Skutečné křesťanství

 

Stejně jako byla tvář našeho Pána znetvořena v Jeho utrpení, tak i tvář Církve byla v této hodině znetvořena. Co zastává? Jaké je její poslání? Jaké je její poselství? Co dělá skutečné křesťanství opravdu vypadat?

pokračovat ve čtení

Schizma, říkáte?

 

NĚKDO zeptal se mě onehdy: "Neopouštíš Svatého otce ani pravý magisterium, že ne?" Zaskočila mě otázka. "Ne! co na tebe udělalo ten dojem??" Řekl, že si není jistý. Tak jsem ho ujistil, že schizma je ne na stole. Doba.

pokračovat ve čtení

Zůstaň ve mně

 

Poprvé publikováno 8. května 2015…

 

IF nejste v pokoji, položte si tři otázky: Jsem v Boží vůli? Věřím mu? Miluji v této chvíli Boha a bližního? Prostě jsem věrný, důvěřovat, a milující?[1]vidět Budování domu míru Kdykoli ztratíte klid, projděte si tyto otázky jako kontrolní seznam a pak v tu chvíli přerovnejte jeden nebo více aspektů svého myšlení a chování a řekněte: „Ach, Pane, omlouvám se, přestal jsem v tobě přebývat. Odpusť mi a pomoz mi začít znovu." Tímto způsobem budete stabilně stavět a Dům míru, i uprostřed zkoušek.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 vidět Budování domu míru

Obrození

 

TENTO ráno se mi zdálo, že sedím v kostele stranou vedle své ženy. Hudba, která se hrála, byly písně, které jsem napsal, i když jsem je až do tohoto snu nikdy neslyšel. V celém kostele bylo ticho, nikdo nezpíval. Najednou jsem začal tiše a spontánně zpívat a vyvolávat Ježíšovo jméno. Když jsem to udělal, ostatní začali zpívat a chválit a moc Ducha svatého začala sestupovat. Bylo to krásné. Když píseň skončila, slyšel jsem v srdci slovo: Obrození. 

A probudil jsem se. pokračovat ve čtení

Autentický křesťan

 

Dnes se často říká, že dnešní století žízní po autenticitě.
Zejména u mladých lidí se to říká
mají hrůzu z umělého nebo falešného
a že hledají především pravdu a poctivost.

Tato „znamení doby“ by nás měla přimět k ostražitosti.
Buď mlčky nebo nahlas – ale vždy důrazně – se nás ptá:
Opravdu věříte tomu, co hlásáte?
Žiješ to, čemu věříš?
Opravdu kážete to, co žijete?
Svědectví života se více než kdy jindy stalo nezbytnou podmínkou
pro skutečnou účinnost při kázání.
Právě proto jsme do jisté míry
zodpovědný za pokrok evangelia, které hlásáme.

—OPOPE ST. PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

DNES, tam je tolik bahno-shazování směrem k hierarchii, pokud jde o stav Církve. Jistě, nesou velkou zodpovědnost a zodpovědnost za svá stáda a mnozí z nás jsou frustrováni jejich drtivým mlčením, ne-li spoluprácetváří v tvář tomu bezbožná globální revoluce pod hlavičkou „Skvělý reset “. Ale není to poprvé v dějinách spásy, kdy bylo stádo všechno ale opuštěný — tentokrát vlkům z “progresivita"A"politická korektnost“. Právě v takových časech však Bůh hledí na laiky, aby v nich povstával světci kteří se stávají jako zářící hvězdy v nejtemnějších nocích. Když lidé v těchto dnech chtějí bičovat duchovenstvo, odpovídám: „Bůh se dívá na tebe i na mě. Tak pojďme na to!“pokračovat ve čtení

Stvoření "Miluji tě"

 

 

"KDE je Bůh? Proč tak mlčí? Kde je?" Téměř každý člověk v určité fázi svého života vysloví tato slova. Nejčastěji to děláme v utrpení, nemoci, osamělosti, intenzivních zkouškách a pravděpodobně nejčastěji v suchu v našem duchovním životě. Přesto musíme na tyto otázky skutečně odpovědět upřímnou řečnickou otázkou: „Kam může Bůh jít? Je všudypřítomný, vždy tu, vždy s námi a mezi námi – i když význam Jeho přítomnost je nehmotná. V některých ohledech je Bůh prostě a téměř vždy v přestrojení.pokračovat ve čtení

Temná noc


Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

VY poznejte ji pro její růže a jednoduchost její duchovnosti. Ale méně lidí ji zná pro naprostou temnotu, do které vešla před svou smrtí. Trpěla tuberkulózou a svatá Terezie de Lisieux připustila, že kdyby neměla víru, spáchala by sebevraždu. Řekla své noční sestře:

Překvapuje mě, že mezi ateisty není více sebevražd. - jak uvádí sestra Marie z Trojice; CatholicHousehold.com

pokračovat ve čtení

Největší revoluce

 

THE svět je připraven na velkou revoluci. Po tisících letech takzvaného pokroku nejsme o nic méně barbarští než Kain. Myslíme si, že jsme pokročilí, ale mnozí nemají ponětí, jak založit zahradu. Tvrdíme, že jsme civilizovaní, přesto jsme rozdělenější a v nebezpečí hromadného sebezničení než kterákoli předchozí generace. Není to maličkost, že Panna Maria prostřednictvím několika proroků řekla, že „Žiješ v době horší, než byla doba potopy,“ ale dodává, "...a nadešel okamžik tvého návratu."[1]Červen 18th, 2020, „Horší než potopa“ Ale vrátit se k čemu? Na náboženství? Na „tradiční mše“? Před II. vatikánským koncilem…?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Červen 18th, 2020, „Horší než potopa“

Malá cesta svatého Pavla

 

Vždy se radujte, neustále se modlete
a děkovat ve všech situacích,
neboť toto je vůle Boží
pro vás v Kristu Ježíši." 
(1Tesalonickým 5:16)
 

OD TÉ DOBY Napsal jsem vám minule, naše životy upadly do chaosu, když jsme se začali stěhovat z jedné provincie do druhé. Kromě toho se objevily neočekávané výdaje a opravy uprostřed obvyklého boje s dodavateli, termíny a přerušenými dodavatelskými řetězci. Včera jsem konečně profoukl těsnění a musel jsem jet na dlouhou jízdu.pokračovat ve čtení

Hořící uhlí

 

TAM je tolik válka. Válka mezi národy, válka mezi sousedy, válka mezi přáteli, válka mezi rodinami, válka mezi manžely. Jsem si jistý, že každý z vás je nějakým způsobem obětí toho, co se stalo za poslední dva roky. Rozdíly, které mezi lidmi vidím, jsou hořké a hluboké. Snad v žádné jiné době v lidských dějinách neplatí Ježíšova slova tak snadno a v tak masovém měřítku:pokračovat ve čtení

Odevzdání všeho

 

Musíme znovu sestavit náš seznam předplatitelů. To je nejlepší způsob, jak s vámi zůstat v kontaktu – mimo cenzuru. předplatit zde.

 

TENTO ráno, než vstal z postele, Pán položil Novéna opuštění znovu na mém srdci. Věděli jste, že Ježíš řekl: „Neexistuje účinnější novéna než tato“?  Věřím tomu. Prostřednictvím této zvláštní modlitby Pán přinesl tolik potřebné uzdravení do mého manželství a mého života a stále v tom pokračuje. pokračovat ve čtení

Chudoba tohoto přítomného okamžiku

 

Pokud jste předplatitelem The Now Word, ujistěte se, že vaše e-maily jsou „na seznamu povolených“ vaším poskytovatelem internetu tím, že povolíte e-mail z „markmallett.com“. Zkontrolujte také složku nevyžádané pošty nebo spamu, pokud tam e-maily končí, a nezapomeňte je označit jako „ne“ nevyžádané nebo spam. 

 

TAM děje se něco, čemu musíme věnovat pozornost, něco, co Pán dělá, nebo by se dalo říci, že dovoluje. A to je svlékání Jeho Nevěsty, Matky Církve, z jejích světských a potřísněných šatů, dokud před Ním nestojí nahá.pokračovat ve čtení

Jednoduchá poslušnost

 

Bojte se Hospodina, svého Boha,
a udržuj po celé dny svého života,
všechna jeho ustanovení a přikázání, která vám přikazuji,
a mají tak dlouhou životnost.
Slyš tedy, Izraeli, a bedlivě je dodržuj,
abyste mohli růst a prosperovat tím více,
v souladu se slibem Hospodina, Boha vašich otců,
abych ti dal zemi oplývající mlékem a medem.

(První čtení, 31. října 2021)

 

PŘEDSTAVTE SI, že byste byli pozváni na setkání se svým oblíbeným umělcem nebo třeba hlavou státu. Pravděpodobně byste si oblékli něco hezkého, upravili si vlasy a chovali se maximálně zdvořile.pokračovat ve čtení

Pokušení vzdát se

 

Pane, pracovali jsme tvrdě celou noc a nic jsme nechytili. 
(Dnešní evangelium(Lukáš 5: 5)

 

NĚKDY, musíme okusit naši skutečnou slabost. Potřebujeme cítit a znát svá omezení v hloubi svého bytí. Musíme znovu objevit, že sítě lidských schopností, úspěchů, zdatnosti, slávy ... se stanou prázdnými, pokud nebudou postrádat božství. Historie jako taková je skutečně příběhem vzestupu a pádu nejen jednotlivců, ale celých národů. Nejslavnější kultury téměř vybledly a vzpomínky císařů a císařů téměř zmizely, kromě rozpadající se busty v rohu muzea ...pokračovat ve čtení

Ježíš je hlavní událost

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Mount Tibidabo, Barcelona, ​​Španělsko

 

TAM nyní se ve světě odehrává tolik vážných změn, že je téměř nemožné s nimi držet krok. Kvůli těmto „známkám doby“ jsem část této webové stránky věnoval příležitostnému mluvení o budoucích událostech, které nám Nebe sdělilo primárně prostřednictvím našeho Pána a Panny Marie. Proč? Protože sám náš Pán hovořil o budoucích věcech, aby Církev nebyla zaskočena. Ve skutečnosti se to, co jsem začal psát před třinácti lety, začíná před našimi očima odehrávat v reálném čase. Abych byl upřímný, je v tom zvláštní pohodlí, protože Ježíš již předpověděl tyto časy. 

pokračovat ve čtení

Opravdový vánoční příběh

 

IT byl konec dlouhého zimního koncertního turné po Kanadě - celkem téměř 5000 XNUMX mil. Moje tělo a mysl byly vyčerpané. Po dokončení mého posledního koncertu jsme teď byli pouhé dvě hodiny od domova. Ještě jedna zastávka na palivo a na Vánoce bychom měli čas. Podíval jsem se na svou ženu a řekl: „Jediné, co chci udělat, je zapálit krb a ležet jako boule na gauči.“ Už jsem cítil kouř z dřeva.pokračovat ve čtení

Naše první láska

 

ONE z „nyní slov“, která mi Pán dal na srdce asi před čtrnácti lety, bylo to, že "Velká bouře jako hurikán přichází na Zemi," a že čím blíže jsme k Eye of the Stormtím více bude chaos a zmatek. Vítr této bouře nyní začíná být tak rychlý a události se začínají odvíjet rychle, že je snadné být dezorientovaný. Je snadné ztratit ze zřetele to nejdůležitější. A Ježíš řekl svým následovníkům, své věrný následovníci, co to je:pokračovat ve čtení

Nepřekonatelná víra v Ježíše

 

Poprvé publikováno 31. května 2017.


HOLLYWOOD 
byl zaplaven nadbytkem filmů super hrdinů. V divadlech je někde prakticky jeden, teď téměř neustále. Možná to mluví o něčem hluboko v psychice této generace, o éře, ve které je skutečných hrdinů nyní málo a jsou daleko; odraz světa toužícího po skutečné velikosti, pokud ne, skutečného Spasitele…pokračovat ve čtení

Přiblížení k Ježíši

 

Chtěl bych srdečně poděkovat všem mým čtenářům a divákům za vaši trpělivost (jako vždy) v tomto ročním období, kdy je na farmě rušno, a také se snažím vplížit na odpočinek a dovolenou se svou rodinou. Děkuji také těm, kteří přednesli vaše modlitby a dary za tuto službu. Nikdy nebudu mít čas osobně všem poděkovat, ale vězte, že se za vás všechny modlím. 

 

CO je účelem všech mých spisů, webcastů, podcastů, knih, alb atd.? Jaký je můj cíl psát o „znameních časů“ a „časech konce“? Určitě to bylo připravit čtenáře na dny, které jsou nyní po ruce. Ale v samém srdci toho všeho je nakonec cílem přiblížit vás k Ježíši.pokračovat ve čtení

Jaké je použití?

 

"CO JE použití? Proč se obtěžovat něco plánovat? Proč zahájit nějaké projekty nebo investovat do budoucnosti, pokud se všechno stejně zhroutí? “ To jsou otázky, které si někteří z vás kladou, když začínáte chápat vážnost hodiny; jak vidíte, jak se odvíjí naplnění prorockých slov, a prohlédněte si „znamení doby“ pro sebe.pokračovat ve čtení

Vzít zpět Boží stvoření!

 

WE čelí společnosti jako závažná otázka: buď strávíme zbytek života skrýváním se před pandemiemi, žijeme ve strachu, izolaci a bez svobody ... nebo můžeme udělat vše pro to, abychom si vybudovali imunitu, umístili nemocné do karantény a pokračujte v životě. Nějakým způsobem bylo v posledních několika měsících diktováno podivné a naprosto surrealistické lži globálnímu svědomí, že musíme přežít za každou cenu—Že život bez svobody je lepší než umírání. A populace celé planety s tím souvisela (ne že bychom měli moc na výběr). Myšlenka karantény zdravý v masovém měřítku je nový experiment - a je znepokojivý (viz esej biskupa Thomase Paprockiho o morálce těchto uzamčení zde).pokračovat ve čtení

Čas svatého Josefa

St Josephautor: Tianna (Mallett) Williams

 

Hodina se blíží, skutečně přišla, když budete rozptýleni,
každý do svého domu, a ty mě necháš na pokoji.
Přesto nejsem sám, protože Otec je se mnou.
Řekl jsem vám to, abyste ve mně měli mír.
Ve světě čelíte pronásledování. Ale vezměte odvahu;
Dobyl jsem svět!

(John 16: 32-33)

 

KDY stádo Krista bylo zbaveno svátostí, vyloučeno z mše a rozptýleno mimo záhyby její pastviny, může to připadat jako okamžik opuštění - duchovní otcovství. Prorok Ezechiel hovořil o takové době:pokračovat ve čtení

Vzývání Kristova světla

Malba mojí dcerou, Tiannou Williamsovou

 

IN moje poslední psaní, Naše Getsemane, Mluvil jsem o tom, jak Kristovo světlo zůstane hořet v srdcích věřících v těchto nadcházejících soužení, jak bude ve světě zhasínáno. Jedním ze způsobů, jak udržet toto světlo v plamenech, je duchovní přijímání. Jelikož téměř celé křesťanstvo na nějaký čas přistupuje k „zatmění“ veřejných mší, mnozí se teprve učí o starodávné praxi „duchovního přijímání“. Je to modlitba, kterou lze říci, stejně jako modlitbu, kterou přidala moje dcera Tianna ke svému obrazu nahoře, požádat Boha o milosti, které by jinak dostala, kdyby se účastnila svaté eucharistie. Tianna poskytla toto umělecké dílo a modlitbu na svých webových stránkách, abyste si je mohli zdarma stáhnout a vytisknout. Jít do: ti-spark.capokračovat ve čtení

Duch soudu

 

TÉMĚŘ před šesti lety jsem psal o a duch strachu to by začalo napadat svět; strach, který by se začal zmocňovat národů, rodin a manželství, dětí i dospělých. Jedna z mých čtenářek, velmi chytrá a oddaná žena, má dceru, která po mnoho let dostává okno do duchovní říše. V roce 2013 měla prorocký sen:pokračovat ve čtení

Sledujte a modlete se ... za moudrost

 

IT byl neuvěřitelný týden, když pokračuji v psaní této série Nové pohanství. Dnes píšu, abych vás požádal, abyste u mě vytrvali. V současné době internetu vím, že naše rozpětí pozornosti se sníží na pouhé sekundy. Ale to, o čem věřím, že mi náš Pán a Paní zjevují, je tak důležité, že pro někoho to může znamenat vytrhnout je ze strašlivého podvodu, který už mnoho oklamal. Doslova beru tisíce hodin modlitby a výzkumu a kondenzuji je na pouhých několik minut čtení pro vás každých pár dní. Původně jsem uvedl, že série bude mít tři části, ale než skončím, může to být pět nebo více. Nevím. Jen píšu, jak to učí Pán. Slibuji však, že se snažím udržet věci tak, abys měl podstatu toho, co potřebuješ vědět.pokračovat ve čtení

Náš Žárlivý Bůh

 

PO CELOU DOBU po nedávných zkouškách, které naše rodina podstoupila, se objevilo něco z Boží přirozenosti, které považuji za hluboce dojemné: žárlí na mou lásku - na vaši lásku. Ve skutečnosti zde leží klíč k „konečným časům“, ve kterých žijeme: Bůh již nebude snášet milenky; Připravuje Lid na to, aby byl výlučně Jeho vlastní.pokračovat ve čtení

Boj s ohněm s ohněm


V DOBĚ při jedné mši na mě zaútočil „žalobce bratří“ (Zjevení 12: 10). Celá liturgie se protočila a já jsem sotva dokázal vstřebat jediné slovo, když jsem zápasil proti odrazení nepřítele. Začal jsem ranní modlitbu a (přesvědčivé) lži se natolik zintenzivnily, že jsem nemohl dělat nic jiného, ​​než se modlit nahlas, moje mysl byla úplně v obležení.  

pokračovat ve čtení

Božská orientace

Apoštol lásky a přítomnost, Sv. František Xaverský (1506-1552)
mojí dcerou
Tianna (Mallett) Williamsová 
ti-spark.ca

 

THE Ďábelská dezorientace Psal jsem o snahách vtáhnout všechny a všechno do moře zmatků, včetně (i když ne zvláště) křesťanů. Jsou to vichřice Velká bouře Psal jsem o tom, že je to jako hurikán; čím blíže se dostanete k Eye, čím prudší a oslepující jsou větry, dezorientují všechny a všechno natolik, že se mnoho obrátí vzhůru nohama a zůstat „vyváženým“ se stává obtížným. Neustále jsem na konci přijímání dopisů od duchovenstva i laiků, kteří hovoří o jejich osobním zmatku, deziluzi a utrpení v tom, co se odehrává ve stále exponenciálnější míře. Za tímto účelem jsem dal sedm kroků můžete se pokusit rozptýlit tuto ďábelskou dezorientaci ve svém osobním a rodinném životě. To však přichází s výhradou: vše, co děláme, musí být provedeno s Božská orientace.pokračovat ve čtení

Faustina Creed

 

 

PŘED Nejsvětější svátosti, přišla mi na mysl slova „Faustinino vyznání“, když jsem četl následující text z Deníku sv. Faustiny. Upravil jsem původní položku, aby byla stručnější a obecnější pro všechna povolání. Je to krásné „pravidlo“ zejména pro laiky a muže, opravdu každého, kdo se snaží žít podle těchto principů…

 

pokračovat ve čtení

Odlehčení kříže

 

Tajemstvím štěstí je poslušnost Bohu a velkorysost potřebným ...
—POPE BENEDICT XVI, 2. listopadu 2005, Zenit

Pokud nemáme mír, je to proto, že jsme zapomněli, že k sobě patříme ...
—Svatá Terezie z Kalkaty

 

WE tolik mluvte o tom, jak těžké jsou naše kříže. Věděli jste ale, že kříže mohou být lehké? Víte, co je dělá lehčími? to je láska. O lásce, o které Ježíš mluvil:pokračovat ve čtení

Na lásku

 

Takže víra, naděje, láska zůstávají, tito tři;
ale největší z nich je láska. (1. Korinťanům 13:13)

 

VÍRA je klíč, který odemyká dveře naděje, která se otevírá lásce.
pokračovat ve čtení

Na naději

 

Být křesťanem není výsledkem etické volby nebo vznešené myšlenky,
ale setkání s událostí, osobou,
což dává životu nový horizont a rozhodující směr. 
—POPE BENEDICT XVI; Encyklika: Deus Caritas Est, „Bůh je láska“; 1

 

JSEM kolébka katolík. Během posledních pěti desetiletí došlo k mnoha klíčovým okamžikům, které prohloubily mou víru. Ale ty, které produkovaly naděje byly, když jsem se osobně setkal s přítomností a mocí Ježíše. To mě zase vedlo k tomu, abych více miloval Jeho a ostatní. Nejčastěji k těmto setkáním došlo, když jsem přistoupil k Pánu jako ke zlomené duši, protože jak říká žalmista:pokračovat ve čtení

O víře

 

IT již není okrajovou představou, že se svět vrhá do hluboké krize. Všude kolem nás se hojně rodí plody morálního relativismu, protože se přepisuje „vláda zákona“, která má více či méně vedené národy: morální absolutna byla téměř zrušena; lékařská a vědecká etika jsou většinou ignorovány; ekonomické a politické normy, které udržovaly zdvořilost a pořádek, se rychle opouštějí (srov. Hodina bezpráví). Strážní křičeli, že a bouře přichází ... a teď je to tady. Jdeme do obtížných časů. V této bouři je ale spoutáno semeno přicházející nové éry, v níž bude Kristus vládnout ve svých svatých od pobřeží k pobřeží (viz Zj 20: 1–6; Mat 24:14). Bude to čas míru - „období míru“ zaslíbené ve Fatimě:pokračovat ve čtení

Síla Ježíšova

Všeobjímající naději Léa Mallett

 

OVER O Vánocích jsem si vzal čas od tohoto apoštolátu, abych provedl nezbytný reset mého srdce, zjizvený a vyčerpaný životním tempem, které se sotva zpomalilo od doby, kdy jsem začal službu na plný úvazek v roce 2000. Ale brzy jsem zjistil, že jsem bezmocnější změnit věci, než jsem si uvědomil. To mě vedlo k místu téměř zoufalství, když jsem zjistil, že zírám do propasti mezi Kristem a mnou, mezi sebou a potřebným uzdravením v mém srdci a rodině ... a vše, co jsem mohl udělat, bylo plakat a plakat.pokračovat ve čtení

Ani vítr, ani vlny

 

MILÝ přátelé, můj nedávný příspěvek Vypnuto do noci zapálil příval písmen na rozdíl od čehokoli v minulosti. Jsem tak hluboce vděčný za dopisy a poznámky o lásce, starostech a laskavosti, které byly vyjádřeny z celého světa. Připomněli jste mi, že nemluvím do vakua, že mnozí z vás byli a jsou hluboce ovlivněni Nyní slovo. Díky Bohu, který nás všechny používá, dokonce i ve své zlomenosti.pokračovat ve čtení

Přežít naši toxickou kulturu

 

OD TÉ DOBY zvolení dvou mužů do nejvlivnějších úřadů na planetě - Donalda Trumpa do prezidentství Spojených států a papeže Františka do předsedy svatého Petra - došlo ve veřejné kultuře a samotné církvi k výraznému posunu ve veřejném diskurzu . Ať už to chtěli nebo ne, tito muži se stali agitátory současného stavu. Najednou se politická a náboženská krajina náhle změnila. To, co bylo skryto ve tmě, vychází na světlo. To, co bylo možné předpovědět včera, již dnes neplatí. Stará objednávka se hroutí. Je to začátek a Velké třepání což podnítí celosvětové naplnění Kristových slov:pokračovat ve čtení

Na skutečné pokoře

 

Před několika dny prošel naší oblastí další silný vítr, který odfoukl polovinu naší úrody sena. Pak poslední dva dny povodeň deště do značné míry zničila zbytek. Napadl mi následující text z počátku tohoto roku…

Moje dnešní modlitba: „Pane, nejsem pokorný. Ó Ježíši, pokorný a pokorný k srdci, dej mi srdce ke svému ... “

 

TAM jsou tři úrovně pokory a jen málo z nás překoná první. pokračovat ve čtení