Krize společenství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 9. května 2017
Úterý čtvrtého velikonočního týdne

Liturgické texty zde

 

ONE jedním z nejvíce fascinujících aspektů rané církve je to, že se po Letnicích okamžitě, téměř instinktivně, vytvořily komunita. Prodali všechno, co měli, a udržovali to společné, aby bylo postaráno o potřeby každého. A přesto ne, kde vidíme výslovný příkaz od Ježíše, aby tak učinil. Bylo to tak radikální, tak v rozporu s dobovým myšlením, že tato raná společenství transformovala svět kolem sebe.pokračovat ve čtení

Útočiště uvnitř

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 2. května 2017
Úterý třetího velikonočního týdne
Památník sv. Atanáza

Liturgické texty zde

 

TAM je scéna v jednom z románů Michaela D. O'Briena že jsem nikdy nezapomněl - když je kněz mučen pro svou věrnost. [1]Zatmění Slunce, Ignáce Press V tu chvíli se zdá, že duchovní sestupuje na místo, kam jeho únosci nemohou dosáhnout, na místo hluboko v jeho srdci, kde sídlí Bůh. Jeho srdce bylo útočištěm právě proto, že i tam byl Bůh.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Zatmění Slunce, Ignáce Press

Bůh první

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 27. dubna 2017
Čtvrtek druhého velikonočního týdne

Liturgické texty zde

 

nemysli si, že jsem to jen já. Slyšel jsem to od mladých i starých: čas se zřejmě zrychluje. A s tím je několik dní pocit, jako by někdo visel za nehty na okraji vířícího kolotoče. Podle slov o. Marie-Dominique Philippe:

pokračovat ve čtení

Velké odhalení

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. dubna 2017
Úterý Svatého týdne

Liturgické texty zde

 

Hle, smršť Pána vyšla v zuřivosti -
Násilná smršť!
Padne to násilně na hlavu ničemného.
Hněv Páně se nevrátí zpět
dokud On popraven a vykonán
myšlenky Jeho srdce.

V posledních dnech to dokonale pochopíte.
(Jeremiah 23: 19-20)

 

JEREMIAH slova připomínají proroka Daniela, který řekl něco podobného poté, co i on přijal vidění „posledních dnů“:

pokračovat ve čtení

Zapněte světlomety

 NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na 16. – 17. března 2017
Čtvrtek-pátek druhého půstního týdne

Liturgické texty zde

 

UNAVENÝ. Zklamaný. Zrazen ... to jsou některé z pocitů, které mnozí po sledování jedné neúspěšné predikce za druhou v posledních letech mají. Bylo nám řečeno, že „tisíciletí“ počítačová chyba, nebo Y2K, přinese konec moderní civilizace, jak ji známe, když se hodiny otočily 1. ledna 2000 ... ale za ozvěnami Auld Lang Syne se nic nestalo. Pak tu byly duchovní předpovědi těch, jako například zesnulý Fr. Stefano Gobbi, který předpověděl vyvrcholení Velkého soužení zhruba ve stejném období. Následovaly další neúspěšné předpovědi týkající se data takzvaného „varování“, ekonomického kolapsu, žádné prezidentské inaugurace na rok 2017 v USA atd.

Možná by pro vás bylo divné říkat, že v tuto hodinu na světě potřebujeme proroctví více než kdy jindy. Proč? V knize Zjevení říká anděl svatému Johnovi:

pokračovat ve čtení

Hymnus na Boží vůli

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 11. března 2017
Sobota prvního půstního týdne

Liturgické texty zde

 

KDYKOLI Diskutoval jsem s ateisty a zjistil jsem, že téměř vždy existuje základní soud: křesťané jsou soudní prigové. Vlastně to byla obava, kterou kdysi vyjádřil papež Benedikt - že bychom mohli dát špatnou nohu dopředu:

pokračovat ve čtení

Autentické milosrdenství

 

IT byla ta lstivost lží v zahradě Eden ...

Určitě nezemřete! Ne, Bůh dobře ví, že ve chvíli, kdy budete jíst [ovoce stromu poznání], vaše oči se otevřou a budete jako bohové, kteří vědí, co je dobré a co zlé. (Nedělní první čtení)

Satan nalákal Adama a Evu sofistikou, že neexistuje žádný větší zákon než oni sami. Že jejich svědomí byl zákon; že „dobro a zlo“ bylo relativní, a tedy „příjemné pro oči a žádoucí pro získání moudrosti“. Ale jak jsem vysvětlil minule, tato lež se stala Anti-Milosrdenství v naší době se znovu snaží utěšit hříšníka hladením jeho ega, spíše než uzdravením balzámem milosrdenství ... autentický soucit.

pokračovat ve čtení

Ježíš

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na sobotu 31. prosince 2016
Sedmý den Narození našeho Pána a
Vigilie o slavnosti Panny Marie
Matka Boží

Liturgické texty zde


Všeobjímající naději Léa Mallett

 

TAM je jedno slovo v mém srdci v předvečer slavnosti Matky Boží:

Ježíš.

Toto je „nyní slovo“ na prahu roku 2017, „nyní slovo“, slyším prorokyně Panny Marie nad národy a církví, nad rodinami a dušemi:

JEŽÍŠ.

pokračovat ve čtení

Proséval

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na středu 26. prosince 2016
Svátek mučedníka svatého Štěpána

Liturgické texty zde

Sv. Štěpán mučedník, Bernardo Cavallino (zemřel 1656)

 

Být mučedníkem znamená cítit přicházející bouři a ochotně ji snášet na výzvu služby, kvůli Kristu a pro dobro bratří. —Požehnaný John Henry Newman, od Magnifikat, X.UM Xth, 26

 

IT se může zdát divné, že hned následující den po radostném svátku Štědrého dne si připomínáme mučednictví prvního vyznávaného křesťana. A přesto je to nejvhodnější, protože toto Babe, které zbožňujeme, je také Babe, kterého musíme následovat—Od postýlky po kříž. Zatímco svět závodí v nejbližších obchodech s prodejem „Boxing Day“, křesťané jsou v tento den povoláni, aby uprchli ze světa a zaměřili své oči a srdce na věčnost. A to vyžaduje obnovené vzdání se sebe sama - zejména vzdání se toho, že se nám líbilo, přijalo a splynulo s krajinou světa. A to tím spíše, že ti, kteří se dnes pevně drží morálních absolutních a posvátné tradice, jsou označováni jako „nenávistníci“, „rigidní“, „netolerantní“, „nebezpeční“ a „teroristé“ společného dobra.

pokračovat ve čtení