mlýnský kámen

 

Ježíš řekl svým učedníkům:
„Věci, které způsobují hřích, nevyhnutelně nastanou,
ale běda tomu, skrze koho k nim dochází.
Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk dali mlýnský kámen
a bude uvržen do moře
než aby svedl jednoho z těchto maličkých k hříchu."
(Pondělní evangelium, Lk 17:1-6)

Blahoslavení, kteří hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť budou spokojeni.
(Mat 5:6)

 

DNESVe jménu „tolerance“ a „inkluzivity“ jsou omlouvány a dokonce oslavovány ty nejkřiklavější zločiny – fyzické, morální a duchovní – proti „malým“. Nemohu mlčet. Je mi jedno, jak „negativní“ a „pochmurný“ nebo jak mě chtějí lidé nazývat. Pokud někdy nastala chvíle, kdy muži této generace, počínaje naším duchovenstvem, bránili „nejmenšího z bratří“, je to nyní. Ale ticho je tak ohromující, tak hluboké a rozšířené, že zasahuje až do samých útrob vesmíru, kde už je slyšet další mlýnský kámen řítící se k zemi. pokračovat ve čtení

Druhé dějství

 

…nesmíme podceňovat
znepokojivé scénáře, které ohrožují naši budoucnost,
nebo nové výkonné nástroje
kterou má „kultura smrti“ k dispozici. 
—POPE BENEDICT XVI., Charity ve Veritate, ne. 75

 

TAM není pochyb o tom, že svět potřebuje velký reset. Toto je srdce varování našeho Pána a Panny Marie trvající přes století: existuje a obnova přichází, a Velká obnova, a lidstvo dostalo na výběr, aby zahájilo svůj triumf, buď pokáním, nebo ohněm zušlechťovače. Ve spisech služebnice Boží Luisy Piccarretové máme možná nejvýraznější prorocké zjevení odhalující blízké časy, ve kterých ty a já nyní žijeme:pokračovat ve čtení

Tvrdá pravda - část V.

                                     Nenarozené dítě v humru 8 týdnů 

 

SVĚT vůdci označují převrácení Roe vs. Wades za „strašné“ a „otřesné“.[1]msn.com Strašné a děsivé je, že již v 11. týdnu se u dětí začínají vyvíjet receptory bolesti. Takže když jsou upáleni solným roztokem nebo rozřezáni zaživa (nikdy s anestetikem), jsou vystaveni nejbrutálnějšímu mučení. Potrat je barbarský. Ženám se lhalo. Nyní pravda vychází na světlo… a vrcholí Konečná konfrontace mezi kulturou života a kulturou smrti…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 msn.com

Takže jsi ho taky viděl?

potokyMuž smutku, Matthew Brooks

  

Poprvé publikováno 18. října 2007.

 

IN Na svých cestách po Kanadě a Spojených státech jsem byl požehnán, že jsem mohl trávit čas s několika velmi krásnými a svatými kněžími – muži, kteří skutečně pokládají život za své ovečky. Takoví jsou pastýři, které Kristus v těchto dnech hledá. Takoví jsou pastýři, kteří musí mít toto srdce, aby mohli v příštích dnech vést své ovce ...

pokračovat ve čtení

Barque je jen jeden

 

…jako jediný a jediný nedělitelný učitelský úřad církve,
papež a biskupové ve spojení s ním,
nést
 nejvážnější odpovědnost, že žádné dvojznačné znamení
nebo od nich pochází nejasné učení,
matoucí věřící nebo je ukolébávat
do falešného pocitu bezpečí. 
—Kardinál Gerhard Müller,

bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry
První věciDubna 20th, 2018

Nejde o to být „pro-“ papeže Františka nebo „proti-“ papeže Františka.
Je to otázka obrany katolické víry,
a to znamená bránit úřad Petrův
které se papeži podařilo. 
—Kardinál Raymond Burke, Zpráva o katolickém světě,
Ledna 22, 2018

 

PŘED zemřel, téměř před rokem ke dni samému začátku pandemie, mi velký kazatel reverend John Hampsch, CMF (asi 1925-2020) napsal povzbuzující dopis. Vložil do něj naléhavou zprávu pro všechny mé čtenáře:pokračovat ve čtení

Hrobová varování - část III

 

Věda může výrazně přispět k tomu, aby byl svět a lidstvo lidštější.
Přesto může také zničit lidstvo a svět
pokud není řízen silami, které leží mimo něj ... 
 

—POPE BENEDICT XVI., Spe Salvi, n. 25-26

 

IN V březnu 2021 jsem zahájil sérii s názvem Hrobová varování od vědců z celého světa ohledně hromadného očkování planety experimentální genovou terapií.[1]"V současné době je mRNA považována FDA za produkt genové terapie." —Moderna's Registration Statement, str. 19, sec.gov Mezi varováními o samotných injekcích stálo zejména jedno od Dr. Geerta Vandena Bosscheho, PhD, DVM. pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 "V současné době je mRNA považována FDA za produkt genové terapie." —Moderna's Registration Statement, str. 19, sec.gov

Otevřený dopis katolickým biskupům

 

Kristovi věřící mohou svobodně dát najevo své potřeby,
zejména jejich duchovní potřeby a jejich přání pastorům církve.
Vlastně mají právo občas povinnost,
v souladu s jejich znalostmi, kompetencemi a postavením,
posvátným pastorům ukázat jejich názory na záležitosti
které se týkají dobra církve. 
Mají také právo oznamovat své názory ostatním věřícím Kristovým, 
ale přitom musí vždy respektovat integritu víry a morálky,
projevovat patřičnou úctu svým pastorům,
a vzít v úvahu obojí
společné dobro a důstojnost jednotlivců.
-Kodex práva Canon, 212

 

 

MILÝ Katoličtí biskupové,

Po roce a půl života ve stavu „pandemie“ mě nutí nepopiratelná vědecká data a svědectví jednotlivců, vědců a lékařů, abych prosil hierarchii katolické církve o přehodnocení její široké podpory „veřejného zdraví“ opatření “, která ve skutečnosti vážně ohrožují veřejné zdraví. Jelikož je společnost rozdělena mezi „očkované“ a „neočkované“ - přičemž ti druzí trpí vším od vyloučení ze společnosti po ztrátu příjmů a obživy - je šokující vidět některé pastýře katolické církve, jak podporují tento nový lékařský apartheid.pokračovat ve čtení

Prvních deset pandemických bajek

 

 

Mark Mallett je bývalý oceněný novinář v CTV News Edmonton (CFRN TV) a žije v Kanadě.


 

SVÉ rok na rozdíl od jiných na planetě Zemi. Mnozí hluboko uvnitř vědí, že na tom něco je velmi špatně probíhá. Nikdo už nesmí mít názor, bez ohledu na to, kolik doktorandů je za jeho jménem. Nikdo již nemá svobodu činit vlastní lékařská rozhodnutí („Moje tělo, moje volba“ již neplatí). Nikdo nesmí veřejně zveřejňovat fakta, aniž by byl cenzurován nebo dokonce vyloučen ze své kariéry. Spíše jsme vstoupili do období připomínajícího silnou propagandu a zastrašovací kampaně která bezprostředně předcházela nejděsivějším diktaturám (a genocidám) minulého století. Volksgesundheit - pro „veřejné zdraví“ - bylo ústředním bodem Hitlerova plánu. pokračovat ve čtení