 22. července 2017
Sobota patnáctého týdne v mezidobí
Svátek sv. Máří Magdalény

Liturgické texty zde

 

IT je vždy pod povrchem, volá, vábí, míchá a nechává mě naprosto neklidného. Je to pozvání do sjednocení s Bohem. Ponechává mě neklidného, ​​protože vím, že jsem se ještě nebral do hloubky. Miluji Boha, ale ještě ne celým svým srdcem, duší a silou. A přesto, k tomu jsem stvořen, a tak ... jsem neklidný, dokud nezůstanu v Něm.pokračovat ve čtení

Božská setkání

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 19. července 2017
Středa patnáctého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

TAM jsou časy během křesťanské cesty, jako Mojžíš v dnešním prvním čtení, kdy budete procházet duchovní pouští, když vše vypadá sucho, okolí pusté a duše téměř mrtvá. Je to doba zkoušení své víry a důvěry v Boha. Svatá Terezie z Kalkaty to dobře věděla. pokračovat ve čtení