Čtyři věky milosti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 2. dubna 2014
Středa čtvrtého půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

IN včerejší první čtení, když anděl vzal Ezekiela k prameni vody tekoucímu na východ, měřil čtyři vzdálenosti od chrámu, odkud začala říčka. S každým měřením se voda prohlubovala a prohlubovala, dokud nemohla být překročena. To je symbolické, dalo by se říci, o „čtyřech věcích milosti“ ... a jsme na prahu třetí.

pokračovat ve čtení

Nové stvoření

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 31. března 2014
Pondělí čtvrtého půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

CO Stává se, když člověk dává svůj život Ježíši, když je duše pokřtěna, a proto zasvěcena Bohu? Je to důležitá otázka, protože koneckonců, jaká je přitažlivost stát se křesťanem? Odpověď spočívá v dnešním prvním čtení…

pokračovat ve čtení

Proč neslyšíme jeho hlas

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 28. března 2014
Pátek třetího půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

JEŽÍŠ řekl moje ovce slyší můj hlas. Neřekl „nějaké“ ovce, ale my ovce slyší můj hlas. Proč se tedy můžete zeptat, neslyším Jeho hlas? Dnešní čtení nabízejí některé důvody proč.

Já jsem Hospodin, váš Bůh: slyšte můj hlas ... zkoušel jsem vás u vod Meribah. Slyšte, můj lid, a já vás napomenu; Ó Izraeli, neslyšíš mě? “ (Dnešní žalm)

pokračovat ve čtení

Poslouchejte Jeho hlas

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 27. března 2014
Čtvrtek třetího půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

JAK pokoušel satan Adama a Evu? Jeho hlasem. A dnes nepracuje jinak, kromě přidané výhody technologie, která na nás může pohánět hordu hlasů najednou. Je to hlas Satana, který vedl a nadále vede člověka do temnoty. Je to Boží hlas, který vyvede duše ven.

pokračovat ve čtení

Prorocké znamení

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 25. března 2014
Slavnost Zvěstování Páně

Liturgické texty zde

 

VAST části světa již nevěří v Boha, protože už mezi námi nevidí Boha. "Ale Ježíš vystoupil do nebe před 2000 lety - samozřejmě ho nevidí ..." Ale sám Ježíš řekl, že bude nalezen na světě v Jeho bratřích a sestrách.

Kde jsem, tam bude i můj služebník. (srov. Jan 12)

pokračovat ve čtení

Kamenování proroků

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. března 2014
Pondělí třetího půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

WE jsou povoláni dát a prorocký svědectví ostatním. Ale pak byste neměli být překvapeni, pokud s vámi bude zacházeno jako s proroky.

pokračovat ve čtení

Prorocký život

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. března 2014
Pátek druhého půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

THE Církev musí být znovu prorocká. Tím nemyslím „vyprávění budoucnosti“, ale to, že se naše životy stávají „slovem“ pro ostatní, které ukazuje na něco, nebo spíše na někoho většího. Toto je nejpravdivější smysl proroctví:

pokračovat ve čtení

Zasazeno proudem

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. března 2014
Čtvrtek druhého půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

DVACET před lety jsme s manželkou, oběma kolébkami-katolíky, pozváni na baptistickou nedělní bohoslužbu naším přítelem, který byl kdysi katolík. Byli jsme ohromeni všemi mladými páry, krásnou hudbou a pomazaným kázáním pastora. Vylití opravdové laskavosti a přivítání se dotklo něčeho hluboko v našich duších. [1]srov Moje osobní svědectví

Když jsme nastoupili do auta a odešli, myslela jsem jen na svou vlastní farnost… slabá hudba, slabší homilie a ještě slabší účast sboru. Mladé páry v našem věku? Prakticky vyhynul v lavicích. Nejbolestivější byl pocit osamělosti. Často jsem opouštěl mši s chladnějším pocitem, než když jsem vešel dovnitř.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Moje osobní svědectví

Od hříchu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 19. března 2014
Středa druhého půstního týdne

Slavnost svatého Josefa

Liturgické texty zde

Ecce HomoHle, ten muž, Michael D. O'Brien

 

 

SVATÝ. PAVEL kdysi řekl, že „pokud Kristus nebyl vzkříšen, pak je také naše kázání prázdné; prázdná také vaše víra. “ [1]srov. 1 Kor 15:14 Dalo by se také říci, pokud neexistuje nic jako hřích nebo peklo, pak je také prázdné naše kázání; vyprázdni také svou víru; Kristus zemřel marně a naše náboženství je bezcenné.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. 1 Kor 15:14

Neříkej nikomu otci

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 18. března 2014
Úterý druhého půstního týdne

Sv. Cyrila z Jeruzaléma

Liturgické texty zde

 

 

"TAK proč vy katolíci říkáte kněží „Fr.“ když to Ježíš výslovně zakazuje? “ To je otázka, kterou mi často kladou při diskusích o katolických vírách s evangelickými křesťany.

pokračovat ve čtení

Pane, odpusť nám

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. března 2014
Pondělí druhého půstního týdne

Den sv. Patrika

Liturgické texty zde

 

 

AS Přečetl jsem dnešní první čtení a Žalm, ke kterému jsem byl okamžitě dojat pomodli se s tebou jako modlitba pokání za tuto generaci. (Chci se vyjádřit k dnešnímu evangeliu při pohledu na kontroverzní slova papeže, "Kdo jsem, abych soudil?", ale v samostatném psaní pro mé obecné čtenáře. Je zveřejněno zde. Pokud nejste přihlášeni k odběru mých spisů Duchovního jídla k zamyšlení, můžete kliknout zde.)

A tak společně vyprosme Boží milosrdenství nad naším světem za hříchy naší doby, za to, že jsme odmítli vyslyšet proroky, které nám poslal - mezi nimi hlavní svatí otcové a Marie, naše matka… modlitbami s našimi srdci dnešní hromadné čtení:

pokračovat ve čtení

Buďte milosrdní

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 14. března 2014
Pátek prvního půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

JSOU jsi milosrdný? Není to jedna z těch otázek, které bychom si měli položit s ostatními, jako například: „Jste extrovertní, cholerický nebo introvertní atd.“ Ne, tato otázka leží v samém srdci toho, co to znamená být autentický Christian:

Buďte milosrdní, stejně jako je milosrdný váš Otec. (Lukáš 6:36)

pokračovat ve čtení

Být věrný

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 13. března 2014
Čtvrtek prvního půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

IT byl chladný večer, když jsem stál před statkem mého tchána. Moje žena a já jsme se právě dočasně nastěhovali s našimi pěti malými dětmi do sklepní místnosti. Naše věci byly v garáži zaplavené myšmi, byl jsem zlomený, nezaměstnaný a unavený. Zdálo se, že veškeré mé úsilí sloužit Pánu ve službě selhalo. Proto nikdy nezapomenu na slova, která jsem ho v tu chvíli slyšel mluvit v mém srdci:

pokračovat ve čtení

O dočasném trestu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 12. března 2014
Středa prvního půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

OČISTEC je možná nejlogičtější z doktrín. Pro koho jeden z nás miluje Pána, svého Boha všechno naše srdce všechno naše mysl a všechno naše duše? Chytit své srdce, byť jen zlomek, nebo dát svou lásku i těm nejmenším z idolů, znamená, že existuje část, která nepatří Bohu, část, kterou je třeba očistit. V tom spočívá nauka o očistci.

pokračovat ve čtení

Když Bůh poslouchá

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. března 2014
Úterý prvního půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

DOES Bůh slyší každou modlitbu? Samozřejmě že ano. Vidí a slyší všechno. Ale Bůh neposlouchá všechny naše modlitby. Rodiče chápou, proč…

pokračovat ve čtení

Autentická svatost

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. března 2014
Pondělí prvního postního týdne

Liturgické texty zde

 

 

I ČASTO slyšet lidi říkat: „Ach, je tak svatý“ nebo „Je to tak svatý člověk.“ Ale co máme na mysli? Jejich laskavost? Kvalita mírnosti, pokory, ticha? Pocit Boží přítomnosti? Co je to svatost?

pokračovat ve čtení

Jedna noha v nebi

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. března 2014
Pátek po Popeleční středu

Liturgické texty zde

 

 

NEBE, ne Země, je náš domov. Svatý Pavel tedy píše:

Milovaný, prosím vás jako mimozemšťany a vyhnanství, abyste se zdrželi vášní těla, které vede válku proti vaší duši. (1 Pet 2:11)

Všichni víme, že mezi námi je každodenní bitva tělo a duch. I když nám Bůh prostřednictvím křtu dává nové srdce a obnoveného ducha, naše tělo stále podléhá gravitaci hříchu - těm nepřiměřeným chutím, které nás chtějí strhnout z oběžné dráhy svatosti do prachu světství. A jaká je to bitva!

pokračovat ve čtení

Měkký na Sin

HNED SLOVO NA HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 6. března 2014
Čtvrtek po Popeleční středu

Liturgické texty zde


Pilát si umývá ruce Krista, Michael D. O'Brien

 

 

WE jsou církví, která změkla hříchu. Ve srovnání s generacemi před námi, ať už je to naše kázání z kazatelny, pokání ve zpovědnici, nebo způsob, jakým žijeme, jsme začali poněkud odmítat důležitost pokání. Žijeme v kultuře, která nejen toleruje hřích, ale také ji institucionalizovala do té míry, že tradiční manželství, panenství a čistota jsou považovány za skutečné zlo.

pokračovat ve čtení

I teď

  HNED SLOVO NA HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 5. března 2014
Popeleční středa

Liturgické texty zde

 

 

PRO Osm let píšu komukoli, kdo bude poslouchat, zprávu, kterou lze shrnout do jednoho slova: Připravit! Ale připravit se na co?

Ve včerejší meditaci jsem vyzval čtenáře, aby se nad tímto dopisem zamysleli Drahý Svatý otče ... přichází! Jedná se o psaní, které při shrnutí raných církevních otců a prorockých slov papežů představuje výzvu k přípravě na „den Páně“.

pokračovat ve čtení

Naplňování proroctví

    HNED SLOVO NA HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 4. března 2014
Opt. Památník svatého Kazimíra

Liturgické texty zde

 

 

THE naplňování Boží smlouvy s Jeho lidem, které se plně uskuteční ve svatbě Beránkově, postupovalo po tisíciletí jako spirála která se postupem času zmenšuje a zmenší. V dnešním žalmu David zpívá:

Hospodin oznámil svou spásu: před očima národů zjevil svou spravedlnost.

A přesto bylo zjevení Ježíše ještě stovky let daleko. Jak tedy lze poznat spásu Pána? Bylo to známé, nebo spíše očekávané, skrz proroctví…

pokračovat ve čtení

Miloval ho

 HNED SLOVO NA HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 3. března 2014

Liturgické texty zde

 

 

Ježíš ho při pohledu na něj miloval ...

AS Uvažuji o těchto slovech v evangeliu, je jasné, že když se Ježíš podíval na bohatého mladého muže, byl to pohled tak plný lásky, že si ho pamatovali svědci o několik let později, když o tom psal sv. Marek. Ačkoli tento pohled lásky nepronikl do srdce mladého muže - podle zprávy alespoň ne hned - pronikl do srdce někdo ten den tak, že to bylo váženo a pamatováno.

pokračovat ve čtení

Autentický ekumenismus

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 28. února 2014

Liturgické texty zde


Bez kompromisů - Daniel v Lions Den, Brit Rivière (1840-1920)

 

 

UPŘÍMNĚ ŘEČENO, „Ekumenismus“ není slovo, které vyvolává mnoho pozitivních konotací. Často to bylo spojováno s mezidenominačními mši, oslabenou teologií a dalšími zneužíváními v důsledku Druhého vatikánského koncilu.

Ve slově, kompromis.

pokračovat ve čtení

Dobrá sůl je špatná

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 27. února 2014

Liturgické texty zde

 

 

WE nemůžeme mluvit o „evangelizaci“, nemůžeme vyslovit slovo „ekumenismus“, nemůžeme se pohnout k „jednotě“, dokud duch světského byl vymítán z těla Kristova. Světovost je kompromis; kompromisem je cizoložství; cizoložství je modlářství; a modlářství, řekl svatý Jakub v úterním evangeliu, nás staví proti Bohu.

Každý, kdo chce být milovníkem světa, se proto stává nepřítelem Boha. (Jakub 4: 4)

pokračovat ve čtení

Tajná Boží přítomnost

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 26. února 2014

Liturgické texty zde

 

 

I byl druhý den v obchodě s potravinami a u pokladny byla muslimka. Řekl jsem jí, že jsem katolík, a zajímalo mě, co si myslí o stojanu na časopisy a veškeré neskromnosti v západní kultuře. Odpověděla: „Vím, že křesťané ve své podstatě věří také ve skromnost. Ano, všechna hlavní náboženství se shodují na základech - sdílíme základní. “ Nebo to, co by křesťané nazvali „přirozeným zákonem“.

pokračovat ve čtení

Konec ekumenismu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 25. února 2014

Liturgické texty zde

 

 

DOKONCE I předtím, než byla Církev počata z probodnutého Srdce Ježíšova a narodila se o Letnicích, došlo k rozdělení a bojům.

Po 2000 letech se toho moc nezměnilo.

V dnešním evangeliu opět vidíme, jak apoštolové nemohou pochopit Ježíšovo poslání. Mají oči, které vidí, ale nemohou vidět; uši slyšet, ale nerozumí. Jak často chtějí proměnit Kristovo poslání ve svůj vlastní obraz toho, co by mělo být! Ale nadále jim předkládá paradox za paradoxem, rozpor za rozporem…

pokračovat ve čtení

Začátek ekumenismu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 24. února 2014

Liturgické texty zde

   

 

EKUMENISMUS. Nyní existuje slovo, které paradoxně může zahájit války.

O víkendu se ti přihlásili k odběru týdenní úvahy obdržel Příchozí vlna jednoty. Hovoří o nadcházející jednotě, za kterou se Ježíš modlil - abychom byli „všichni jedno“ - a bylo potvrzeno videem, kde se papež František modlí za tuto jednotu. Předvídatelně to mezi mnoha lidmi vyvolalo zmatek. "Toto je začátek jednoho světového náboženství!" řekni něco; jiní: „Za to se už roky modlím!“ A ještě další: „Nejsem si jistý, jestli je to dobrá nebo špatná věc….“ Najednou znovu uslyším otázku, kterou Ježíš nasměroval apoštolům: „Kdo říkáš, že jsem?"Ale tentokrát slyším, že je přeformulováno, aby odkazovalo na Jeho tělo, církev:"Kdo říkáš, že je moje církev? “

pokračovat ve čtení

Světlo lásky

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. února 2014
Opt. Památník sv. Petra Damiána

Liturgické texty zde

 

 

IF Martin Luther by si udělal svou cestu, Jamesův dopis by byl vyhozen z kánonu Písma. To proto, že jeho doktrína sola fide, že jsme „spaseni pouze vírou“, bylo v rozporu s učením svatého Jakuba:

Někdo by mohl říct: „Máš víru a já mám skutky.“ Ukažte mi svou víru bez skutků a já vám svou víru ukážu ze svých skutků.

pokračovat ve čtení

Velké nebezpečí

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 20. února 2014

Liturgické texty zde


Peterovo popřeníautor: Michael D. O'Brien

 

 

ONE největším nebezpečím pro křesťanský život je touha potěšit lidi spíše než Boha. Je to pokušení, které následovalo křesťany od doby, kdy apoštolové uprchli ze zahrady a Peter Ježíše zapřel.

Podobně jednou z největších krizí v dnešní Církvi je skutečný nedostatek mužů a žen, kteří se odvážně a nestydatě spojují s Ježíšem Kristem. Kardinál Ratzinger (Benedikt XVI.) Možná uvedl nejpřesvědčivější důvod, proč stále více křesťanů opouští Barque Petra: propadají se…

pokračovat ve čtení

Vidění

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 19. února 2014

Liturgické texty zde

 

 

"TO je strašná věc padnout do rukou živého Boha, “Napsal St. Paul. [1]srov. Heb 10:31 Ne proto, že Bůh je tyran - ne, je to láska. A tato láska, když září do nemilujících částí mého srdce, odhaluje temnotu, která se drží mé duše - a to je opravdu těžké vidět.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Heb 10:31

Malá velká lež

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 18. února 2014

Liturgické texty zde

  

THE malá velká lež. Je to lež, že pokušení je totéž jako hřích, a proto, když je člověk v pokušení, již začal hřešit. Je to lež, pokud někdo začne hřešit, můžete s ní také pokračovat až do konce, protože na tom nezáleží. Je to lež, že člověk je hříšný člověk, protože je tak často pokoušen o určitý hřích…. Ano, vždy je to zdánlivě malá lež, která je nakonec opravdu velká lež.

pokračovat ve čtení

Když Bůh říká, že ne

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. února 2014
Opt. Památník sedmi svatých zakladatelů řádu servitů

Liturgické texty zde

 

 

AS O víkendu jsem seděl, abych napsal tuto meditaci, moje žena byla ve druhé místnosti se strašnými křečemi. O hodinu později potratila naše desáté dítě ve dvanáctém týdnu těhotenství. I když jsem se od prvního dne modlil za zdraví dítěte a za bezpečný porod ... Bůh řekl, že ne.

pokračovat ve čtení

Když Bůh sténá

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 14. února 2014
Památník svatých Cyrila, Mnicha a Metoděje, biskupa

Liturgické texty zde

 

 

PLECHOVKA slyšíš to? Ježíš se znovu naklání nad lidstvo a říká: „Ephphatha“ to znamená, „Buďte otevřeni“ ...

Ježíš opět sténá nad světem, který se stal „hluchým a hloupým“, lidem, který se tak stal kompromisy že jsme úplně „ztratili smysl pro hřích“. Tak to bylo i se Šalamounem, jehož modlářství roztrhalo jeho království na kusy - symbolizováno prorokem, který roztrhl svůj plášť na dvanáct proužků.

pokračovat ve čtení

Důsledky kompromisu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 13. února 2014

Liturgické texty zde

To, co zbylo ze Šalomounova chrámu, zničilo 70 n.l.

 

 

THE překrásný příběh o Šalamounových úspěších, když pracoval v souladu s Boží milostí, se zastavil.

Když byl Solomon starý, jeho manželky obrátily jeho srdce k cizím bohům a jeho srdce nebylo úplně s PÁNEM, jeho Bohem.

Solomon už Boha nesledoval "Bez výhrad, jako to udělal jeho otec David." Začal kompromis. Nakonec byl chrám, který postavil, a veškerá jeho krása, Římany přeměněn na trosky.

pokračovat ve čtení

Moudrost zdobí chrám

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 12. února 2014

Liturgické texty zde

Svatá Terezie z Lisieux
Malý květ, St. Thérèse de Lisieux

 

 

ZDA je to Šalomounův chrám nebo bazilika svatého Petra v Římě, jejich krása a nádhera jsou Typy a Symboly mnohem posvátnějšího chrámu: lidské tělo. Církev není stavba, ale spíše mystické tělo Kristovo složené z Božích dětí.

pokračovat ve čtení

Lidské tradice

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. února 2014
Opt. Mem. Panny Marie Lurdské

Liturgické texty zde

 

 

KAŽDÝ ráno, je to stejný rituál pro miliony lidí: osprchovat se, obléknout, nalít si šálek kávy, sníst snídani, vyčistit zuby atd. Když přijdou domů, je to často jiný rytmus: otevřít poštu, přestat pracovat oblečení, zahájení večeře atd. Kromě toho je lidský život poznamenán jinými „tradicemi“, ať už jde o založení vánočního stromku, pečení krůty na Den díkůvzdání, malování obličeje na den hry nebo umístění svíčky do okna. Zdá se, že rituál, ať už pohanský nebo náboženský, poznamená život lidské činnosti v každé kultuře, ať už jde o sousedské rodiny nebo církevní rodinu církve. Proč? Protože symboly jsou jazykem samým pro sebe; nesou slovo, význam, který vyjadřuje něco hlubšího, ať už je to láska, nebezpečí, paměť nebo tajemství.

pokračovat ve čtení

Bůh ve mně

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. února 2014
Památník sv. Scholastiky, Virgin

Liturgické texty zde

 

 

CO náboženství dělá takové nároky jako naše? Jaká je víra, která je tak intimní, tak přístupná a dosahuje až k samotnému jádru našich tužeb, kromě křesťanství? Bůh přebývá v nebi; ale Bůh se stal člověkem, aby člověk mohl přebývat v nebi a Bůh přebývat v člověku. To je šíleně úžasné! Proto vždy říkám svým bratrům a sestrám, kteří ubližují a cítí, že je Bůh opustil: kam může Bůh jít? Je všude. Dále Je ve vás.

pokračovat ve čtení

Síla chvály

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. února 2014

Liturgické texty zde

 

 

NĚCO podivné a zdánlivě cizí se začaly šířit katolickými církvemi v 1970. letech. Najednou někteří farníci začali na mši zvedat ruce. A v suterénu se děly tyto schůzky, kde lidé zpívali písně, ale často ne jako nahoře: tito lidé zpívali srdcem. Pohltili Písmo, jako by to byl honosný banket, a pak znovu ukončili svá setkání písněmi chvály.

pokračovat ve čtení

Buďte silní, buďte mužem!

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 6. února 2014
Památník svatého Pavla Mikiho a společníků, mučedníků

Liturgické texty zde

 

 

O, být u postele krále Davida, slyšet, co by řekl v jeho umírajících chvílích. Byl to muž, který žil a dýchal touhou kráčet se svým Bohem. A přesto tak často klopýtal a padal. Ale znovu se vyzvedne a téměř nebojácně vystaví svůj hřích Pánu odvolávajícímu se na Jeho milosrdenství. Jakou moudrost by se po cestě naučil. Naštěstí díky Písmu můžeme být u Davidova lůžka, když se obrací ke svému synovi Šalomounovi a říká:

Buďte silní a buďte mužem! (1 kg 2: 2; NABre)

Mezi dnešními třemi čtení mše můžeme zejména my muži najít pět způsobů, jak splnit výzvu Davida.

pokračovat ve čtení

Vychováváme naše mrtvé děti

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 4. února 2014

Liturgické texty zde


Kde jsou všechny děti?

 

 

TAM je tolik malých myšlenek, které mám z dnešních čtení, ale všechny se točí kolem: zármutek rodičů, kteří sledovali, jak jejich děti ztrácejí víru. Stejně jako Davidův syn Absalom v dnešním prvním čtení jsou jejich děti chyceny “někde mezi nebem a zemí “; zajeli mezku vzpoury přímo do houštiny hříchu a jejich rodiče se cítí bezmocní, aby s tím něco udělali.

pokračovat ve čtení

Když přijde legie

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 3. února 2014

Liturgické texty zde


„Představení“ na udílení cen Grammy 2014

 

 

SVATÝ. Basil to napsal,

Mezi anděly jsou někteří pověřeni vedením národů, jiní jsou společníky věřících ... -Adversus Eunomium, 3: 1; Andělé a jejich poslání, Jean Daniélou, SJ, str. 68

Princip andělů nad národy vidíme v Knize Daniel, kde hovoří o „perském princi“, kterého archanděl Michal přijde do boje. [1]srov. Dan 10:20 V tomto případě se princ z Persie jeví jako satanská pevnost padlého anděla.

Strážný anděl Páně „hlídá duši jako vojsko,“ řekl sv. Řehoř z Nyssy, „pokud ho nevyhneme hříchem.“ [2]Andělé a jejich poslání, Jean Daniélou, SJ, str. 69 To znamená, že těžký hřích, modlářství nebo úmyslné okultní zapojení může člověka nechat zranitelným vůči démonům. Je tedy možné, že co se stane jednotlivci, který se otevírá zlým duchům, se může stát také na národní úrovni? Dnešní hromadná čtení poskytují určité poznatky.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Dan 10:20
2 Andělé a jejich poslání, Jean Daniélou, SJ, str. 69

Neopadající království

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
31. ledna 201
Památník svatého Jana Boska, kněze

Liturgické texty zde


Rezavý krucifix, Jeffrey Knight

 

 

"KDYŽ přijde Syn člověka, najde víru na zemi? “

Je to docela strašidelná otázka. Co by mohlo přinést takový stav, kdy by větší část lidstva ztratila víru v Boha? Odpověď je, že ztratí víru ve své církvi.

pokračovat ve čtení

Najděte domov pro Pána

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 30. ledna 2014

Liturgické texty zde

Temná silnice

 

 

NĚKDY Podívám se dolů na úzkou, temnou cestu budoucnosti a zjistím, že křičím: „Ježíši! Dej mi odvahu jít touto cestou. “ V takových dobách jsem v pokušení zmírnit své poselství, zúžit svou horlivost a změřit si slova. Ale pak se chytím a řeknu: „Marku, Marku ... Jaký zisk má jeden, aby získal celý svět, ale ztratil se nebo propadl?"

pokračovat ve čtení

Semínka naděje ... a varování

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 29. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

I najít toto jedno z nejnáročnějších ze všech evangelijních podobenství, protože se vidím v jedné nebo druhé půdě. Jak často Pán promluví v mém srdci slovo ... a pak na něj brzy zapomenu! Jak často mi milosrdenství a útěcha Ducha přináší radost, a pak mě sebemenší zkouška znovu uvrhne do zmatku. Jak často mě starosti a starosti tohoto světa odnášejí od reality, kterou mě Bůh vždy nese jako na dlani ... Ach, prokletá zapomnění!

pokračovat ve čtení

Archa a syn

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 28. ledna 2014
Památník svatého Tomáše Akvinského

Liturgické texty zde

 

 

TAM jsou některé zajímavé paralely v dnešních Písmech mezi Pannou Marií a Archou smlouvy, což je starozákonní typ Panny Marie.

pokračovat ve čtení

Zahání život

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 27. ledna 2014
Opt. Památník sv. Angely Merici

Liturgické texty zde

 

 

KDY David pochodoval na Jeruzalém, obyvatelé v té době křičeli:

Tady nemůžete vstoupit: slepí a chromí vás odeženou!

David je samozřejmě starozákonní typ Krista. A skutečně to bylo duchovně slepý a chromý, "Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma ...", který se pokusil vyhnat Ježíše tím, že vrhal stíny na jeho pověst a přeměnil jeho dobré skutky tak, aby vypadaly jako něco zlého.

Dnes existují i ​​ti, kteří si přejí proměnit to, co je pravda, krása a dobrota, na něco netolerantního, utlačujícího a špatného. Vezměme si například pro-life hnutí:

pokračovat ve čtení