Cnost vytrvalosti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. - 16. ledna 2016
Liturgické texty zde

pouštní poutník2

 

TENTO volání „z Babylonu“ do pouště, do divočiny, do askeze je skutečně výzvou bitva. Neboť opustit Babylon znamená odolat pokušení a konečně se zlomit hříchem. A to představuje přímou hrozbu pro nepřítele našich duší. pokračovat ve čtení

Jít do extrémů

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. prosince 2015
Pátek druhého adventního týdne

Liturgické texty zde

extrémy_Fotor

 

THE skutečným nebezpečím v tuto hodinu na světě není to, že existuje tolik zmatku, ale to sami bychom se do toho chytili. Panika, strach a nutkavé reakce jsou ve skutečnosti součástí Velkého podvodu. Odstraňuje duši z jejího středu, kterým je Kristus. Mír opouští as ním i moudrost a schopnost jasně vidět. To je skutečné nebezpečí.

pokračovat ve čtení

Akorát dost

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 9. prosince 2015
Opt. Památník sv. Juana Diega

Liturgické texty zde

Elijah Fed od anděla, Ferdinand Bol (c. 1660 - 1663)

 

IN modlitbu dnes ráno, jemný Hlas promluvil k mému srdci:

Jen dost na to, abys mohl pokračovat. Jen dost na posílení vašeho srdce. Jen dost, abych tě vyzvedl. Jen dost na to, abys nespadl ... Jen tolik, abys zůstal závislý na Mně.

pokračovat ve čtení

Dekomprese ze zla

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 8. prosince 2015
Slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie

JUBILEJNÍ ROK Milosrdenství

Liturgické texty zde

 

AS Dnes ráno jsem se zhroutil do náruče své ženy a řekl jsem: „Musím si na chvíli odpočinout. Příliš mnoho zla… “Je to první den jubilejního roku milosrdenství - ale připouštím, že se cítím trochu fyzicky vyčerpaný a duchovně chráněný. Ve světě se toho děje hodně, jedna událost za druhou, přesně tak, jak to vysvětlil Pán (viz Sedm revolucí). Stále dodržovat požadavky tohoto psaného apoštolátu znamená dívat se dolů do zející tlamy temnoty víc, než si přeji. A moc si dělám starosti. Starost o mé děti; bát se, že nedělám Boží vůli; obávám se, že nedávám svým čtenářům správné duchovní jídlo, ve správných dávkách nebo správný obsah. Vím, že bych si neměl dělat starosti, říkám ti, abys ne, ale někdy ano. Stačí se zeptat mého duchovního vůdce. Nebo moje žena.

pokračovat ve čtení

Něco krásného

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 29. - 30. listopadu 2015
Svátek svatého Ondřeje

Liturgické texty zde

 

AS začínáme tento advent, mé srdce je naplněno údivem z Pánovy touhy obnovit v sobě všechno, udělat svět znovu krásným.

pokračovat ve čtení

The Beast Beyond Compare

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 23. - 28. listopadu 2015

Liturgické texty zde

 

THE Hromadná čtení tento týden, která se zabývají známkami „koncových časů“, bezpochyby vyvolá známé, ne-li snadné odmítnutí, že „každý si myslí jejich časy jsou časy konce. “ Že jo? Všichni jsme to slyšeli znovu a znovu. To rozhodně platilo o rané církvi, až do sv. Peter a Paul začali zmírňovat očekávání:

pokračovat ve čtení

Semínko této revoluce

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 9. - 21. listopadu 2015

Liturgické texty zde

 

Drazí bratři a sestry, toto a další psaní pojednává o revoluci, která se v našem světě šíří globálně. Jsou to znalosti, důležité znalosti k pochopení toho, co se kolem nás odehrává. Jak kdysi řekl Ježíš: „Říkal jsem vám to, abyste si pamatovali, že až přijde jejich hodina, řekl jsem vám to.“[1]John 16: 4 Poznání však nenahrazuje poslušnost; nenahrazuje vztah s Pánem. Kéž vás tyto spisy mohou inspirovat k větší modlitbě, většímu kontaktu se svátostmi, k větší lásce k našim rodinám a sousedům ak autentičtějšímu životu v přítomném okamžiku. Jsi milován.

 

TAM je Velká revoluce probíhá v našem světě. Ale mnozí si to neuvědomují. Je to jako obrovský dub. Nevíte, jak byla zasazena, jak rostla, ani její fáze jako stromek. Opravdu nevidíte, že by stále rostl, pokud se nezastavíte a nezkoumáte jeho větve a neporovnáte je s rokem dříve. Nicméně svou přítomnost dává najevo, že se tyčí nad ní, její větve blokují slunce a její listy zakrývají světlo.

Tak je to s touto současnou revolucí. Jak k tomu přišlo a kam směřuje, se pro nás prorocky odhalovalo poslední dva týdny v mši.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 John 16: 4

Příval Grace

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek 22. října 2015
Opt. Památník sv. Jana Pavla II

Liturgické texty zde

 

THE pokušení, kterému dnes mnoho z nás čelí, je odradit a zoufat: odrazování zdá se, že zlo vítězí; zoufalství že se zdá, že neexistuje žádný lidsky možný způsob, jak zastavit rychlý pokles morálky, ani následné rostoucí pronásledování proti věřícím. Možná se můžete ztotožnit s výkřikem St. Louis de Montfort…

pokračovat ve čtení

Vše je Grace

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na středu 21. října 2015

Liturgické texty zde

 

WHILE mnoho katolíků se propadá určité panice, protože synoda o rodině v Římě stále víří kontroverzně, modlím se, aby ostatní viděli něco jiného: Bůh skrze to všechno zjevuje naši nemoc. Zjevuje své Církvi naši pýchu, naši domněnku, naši vzpouru a možná především naši nedůvěru.

pokračovat ve čtení

Naše vášeň

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na neděli 18. října 2015
29. neděle v mezidobí

Liturgické texty zde

 

WE nečelí konci světa. Ve skutečnosti ani nečelíme posledním soužením Církve. Čelíme tomu konečná konfrontace v dlouhé historii konfrontací mezi Satanem a Kristovou církví: bitva o to, aby nastala jedna nebo druhá jejich království na Zemi. Svatý Jan Pavel II. To shrnul takto:

pokračovat ve čtení

Jste také voláni

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pondělí 21. září 2015
Svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty

Liturgické texty zde

 

TAM je dnes vzorem církve, na kterou je třeba dlouho čekat. A je to toto: že farář farnosti je „ministr“ a stádo jsou pouhé ovce; že kněz je „go to“ pro všechny potřeby služby a laici nemají ve službě skutečné místo; že jsou příležitostní „mluvčí“, kteří přicházejí učit, ale my jsme jen pasivní posluchači. Ale tento model je nejen nebiblický, je škodlivý i pro Kristovo tělo.

pokračovat ve čtení

Do hloubky

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek 3. září 2015
Památník sv. Řehoře Velikého

Liturgické texty zde

 

"MISTR, tvrdě jsme pracovali celou noc a nic jsme nechytili. “

To jsou slova Šimona Petra - a slova možná mnoha z nás. Pane, zkoušel jsem a zkoušel, ale moje boje zůstávají stejné. Pane, modlil jsem se a modlil jsem se, ale nic se nezměnilo. Pane, plakal jsem a plakal, ale zdá se, že je jen ticho ... k čemu je to? Jaké je použití ??

pokračovat ve čtení

Obnova lásky k Ježíši

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na středu 19. srpna 2015
Opt. Památník sv. Jana Eudese

Liturgické texty zde

 

IT je hmatatelné: tělo Kristovo je unavený. V této hodině je tolik břemen, které mnozí přepravují. Za prvé, naše vlastní hříchy a nesčetné pokušení, kterým čelíme ve vysoce konzumní, smyslné a kompulzivní společnosti. Existuje také obava a úzkost z toho, co Velká bouře ještě musí přinést. A pak jsou tu všechny osobní zkoušky, zejména rodinné rozdělení, finanční zátěž, nemoc a únava z každodenního mletí. To vše se může začít hromadit, drtit a dusit a zneškodňovat plamen Boží lásky, který se vlévá do našich srdcí skrze Ducha svatého.

pokračovat ve čtení

Centrum pravdy

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek 29. července 2015
Památník sv. Marty

Liturgické texty zde

 

I často slyší jak katolíci, tak protestanti říkají, že na našich rozdílech opravdu nezáleží; že věříme v Ježíše Krista, a to je vše, na čem záleží. V tomto prohlášení určitě musíme uznat autentický základ skutečného ekumenismu, [1]srov Autentický ekumenismus což je skutečně vyznání a oddanost Ježíši Kristu jako Pánu. Jak říká St. John:

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Autentický ekumenismus

Pouhé muži

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek 23. července 2015
Opt. Památník sv. Bridget

Liturgické texty zde

mountainpeakwith-lightning_Fotor2

 

TAM přichází krize - a již je tu - pro naše protestantské bratry a sestry v Kristu. Předpověděl to Ježíš, když řekl:

… Každý, kdo poslouchá tato má slova, ale nejedná podle nich, bude jako blázen, který postavil svůj dům na písku. Pršelo, přišly povodně, foukal vítr a udeřil dům. A zhroutilo se a bylo úplně zničeno. (Mat 7-26)

To znamená, že cokoli je postaveno na písku: ty výklady Písma, které se odchylují od apoštolské víry, ty hereze a subjektivní omyly, které rozdělily Kristovu církev doslova na desítky tisíc denominací - budou smyty v této současné a přicházející bouři . Nakonec Ježíš předpověděl, "Bude tam jedno stádo, jeden pastýř." [1]srov. Jan 10:16

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Jan 10:16

Pohled Boha

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na úterý 21. července 2015
Opt. Památník svatého Vavřince z Brindisi

Liturgické texty zde

 

WHILE příběh Mojžíše a rozchodu Rudého moře byl často vyprávěn jak ve filmu, tak i jinak, malý, ale významný detail je často vynechán: okamžik, kdy je faraónova armáda uvržena do chaosu - okamžik, kdy dostanou „pohled boha. “

pokračovat ve čtení

Zachovejte klid

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pondělí 20. července 2015
Opt. Památník sv. Apollinarise

Liturgické texty zde

 

TAM nebylo vždy nepřátelství mezi faraonem a Izraelity. Vzpomínáte si, když byl faraonem svěřen Josef, aby rozdával obilí celému Egyptu? V té době byli Izraelité považováni za přínos a požehnání pro zemi.

Také v době, kdy byla církev vnímána jako přínos pro společnost, byla státem vítána její charitativní díla budování nemocnic, škol, sirotčinců a dalších charitativních organizací. Náboženství bylo navíc vnímáno jako pozitivní síla ve společnosti, která pomáhala řídit nejen chování státu, ale formovala a formovala jednotlivce, rodiny a komunity, což vedlo k mírumilovnější a spravedlivější společnosti.

pokračovat ve čtení

Pojďte ... Buďte klidní!

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek 16. července 2015
Opt. Památník Panny Marie Karmelské

Liturgické texty zde

 

NĚKDY, ve všech kontroverzích, otázkách a zmatku naší doby; ve všech morálních krizích, výzvách a zkouškách, kterým čelíme ... existuje riziko, že nejdůležitější věc, nebo spíše osoba ztrácí se: Ježíš. On a Jeho božská mise, které jsou v samém středu budoucnosti lidstva, mohou být snadno odsunuty na vedlejší kolej v důležitých, ale sekundárních otázkách naší doby. Ve skutečnosti je největší potřebou církve v této hodině obnovená vitalita a naléhavost jejího primárního poslání: spásy a posvěcení lidských duší. Neboť pokud zachráníme životní prostředí a planetu, ekonomiku a sociální řád, ale zanedbáme to zachránit duše, pak jsme naprosto selhali.

pokračovat ve čtení

St. Raphael's Little Healing

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pátek 5. června 2015
Památník sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Liturgické texty zde

Svatý Rafael, “Medicína Boží “

 

IT bylo pozdní soumrak a měsíc krve stoupal. Když jsem bloudil koňmi, zaujala mě jeho sytá barva. Právě jsem rozložil jejich seno a tiše žvýkali. Úplněk, čerstvý sníh, mírové šelest spokojených zvířat ... to byl klidný okamžik.

Až mi koleno vystřelilo to, co se cítilo jako blesk.

pokračovat ve čtení