Jak hrozné je evangelium?

 

Poprvé publikováno 13. září 2006…

 

TENTO včera odpoledne na mě zapůsobilo slovo, které překypovalo vášní a žalem: 

Proč Mě odmítáte, můj lid? Co je tak hrozného na evangeliu – dobré zprávě – které vám přináším?

Přišel jsem na svět, abych vám odpustil hříchy, abyste slyšeli slova: „Hříchy jsou vám odpuštěny. Jak hrozné to je?

pokračovat ve čtení

Největší znamení doby

 

VÍM že jsem několik měsíců moc nenapsal o „době“, ve které žijeme. Chaos našeho nedávného přesunu do provincie Alberta byl velkým pozdvižením. Ale druhým důvodem je, že v církvi zavládla určitá tvrdost srdce, zvláště mezi vzdělanými katolíky, kteří projevili šokující nedostatek rozlišovací schopnosti a dokonce ochoty vidět, co se kolem nich odehrává. Dokonce i Ježíš nakonec zmlkl, když lidé ztvrdli.[1]srov Tichá odpověď Ironií osudu jsou to vulgární komici jako Bill Maher nebo upřímné feministky jako Naomi Wolfeová, kteří se stali nevědomými „proroky“ naší doby. Zdá se, že v těchto dnech vidí jasněji než velká většina Církve! Kdysi ikony levice politická korektnostJsou to nyní oni, kdo varuje, že světem se šíří nebezpečná ideologie, která vymýtí svobodu a pošlapává zdravý rozum – i když se vyjadřují nedokonale. Jak řekl Ježíš farizeům: „Říkám vám, pokud tyto [tj. Církev] mlčela, samy kameny by křičely.“ [2]Lukáš 19: 40pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Tichá odpověď
2 Lukáš 19: 40

Největší lež

 

TENTO ráno po modlitbě jsem se cítil dojato, abych si znovu přečetl zásadní meditaci, kterou jsem napsal před sedmi lety Rozpoutané pekloByl jsem v pokušení vám ten článek jednoduše poslat znovu dnes, protože je v něm tolik toho, co bylo prorocké a kritické pro to, co se nyní za poslední rok a půl odehrávalo. Jak pravdivá se tato slova stala! 

Nicméně jen shrnu některé klíčové body a pak přejdu k novému slovu „nyní“, které mi přišlo během dnešní modlitby… pokračovat ve čtení

To nepřichází – je to tady

 

VČERAVešel jsem do skladu lahví s maskou, která mi nezakrývala nos.[1]Přečtěte si, jak drtivá data ukazují, že roušky nejen nefungují, ale ve skutečnosti mohou novou infekci COVID mnohem zhoršit a jak roušky pravděpodobně šíří nákazu rychleji: Odhalení faktů To, co následovalo, bylo znepokojivé: militantní ženy... způsob, jakým se mnou zacházeli jako s chodícím biologickým hazardem... odmítly obchodovat a vyhrožovaly, že zavolají policii, i když jsem jim nabídl, že budu stát venku a čekat, až budou hotovi.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Přečtěte si, jak drtivá data ukazují, že roušky nejen nefungují, ale ve skutečnosti mohou novou infekci COVID mnohem zhoršit a jak roušky pravděpodobně šíří nákazu rychleji: Odhalení faktů

Stalo se to znovu

 

MÁM publikoval několik meditací na stránkách mé sestry (Odpočítávání do království). Než je vyjmenuji… mohu jen poděkovat všem, kteří napsali poznámky o povzbuzení, modlili se, sloužili mše a přispěli zde k „válečnému úsilí“. Jsem tak vděčný. V tuto chvíli jsi pro mě byla síla. Je mi tak líto, že nemohu odepsat všem, ale všechno jsem si přečetl a modlím se za vás všechny.pokračovat ve čtení

Pokušení vzdát se

 

Pane, pracovali jsme tvrdě celou noc a nic jsme nechytili. 
(Dnešní evangelium(Lukáš 5: 5)

 

NĚKDY, musíme okusit naši skutečnou slabost. Potřebujeme cítit a znát svá omezení v hloubi svého bytí. Musíme znovu objevit, že sítě lidských schopností, úspěchů, zdatnosti, slávy ... se stanou prázdnými, pokud nebudou postrádat božství. Historie jako taková je skutečně příběhem vzestupu a pádu nejen jednotlivců, ale celých národů. Nejslavnější kultury téměř vybledly a vzpomínky císařů a císařů téměř zmizely, kromě rozpadající se busty v rohu muzea ...pokračovat ve čtení