Autentický křesťan

 

Dnes se často říká, že dnešní století žízní po autenticitě.
Zejména u mladých lidí se to říká
mají hrůzu z umělého nebo falešného
a že hledají především pravdu a poctivost.

Tato „znamení doby“ by nás měla přimět k ostražitosti.
Buď mlčky nebo nahlas – ale vždy důrazně – se nás ptá:
Opravdu věříte tomu, co hlásáte?
Žiješ to, čemu věříš?
Opravdu kážete to, co žijete?
Svědectví života se více než kdy jindy stalo nezbytnou podmínkou
pro skutečnou účinnost při kázání.
Právě proto jsme do jisté míry
zodpovědný za pokrok evangelia, které hlásáme.

—OPOPE ST. PAUL VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

DNES, tam je tolik bahno-shazování směrem k hierarchii, pokud jde o stav Církve. Jistě, nesou velkou zodpovědnost a zodpovědnost za svá stáda a mnozí z nás jsou frustrováni jejich drtivým mlčením, ne-li spoluprácetváří v tvář tomu bezbožná globální revoluce pod hlavičkou „Skvělý reset “. Ale není to poprvé v dějinách spásy, kdy bylo stádo všechno ale opuštěný — tentokrát vlkům z “progresivita"A"politická korektnost“. Právě v takových časech však Bůh hledí na laiky, aby v nich povstával světci kteří se stávají jako zářící hvězdy v nejtemnějších nocích. Když lidé v těchto dnech chtějí bičovat duchovenstvo, odpovídám: „Bůh se dívá na tebe i na mě. Tak pojďme na to!“pokračovat ve čtení

Stvoření "Miluji tě"

 

 

"KDE je Bůh? Proč tak mlčí? Kde je?" Téměř každý člověk v určité fázi svého života vysloví tato slova. Nejčastěji to děláme v utrpení, nemoci, osamělosti, intenzivních zkouškách a pravděpodobně nejčastěji v suchu v našem duchovním životě. Přesto musíme na tyto otázky skutečně odpovědět upřímnou řečnickou otázkou: „Kam může Bůh jít? Je všudypřítomný, vždy tu, vždy s námi a mezi námi – i když význam Jeho přítomnost je nehmotná. V některých ohledech je Bůh prostě a téměř vždy v přestrojení.pokračovat ve čtení

Temná noc


Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

 

VY poznejte ji pro její růže a jednoduchost její duchovnosti. Ale méně lidí ji zná pro naprostou temnotu, do které vešla před svou smrtí. Trpěla tuberkulózou a svatá Terezie de Lisieux připustila, že kdyby neměla víru, spáchala by sebevraždu. Řekla své noční sestře:

Překvapuje mě, že mezi ateisty není více sebevražd. - jak uvádí sestra Marie z Trojice; CatholicHousehold.com

pokračovat ve čtení

Největší revoluce

 

THE svět je připraven na velkou revoluci. Po tisících letech takzvaného pokroku nejsme o nic méně barbarští než Kain. Myslíme si, že jsme pokročilí, ale mnozí nemají ponětí, jak založit zahradu. Tvrdíme, že jsme civilizovaní, přesto jsme rozdělenější a v nebezpečí hromadného sebezničení než kterákoli předchozí generace. Není to maličkost, že Panna Maria prostřednictvím několika proroků řekla, že „Žiješ v době horší, než byla doba potopy,“ ale dodává, "...a nadešel okamžik tvého návratu."[1]Červen 18th, 2020, „Horší než potopa“ Ale vrátit se k čemu? Na náboženství? Na „tradiční mše“? Před II. vatikánským koncilem…?pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Červen 18th, 2020, „Horší než potopa“

Malá cesta svatého Pavla

 

Vždy se radujte, neustále se modlete
a děkovat ve všech situacích,
neboť toto je vůle Boží
pro vás v Kristu Ježíši." 
(1Tesalonickým 5:16)
 

OD TÉ DOBY Napsal jsem vám minule, naše životy upadly do chaosu, když jsme se začali stěhovat z jedné provincie do druhé. Kromě toho se objevily neočekávané výdaje a opravy uprostřed obvyklého boje s dodavateli, termíny a přerušenými dodavatelskými řetězci. Včera jsem konečně profoukl těsnění a musel jsem jet na dlouhou jízdu.pokračovat ve čtení

Hořící uhlí

 

TAM je tolik válka. Válka mezi národy, válka mezi sousedy, válka mezi přáteli, válka mezi rodinami, válka mezi manžely. Jsem si jistý, že každý z vás je nějakým způsobem obětí toho, co se stalo za poslední dva roky. Rozdíly, které mezi lidmi vidím, jsou hořké a hluboké. Snad v žádné jiné době v lidských dějinách neplatí Ježíšova slova tak snadno a v tak masovém měřítku:pokračovat ve čtení

Odevzdání všeho

 

Musíme znovu sestavit náš seznam předplatitelů. To je nejlepší způsob, jak s vámi zůstat v kontaktu – mimo cenzuru. předplatit zde.

 

TENTO ráno, než vstal z postele, Pán položil Novéna opuštění znovu na mém srdci. Věděli jste, že Ježíš řekl: „Neexistuje účinnější novéna než tato“?  Věřím tomu. Prostřednictvím této zvláštní modlitby Pán přinesl tolik potřebné uzdravení do mého manželství a mého života a stále v tom pokračuje. pokračovat ve čtení

Chudoba tohoto přítomného okamžiku

 

Pokud jste předplatitelem The Now Word, ujistěte se, že vaše e-maily jsou „na seznamu povolených“ vaším poskytovatelem internetu tím, že povolíte e-mail z „markmallett.com“. Zkontrolujte také složku nevyžádané pošty nebo spamu, pokud tam e-maily končí, a nezapomeňte je označit jako „ne“ nevyžádané nebo spam. 

 

TAM děje se něco, čemu musíme věnovat pozornost, něco, co Pán dělá, nebo by se dalo říci, že dovoluje. A to je svlékání Jeho Nevěsty, Matky Církve, z jejích světských a potřísněných šatů, dokud před Ním nestojí nahá.pokračovat ve čtení

Jednoduchá poslušnost

 

Bojte se Hospodina, svého Boha,
a udržuj po celé dny svého života,
všechna jeho ustanovení a přikázání, která vám přikazuji,
a mají tak dlouhou životnost.
Slyš tedy, Izraeli, a bedlivě je dodržuj,
abyste mohli růst a prosperovat tím více,
v souladu se slibem Hospodina, Boha vašich otců,
abych ti dal zemi oplývající mlékem a medem.

(První čtení, 31. října 2021)

 

PŘEDSTAVTE SI, že byste byli pozváni na setkání se svým oblíbeným umělcem nebo třeba hlavou státu. Pravděpodobně byste si oblékli něco hezkého, upravili si vlasy a chovali se maximálně zdvořile.pokračovat ve čtení