Tisíc let

 

Pak jsem viděl anděla sestupovat z nebe,
drží v ruce klíč od propasti a těžký řetěz.
Zmocnil se draka, prastarého hada, kterým je ďábel nebo satan,
a svázal to na tisíc let a hodil do propasti,
kterou přes ni zamkl a zapečetil, takže už nemohla
sveďte národy z cesty, dokud nebude dokončeno tisíc let.
Poté má být na krátkou dobu uvolněn.

Pak jsem uviděl trůny; těm, kdo na nich seděli, byl svěřen soud.
Viděl jsem také duše těch, kteří byli sťati
za jejich svědectví o Ježíšovi a pro slovo Boží,
a kteří neuctívali šelmu ani její obraz
ani nepřijali její znamení na čele nebo na rukou.
Ožili a vládli s Kristem po tisíc let.

(Zjevení 20:1–4, Páteční první mše čtení)

 

TAM snad není žádné Písmo šířeji vykládáno, horlivě zpochybňováno a dokonce rozděluje, než tato pasáž z Knihy Zjevení. V rané církvi židovští konvertité věřili, že „tisíc let“ se vztahuje k Ježíšovu návratu doslovně vládnout na zemi a založit politické království uprostřed tělesných banketů a slavností.[1]„...kdo pak znovu vstane, bude si užívat volného času nemírných tělesných banketů vybavených množstvím masa a nápojů, které nejen šokují umírněnost, ale dokonce převyšují míru samotné důvěřivosti.“ (sv. Augustin, Město Boží, Bk. XX, Ch. 7) Církevní otcové však toto očekávání rychle zavrhli a prohlásili je za herezi – to, čemu dnes říkáme milenarianismus [2]vidět Millenarianism - co to je a není a Jak byla éra ztracena.pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 „...kdo pak znovu vstane, bude si užívat volného času nemírných tělesných banketů vybavených množstvím masa a nápojů, které nejen šokují umírněnost, ale dokonce převyšují míru samotné důvěřivosti.“ (sv. Augustin, Město Boží, Bk. XX, Ch. 7)
2 vidět Millenarianism - co to je a není a Jak byla éra ztracena

Tajemství Božího království

 

Jaké je Boží království?
K čemu to mohu přirovnat?
Je to jako hořčičné semínko, které člověk vzal
a vysazeny na zahradě.
Když úplně vyrostl, stal se z něj velký keř
a v jeho větvích přebývalo nebeské ptactvo.

(Dnešní evangelium)

 

KAŽDÝ den se modlíme slova: "Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi." Ježíš by nás nenaučil modlit se jako takovou, pokud bychom neočekávali, že Království teprve přijde. Ve stejné době byla první slova našeho Pána v Jeho službě:pokračovat ve čtení

Vítězství

 

THE Nejpozoruhodnější věcí na našem Pánu Ježíši je, že si nic nenechává pro sebe. Nejen, že vzdává veškerou slávu Otci, ale také chce sdílet svou slávu s us do té míry, do jaké se staneme spoludědici a spolupracovníci s Kristem (srov. Ef 3).

pokračovat ve čtení

Příprava na éru míru

Foto: Michał Maksymilian Gwozdek

 

Lidé musí hledat Kristův pokoj v Kristově království.
– PAPEŽ PIUS XI. Quas Primas, n. 1; 11. prosince 1925

Svatá Marie, Matka Boží, naše Matka,
nauč nás věřit, doufat, milovat s tebou.
Ukaž nám cestu do jeho království!
Hvězda moře, zář na nás a veď nás na naší cestě!
—POPE BENEDICT XVI., Spe Salvine. 50

 

CO je v podstatě „éra míru“, která přichází po těchto dnech temnoty? Proč papežský teolog pro pět papežů, včetně svatého Jana Pavla II., Řekl, že to bude „největší zázrak v historii světa, druhý až po vzkříšení?“[1]Kardinál Mario Luigi Ciappi byl papežským teologem pro Pia XII., Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a svatého Jana Pavla II.; z Rodinný katechismus, (9. září 1993), s. 35 Proč Nebe řeklo Elizabeth Kindelmann z Maďarska…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Kardinál Mario Luigi Ciappi byl papežským teologem pro Pia XII., Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a svatého Jana Pavla II.; z Rodinný katechismus, (9. září 1993), s. 35

Válka naší Paní

NA SVĚT NAŠE DÁMY Z LÁD

 

TAM jsou dva způsoby, jak přistupovat k době, která se nyní odehrává: jako oběti nebo protagonisté, jako kolemjdoucí nebo vůdci. Musíme si vybrat. Protože už neexistuje žádná střední cesta. Pro vlažné už není místo. Na projektu naší svatosti nebo našeho svědectví se již netrápí. Buď jsme všichni v Kristu - nebo nás přijme duch světa.pokračovat ve čtení

Falešný mír a bezpečnost

 

Sami to velmi dobře víte
že den Páně přijde jako zloděj v noci.
Když lidé říkají: „Mír a bezpečnost“
pak na ně přijde náhlá katastrofa,
jako porodní bolesti těhotné ženy,
a neuniknou.
(1. Thess 5: 2-3)

 

JEN TAK protože v sobotu vigilní mše ohlašuje neděli, co církev nazývá „den Páně“ nebo „den Páně“[1]CCC, č. 1166také církev vstoupila do bdělou hodinu Velkého dne Páně.[2]To znamená, že jsme v předvečer Šestý den A tento Den Páně, učil Otcové rané církve, není dvacet čtyři hodin denně na konci světa, ale vítězným časovým obdobím, kdy budou nepřátelé Boží poraženi, Antikrist nebo „Bestie“ uvržen do ohnivého jezera a Satan připoután řetězem „tisíc let“.[3]srov Přehodnocení časů koncepokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 CCC, č. 1166
2 To znamená, že jsme v předvečer Šestý den
3 srov Přehodnocení časů konce

2020: Watchman's Perspective

 

A AUTOMATIZACI tak to bylo v roce 2020. 

Je zajímavé číst v sekulární říši, jak rádi lidé mohou dát rok za sebou - jako by se rok 2021 brzy vrátil do „normálu“. Ale vy, moji čtenáři, víte, že tomu tak nebude. A nejen proto, že globální vůdci již mají ohlásili se že se nikdy nevrátíme do „normálu“, ale co je důležitější, Nebe oznámilo, že Triumf našeho Pána a Paní je na dobré cestě - a Satan to ví, ví, že jeho čas je krátký. Nyní tedy vstupujeme do rozhodujícího Souboj království - satanská vůle vs. božská vůle. Jaký skvělý čas být naživu!pokračovat ve čtení

The Gift

 

"THE věk ministerstev končí. “

Ta slova, která zazněla v mém srdci před několika lety, byla zvláštní, ale také jasná: blížíme se ke konci, nikoli ke službě per se; spíše mnoho prostředků a metod a struktur, na které si moderní církev zvykla, které nakonec individualizovaly, oslabily a dokonce rozdělily Kristovo tělo, jsou konec. Toto je nezbytná „smrt“ Církve, která musí přijít, aby mohla zažít a nové vzkříšení, nový rozkvět Kristova života, moci a svatosti zcela novým způsobem.pokračovat ve čtení

Střední příchod

letnice (Letnice), Jean II Restout (1732)

 

ONE z velkých tajemství „konečných časů“ odhalených v tuto hodinu je skutečnost, že Ježíš Kristus přichází, ne v těle, ale v duchu nastolit Jeho království a vládnout mezi všemi národy. Ano, Ježíši vůle přijďte nakonec v Jeho oslaveném těle, ale Jeho konečný příchod je vyhrazen pro doslovný „poslední den“ na Zemi, kdy čas přestane. Takže když několik věštců po celém světě nadále říká: „Ježíš brzy přijde“, aby ustanovil své Království v „éře míru“, co to znamená? Je to biblické a je to v katolické tradici? 

pokračovat ve čtení

Úsvit naděje

 

CO bude éra míru jako? Mark Mallett a Daniel O'Connor zacházejí do krásných detailů nadcházející éry, jak je patrné z posvátné tradice a proroctví mystiků a věštců. Sledujte nebo poslouchejte toto vzrušující webové vysílání a dozvíte se o událostech, které se mohou stát za vašeho života!pokračovat ve čtení

Éra míru

 

MYSTIKA a papežové říkají, že žijeme v „časech konce“, na konci doby - ale ne konec světa. Říká se, že přichází éra míru. Mark Mallett a profesor Daniel O'Connor ukazují, kde je to v Písmu a jak je to v souladu s Otci raných církví až do dnešního Magisteria, když pokračují ve vysvětlování Časové osy Odpočítávání do Království.pokračovat ve čtení

Odmaskování plánu

 

KDY COVID-19 se začal šířit za čínské hranice a církve se začaly zavírat, během 2-3 týdnů došlo k období, které mě osobně považovalo za ohromující, ale z jiných důvodů než u většiny. Náhle, jako zloděj v noci, dny, o kterých jsem psal patnáct let, byly na nás. Během těchto prvních týdnů přišlo mnoho nových prorockých slov a hlubší porozumění tomu, co již bylo řečeno - některá, která jsem napsal, a doufám, že brzy. Jedno „slovo“, které mě znepokojovalo, bylo to blížil se den, kdy od nás všichni budou povinni nosit masky, A to to byla součást Satanova plánu pokračovat v odlidšťování nás.pokračovat ve čtení

Coming Age of Love

 

Poprvé publikováno 4. října 2010. 

 

Drazí mladí přátelé, Pán vás žádá, abyste byli proroky této nové doby ... —POPE BENEDICT XVI., Kázání, Světové dny mládeže, Sydney, Austrálie, 20. července 2008

pokračovat ve čtení

Co když…?

Co je v zatáčce?

 

IN otevřené dopis papeži, [1]srov Drahý Svatý otče ... přichází! Nastínil jsem Jeho Svatosti teologické základy „doby míru“ na rozdíl od hereze milenarianismus. [2]srov Millenarianism: Co to je a není a katechismus [CCC} č. 675-676 Padre Martino Penasa skutečně položil otázku na biblický základ historické a univerzální éry míru proti millenarianism ke Kongregaci pro nauku víry: „È imminente una nuova éra di vita cristiana?“(„ Nastává nová éra křesťanského života? “). Prefekt v té době kardinál Joseph Ratzinger odpověděl: „La questione è ancora aperta alla libera Discussione, giacchè la Santa Sede non si è ancora pronunciata in modo definitivo"

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Drahý Svatý otče ... přichází!
2 srov Millenarianism: Co to je a není a katechismus [CCC} č. 675-676

Papežové a Dawning éra

Foto, Max Rossi / Reuters

 

TAM nemůže být pochyb o tom, že papežové minulého století uplatňovali svůj prorocký úřad, aby probudili věřící k dramatu odehrávajícímu se v naší době (viz Proč nekřičí papežové?). Je to rozhodující boj mezi kulturou života a kulturou smrti ... žena oděná sluncem - v porodu porodit novou éru—proti drak kdo snaží se zničit pokud se nepokusíte založit své vlastní království a „nový věk“ (viz Zj 12: 1–4; 13: 2). Ale zatímco víme, že Satan selže, Kristus ne. Velký mariánský svatý Louis de Montfort to rámuje dobře:

pokračovat ve čtení

Stvoření znovuzrozen

 

 


THE „Kultura smrti“, to Velké utracení  a  Velká otrava, nejsou poslední slovo. Zmatek, který na planetu způsobil člověk, není posledním slovem v lidských záležitostech. Neboť Nový ani Starý zákon nemluví o konci světa po vlivu a panování „šelmy“. Spíše mluví o božském renovace země, kde bude na chvíli vládnout skutečný mír a spravedlnost, jak se „poznání Pána“ šíří od moře k moři (srov. Iz 11-4; Jer 9-31; Ezek 1-6; Mik 36: 10--11; Zach 4:1; Mat 7:9; Zj 10: 24).

Zobrazit vše konce Země si to zapamatují a obrátí se k LORD; všechno rodiny národů se před ním pokloní. (Ža 22:28)

pokračovat ve čtení

Triumf - část II

 

 

CHCI předat poselství naděje—obrovská naděje. I nadále dostávám dopisy, ve kterých si čtenáři zoufají, když sledují neustálý úpadek a exponenciální úpadek společnosti kolem nich. Ublížili jsme, protože svět je ve spirále sestupné do temnoty, která v historii neměla obdoby. Cítíme bolest, protože nám to připomíná tento není náš domov, ale nebe je. Poslouchejte tedy znovu Ježíše:

Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni. (Matouš 5: 6)

pokračovat ve čtení

Větší dárek

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na středu pátého postního týdne, 25. března 2015
Slavnost Zvěstování Páně

Liturgické texty zde


od Zvěstování autor Nicolas Poussin (1657)

 

NA porozumět budoucnosti Církve, nehledejte nic jiného než Nejsvětější Panna Maria. 

pokračovat ve čtení

Na Zemi jako v nebi

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na úterý prvního půstního týdne, 24. února 2015

Liturgické texty zde

 

PŘEMÍTAT opět tato slova z dnešního evangelia:

… Přijde tvé království, tvá vůle se stane, na zemi i v nebi.

Nyní pozorně poslouchejte první čtení:

Tak bude moje slovo, které vychází z mých úst; Nevrátí se mi prázdnota, ale učiní mou vůli a dosáhne cíle, pro který jsem ji poslal.

Pokud nám Ježíš dal toto „slovo“, abychom se denně modlili k našemu Nebeskému Otci, pak se musíme ptát, zda Jeho Království a Jeho Božská Vůle budou či nebudou na zemi jako v nebi? Ať už toto „slovo“, které nás učili modlit se, dosáhne svého konce nebo ne? Nebo se jednoduše vrátí do prázdna? Odpověď samozřejmě je, že tato Pánova slova skutečně dosáhnou svého cíle a ...

pokračovat ve čtení

Vláda lva

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. prosince 2014
třetího adventního týdne

Liturgické texty zde

 

JAK máme rozumět prorockým textům Písma, z nichž vyplývá, že s příchodem Mesiáše bude vládnout spravedlnost a mír a on bude drtit své nepřátele pod nohama? Nebo by se nezdálo, že o 2000 let později tato proroctví zcela selhala?

pokračovat ve čtení

Judský lev

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 17. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

TAM je silným momentem dramatu v jedné z vizí sv. Jana v knize Zjevení. Poté, co jsme vyslechli, jak Pán kárá sedm církví, varuje je, nabádá a připravuje je na Jeho příchod, [1]srov. Zjevení 1:7 St. John je zobrazen svitek s nápisem na obou stranách, který je zapečetěn sedmi pečetí. Když si uvědomí, že „nikdo v nebi, na zemi ani pod zemí“ to není schopen otevřít a zkoumat, začne hojně plakat. Ale proč St. John pláče nad něčím, co ještě nečetl?

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Zjevení 1:7

Horizont naděje

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 3. prosince 2013
Památník sv. Františka Xaverského

Liturgické texty zde

 

 

ISAIAH poskytuje tak utěšující vizi budoucnosti, že by bylo možné odpustit, když by naznačoval, že je to pouhý „sen o dýmkách“. Po očištění Země „hůlkou [Pánových] úst a dechem jeho rtů“ píše Izaiáš:

Pak bude vlk hostem beránka a leopard sestoupí s dítětem ... Na celé mé svaté hoře už nebude žádné škody ani zkáza; země bude naplněna poznáním Pána, jako voda pokrývá moře. (Izajáš 11)

pokračovat ve čtení

The Survivors

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 2. prosince 2013

Liturgické texty zde

 

 

TAM jsou některé texty v Písmu, které, pravda, je obtížné přečíst. Dnešní první čtení obsahuje jednu z nich. Hovoří o nadcházející době, kdy Pán vymyje „špínu sionských dcer“ a zanechá po sobě větev, lid, který je Jeho „leskem a slávou“.

… Plodem Země bude čest a nádhera pro přeživší z Izraele. Kdo zůstane na Sionu a kdo zůstane v Jeruzalémě, bude nazýván svatým: každý, kdo je poznamenán pro život v Jeruzalémě. (Izajáš 4: 3)

pokračovat ve čtení

Kompromis: Velké odpadlictví

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 1. prosince 2013
První adventní neděle

Liturgické texty zde

 

 

THE Kniha Izaiáš - a tento advent - začíná krásnou vizí nadcházejícího dne, kdy do církve proudí „všechny národy“, aby byly z její ruky napájeny životodárné učení Ježíše. Podle raných církevních otců, Panny Marie z Fatimy a podle prorockých slov papežů 20. století můžeme skutečně očekávat nadcházející „éru míru“, když „zbijí své meče na radlice a kopí na prořezávací háky“ (viz Drahý Svatý Otče ... přichází!)

pokračovat ve čtení

Vaše dotazy k éře

 

 

NĚJAKÝ otázky a odpovědi týkající se „éry míru“, od Vassuly po Fatimu až po otce.

 

Otázka: Neříkala Kongregace pro nauku víry, že „éra míru“ je milenářství, když zveřejnila své oznámení o spisech Vassuly Rydenové?

Rozhodl jsem se na tuto otázku odpovědět zde, protože někteří používají toto oznámení k vyvození chybných závěrů ohledně pojmu „éra míru“. Odpověď na tuto otázku je stejně zajímavá, jako je spletitá.

pokračovat ve čtení

Triumf - část III

 

 

NENÍ pouze můžeme doufat v naplnění triumfu Neposkvrněného srdce, k čemuž má církev moc uspíšit to přichází našimi modlitbami a činy. Místo zoufalství se musíme připravovat.

Co můžeme udělat? Co může ?

 

pokračovat ve čtení

Vítězství

 

 

AS Papež František se chystá zasvětit své papežství Panně Marii z Fatimy 13. května 2013 prostřednictvím kardinála José da Cruz Policarpo, arcibiskupa z Lisabonu, [1]Oprava: K vysvěcení má dojít prostřednictvím kardinála, nikoli osobně samotného papeže ve Fatimě, jak jsem se mylně hlásil. je na čase zamyslet se nad slibem Nejsvětější Matky, který tam byl dán v roce 1917, co to znamená a jak se bude vyvíjet ... něco, co se v naší době zdá být stále pravděpodobnější. Věřím, že jeho předchůdce, papež Benedikt XVI., Vrhl nějaké cenné světlo na to, co v tomto ohledu přichází na církev a svět…

Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ona bude obrácena a světu bude dáno období míru. —Www.vatican.va

 

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Oprava: K vysvěcení má dojít prostřednictvím kardinála, nikoli osobně samotného papeže ve Fatimě, jak jsem se mylně hlásil.

Millenarianism - co to je a není


Umělec neznámý

 

I CHCETE uzavřít své myšlenky na „éru míru“ na základě mých dopis papeži Františkovi v naději, že z toho budou mít prospěch přinejmenším někteří, kteří se bojí pádu do hereze millenarianismu.

Projekt Katechismus katolické církve uvádí:

Antikristův podvod se již ve světě začíná formovat pokaždé, když je vzneseno tvrzení, že si v historii uvědomíme mesiášskou naději, kterou lze uskutečnit mimo historii pouze prostřednictvím eschatologického úsudku. Církev odmítla i pozměněné formy tohoto falšování království, které se dostalo pod název millenarianismu (577), zejména „skutečně perverzní“ politická forma sekulárního mesianismu (578). —N. 676

Záměrně jsem ponechal v poznámkách pod čarou výše, protože mají zásadní význam pro to, aby nám pomohly pochopit, co se v katechismu rozumí „milenářstvím“ a zadruhé „sekulárním mesianismem“.

 

pokračovat ve čtení

Drahý Svatý otče ... přichází!

 

NA Jeho svatost, papež František:

 

Drahý Svatý Otče,

Skrz pontifikát svého předchůdce, svatého Jana Pavla II., Nás, mládež Církve, neustále vybízel, abychom se stali „ranními strážci na úsvitu nového tisíciletí“. [1]PAPEŽ JOHN PAUL II, Novo Millennio Inuente, č. 9; (srov. Iz 21-11)

… Strážní, kteří hlásají světu nový úsvit naděje, bratrství a míru. —POPE JOHN PAUL II, Adresa hnutí mládeže v Guanelli, 20. dubna 2002, www.vatican.va

Z Ukrajiny do Madridu, Peru do Kanady nás vyzýval, abychom se stali „protagonisty nové doby“ [2]PÁPEŽ JOHN PAUL II., Slavnostní uvítání, Mezinárodní letiště Madrid-Baraja, 3. května 2003; www.fjp2.com které leží přímo před církví a světem:

Vážení mladí lidé, je na vás, abyste byli strážní rána, který oznamuje příchod slunce, který je vzkříšeným Kristem! — PAPEŽ JAN PAVEL II. Poselství Svatého otce mládeži světa, XVII. Světový den mládeže, n. 3; (srov. Is 21: 11-12)

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 PAPEŽ JOHN PAUL II, Novo Millennio Inuente, č. 9; (srov. Iz 21-11)
2 PÁPEŽ JOHN PAUL II., Slavnostní uvítání, Mezinárodní letiště Madrid-Baraja, 3. května 2003; www.fjp2.com

Konec tohoto věku

 

WE se blíží, ne konec světa, ale konec tohoto věku. Jak tedy skončí tato současná doba?

Mnoho papežů psalo v modlitbě s očekáváním nadcházejícího věku, kdy Církev ustanoví její duchovní vládu až do konce země. Z Písma, raných církevních otců a zjevení daných svaté Faustině a dalším svatým mystikům je však jasné, že svět musí být nejprve očištěn od veškeré zlovolnosti, počínaje samotným satanem.

 

pokračovat ve čtení

Naděje


Maria Esperanza, 1928-2004

 

Příčina kanonizace Marie Esperanzy byla otevřena 31. ledna 2010. Tento spis byl poprvé publikován 15. září 2008, na svátek Bolestné Panny Marie. Stejně jako při psaní Trajektorie, který vám doporučuji přečíst, obsahuje tento text také mnoho „nyní slov“, která musíme znovu slyšet.

A znovu.

 

TENTO minulý rok, kdy jsem se modlil v Duchu, se mi často a najednou objevilo slovo: „naděje. “ Právě jsem se dozvěděl, že toto je hispánské slovo, které znamená „naděje“.

pokračovat ve čtení

Všechny národy?

 

 

Z čtenář:

V homilii 21. února 2001 papež John Paul přivítal podle jeho slov „lidi ze všech částí světa“. Dále řekl:

Pocházíte z 27 zemí na čtyřech kontinentech a mluvíte různými jazyky. Není to známkou schopnosti církve, když se nyní rozšířila do všech koutů světa, porozumět lidem s různými tradicemi a jazyky, aby mohla přinášet veškeré Kristovo poselství? —JAN PAUL II., Kázání, 21. února 2001; www.vatica.va

Neznamenalo by to splnění Matouše 24:14, kde se píše:

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě jako svědectví všem národům; a pak přijde konec (Mat 24:14)?

 

pokračovat ve čtení