Jít do hlubin

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 7. září 2017
Čtvrtek dvacátého druhého týdne v mezidobí

Liturgické texty zde

 

KDY Ježíš mluví k zástupům, dělá to na mělčinách jezera. Tam s nimi mluví na jejich úrovni, v podobenstvích, v jednoduchosti. Ví totiž, že mnozí jsou jen zvědaví, hledají senzační a sledují je na dálku…. Když si však Ježíš přeje svolat apoštoly, žádá je, aby uhasili „do hlubin“.

Vydejte se do hluboké vody a spusťte sítě, abyste získali úlovek. (Dnešní evangelium)

Tato instrukce se Simonovi Petrovi mohla zdát poněkud bizarní. Pro dobrý rybolov má tendenci být v mělčích vodách nebo v blízkosti srázů, které vedou do hlubin. Navíc, čím dál na moře jdou, tím větší je riziko, že budou chyceni v bouřlivých vodách. Ano, Ježíš žádá Šimona, aby šel proti zrnku jeho těla, proti jeho instinktům, proti jeho obavám ... a důvěřovat

Mnoho z nás už dlouhou dobu následuje Ježíše na dálku. Pravidelně chodíme na mše, modlíme se a snažíme se být dobrými lidmi. Ale nyní Ježíš povolává apoštoly do hloubky. Volá k sobě lid, byť jen ostatek, kteří jsou ochotni jít proti zrnku jejich masa, proti jejich světským instinktům a především proti jejich obavám. Jít proti drtivé většině dnešního světa, a dokonce i proti částem církve, které stále více a více klesají do formálního odpadlictví.

Ale jak řekl Simonovi Petrovi, nyní ti a mě říká klidně as vášnivým zábleskem v očích:

Nebojte se ... Vydejte se do hluboké vody ... (Dnešní evangelium)

Bojíme sesamozřejmě kvůli tomu, co by nás to mohlo stát. [1]srov Strach z volání Ježíš se ale bojí jen toho, o co bychom mohli přijít: příležitosti stát se naším pravým já - obnoveno v Jeho obraz, ve kterém jsme byli stvořeni. Vidíte, myslíme si, že dokud budeme mít pláž, na kterou budeme muset běžet (falešné zabezpečení); tak jako pokud máme břeh, na kterém můžeme stát (ovládání); dokud dokážeme udržet jističe na dálku (falešný mír), že jsme pak skutečně svobodní. Faktem však je, že dokud se nenaučíme zcela záviset na Bohu a necháme nás foukat větry Ducha svatého „do hlubin“, kde dochází ke skutečnému posvěcení ... vždy zůstaneme povrchní v pravdě a duchu. Jedna noha na světě a jedna noha ven ... vlažná. Vždy tu bude část z nás, která zůstane nezměněná, přetrvávající starý muž, temný stín našich padlých přirozeností.

Proto se církev neustále dívá na Marii, prvního apoštola, a nejprve zcela a bezvýhradně odpluje do hlubin Božího srdce. 

Maria je zcela závislá na Bohu a zcela zaměřena na Něho a po straně svého Syna [kde stále trpěla] je nejdokonalejším obrazem svobody a osvobození lidstva a vesmíru. Církev musí hledat Matku a Model, aby mohla plně pochopit význam jejího vlastního poslání. — PAPEŽ JAN PAVEL II.Redemptoris mater, n. 37

Co chce Bůh dělat ve své církvi v této době v historii nikdy předtím. Má přinést „novou a božskou svatost“, která je korunou a završením všech ostatních svatostí, které kdy vylil na svou nevěstu. Je to…

… „Nová a božská“ svatost, kterou si Duch svatý přeje obohatit křesťany na úsvitu třetího tisíciletí, aby se Kristus stal srdcem světa. — PAPEŽ JAN PAVEL II. L'Osservatore Romano, Anglické vydání, 9. července 1997

V tomto ohledu je to historické i eschatologické. A záleží na tom fiat každého z nás. Jak řekl Ježíš služebníku Božím Luisi Piccarretě ohledně nadcházející vlády Jeho Boží vůle v církvi:

Doba, ve které budou tyto spisy zveřejněny, je relativní a závislá na dispozicích duší, které si přejí přijmout tak velké dobro, a také na úsilí těch, kteří se musí uplatnit v tom, že budou nositeli trub, tím, že nabídnou oběť ohlašování v nové éře míru ... —Ježíš Luisi, Dar života v božské vůli v spisech Luisa Piccarreta, n. 1.11.6, reverend Joseph Iannuzzi

A má mariánskou povahu, protože Panna Maria je „prototypem“ a obrazem znovuzřízení církve. Její úplná poslušnost a poslušnost Otci jsou tedy přesně tím, co znamená jít „do hlubin“. St. Louis de Montfort poskytuje silné prorocké okno do těchto dob:

Duch svatý, který najde svého drahého manžela znovu přítomného v duších, sestoupí do nich s velkou mocí. Naplní je svými dary, zejména moudrostí, díky níž budou vytvářet zázraky milosti… to věk Marie, když se mnoho duší, vybraných Marií a daných nejvyšším Bohem, úplně skryje v hloubi její duše a stane se jejími živými kopiemi, milujícími a oslavujícími Ježíše ... největší svatí, ti nejbohatší v milosti a ctnosti bude nejodolnější v modlitbě k Nejsvětější Panně, dívat se na ni jako na dokonalý model, který bude napodobovat, a jako na mocného pomocníka, který jim bude pomáhat ... Řekl jsem, že k tomu dojde zejména na konci světa a opravdu brzy, protože Všemohoucí Bůh a jeho svatá Matka mají vzkřísit velké svaté, kteří ve svatosti překonají většinu ostatních svatých, stejně jako libanonské cedry se tyčí nad malými keři ... Osvíceno jejím světlem, posíleno jejím jídlem, vedeno jejím duchem, podporováno její paži chráněnou pod její ochranou budou bojovat jednou rukou a druhou budovat. Jednou rukou povedou bitvu, svrhnou a rozdrtí kacíře a jejich hereze ... Druhou rukou postaví chrám pravého Šalomouna a mystické město Boží, jmenovitě Nejsvětější Panny, která je povolána Otci Kostel Chrám Šalamouna a město Boží ... Budou služebníky Páně, kteří jako plamenný oheň zapálí všude ohně božské lásky.  (č. 217, 46-48, 56)  -Svatý. Louis de Montfort, Pravá oddanost k Panně Marii, č. 217, Publikace Montfort  

Když to čteme, možná je naše odpověď stejná jako odpověď Šimona Petra: "Odejdi ode mě, Pane, protože jsem hříšný muž."  To je zdravá odpověď - sebepoznání je zásadní, první pravda, která nás „osvobodí“. Protože pouze Bůh nás může proměnit z naší hříšné přirozenosti ve svaté muže a ženy, to znamená v naši pravdivý já.

A tak Ježíš opakuje i vám a mně: "Neboj se ... dej mi svůj." fiat: svou poslušnost, věrnost a poddajnost Můj Duch, od nynějška v každém okamžiku ... a udělám z tebe rybáře lidí. “ 

… Nepřestáváme se za vás modlit a prosit, abyste mohli být naplněni poznáním Boží vůle skrze veškerou duchovní moudrost a porozumění, abyste chodili způsobem hodným Pána, abyste byli plně potěšeni v každé dobré práci přinášející ovoce a roste v poznání Boha, posíleno každou mocí, v souladu s jeho slavnou mocí, za veškerou vytrvalost a trpělivost, s radostí děkující Otci, který tě způsobilým podílet se na dědictví svatých ve světle . (Dnešní první čtení)

 


Marka ve Filadelfii
(Vyprodáno!)

Národní konference
Plamen lásky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

22. - 23. září 2017
Renaissance Philadelphia Airport Hotel
 

FUNKCE:

Mark Mallett - zpěvák, skladatel, autor
Tony Mullen - národní ředitel Flame of Love
Fr. Jim Blount - Společnost Panny Marie Nejsvětější Trojice
Hector Molina - ministerstva odlévání sítí

Pro více informací klikněte zde

 

Požehnej vám a děkuji za
vaše almužna tomuto ministerstvu.

 

Na cestu s Markem v Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Strach z volání
Publikováno v DOMŮ, HROMADNÉ ČTENÍ, DUCHOVNO, VŠECHNO.