Přiblížení k Ježíši

 

Chtěl bych srdečně poděkovat všem mým čtenářům a divákům za vaši trpělivost (jako vždy) v tomto ročním období, kdy je na farmě rušno, a také se snažím vplížit na odpočinek a dovolenou se svou rodinou. Děkuji také těm, kteří přednesli vaše modlitby a dary za tuto službu. Nikdy nebudu mít čas osobně všem poděkovat, ale vězte, že se za vás všechny modlím. 

 

CO je účelem všech mých spisů, webcastů, podcastů, knih, alb atd.? Jaký je můj cíl psát o „znameních časů“ a „časech konce“? Určitě to bylo připravit čtenáře na dny, které jsou nyní po ruce. Ale v samém srdci toho všeho je nakonec cílem přiblížit vás k Ježíši.pokračovat ve čtení

Osobní vztah s Ježíšem

Osobní vztah
Fotograf neznámý

 

 

Poprvé publikováno 5. října 2006. 

 

mé spisy o papeži, katolické církvi, blahoslavené matce a pochopení toho, jak plyne božská pravda, ne prostřednictvím osobního výkladu, ale prostřednictvím učitele Ježíše, jsem obdržel očekávané e-maily a kritiku od nekatolíků ( nebo spíše bývalí katolíci). Vyložili moji obranu hierarchie, kterou ustanovil sám Kristus, tak, že nemám osobní vztah s Ježíšem; že nějak věřím, že jsem spasen, ne Ježíšem, ale papežem nebo biskupem; že nejsem naplněn Duchem, ale institucionálním „duchem“, který mě nechal slepého a zbaveného spásy.

pokračovat ve čtení

Neříkej nikomu otci

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 18. března 2014
Úterý druhého půstního týdne

Sv. Cyrila z Jeruzaléma

Liturgické texty zde

 

 

"TAK proč vy katolíci říkáte kněží „Fr.“ když to Ježíš výslovně zakazuje? “ To je otázka, kterou mi často kladou při diskusích o katolických vírách s evangelickými křesťany.

pokračovat ve čtení

Volání jeho jména

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
for Listopadu 30th, 2013
Svátek svatého Ondřeje

Liturgické texty zde


Ukřižování svatého Ondřeje (1607), Caravaggio

 
 

ROSTOUCÍ v době, kdy byl v křesťanských komunitách a v televizi silný pentekostalismus, bylo běžné slyšet citáty evangelikálních křesťanů z dnešního prvního čtení Římanům:

Pokud svými ústy vyznáš, že Ježíš je Pán, a ve svém srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Řím 10: 9)

pokračovat ve čtení

Základní problém

Sv. Petr, který dostal „klíče království“
 

 

MÁM obdržel řadu e-mailů, některé od katolíků, kteří si nejsou jisti, jak odpovědět na své „evangelické“ členy rodiny, a další od fundamentalistů, kteří jsou si jisti, že katolická církev není ani biblická, ani křesťanská. Několik dopisů obsahovalo dlouhé vysvětlení, proč ano cítit toto Písmo znamená toto a proč oni myslet tento citát to znamená. Po přečtení těchto dopisů a vzhledem k hodinám, které by na ně bylo třeba odpovědět, jsem si myslel, že místo toho oslovím ο zásadní problém: kdo přesně má pravomoc vykládat Písmo?

 

pokračovat ve čtení

Příchod zjevení Otce

 

ONE velkých milostí Osvětlení bude odhalením Otcův milovat. Pro velkou krizi naší doby - zničení rodinné jednotky - je ztráta naší identity jako synové a dcery Boží:

Krize otcovství, kterou dnes žijeme, je prvkem, možná nejdůležitějším, ohrožujícím člověka v jeho lidskosti. Rozpuštění otcovství a mateřství souvisí s rozpuštěním našich bytí synů a dcer.  —POPE BENEDICT XVI (Cardinal Ratzinger), Palermo, 15. března 2000 

Ve Francii v Paray-le-Monial jsem během kongresu Nejsvětějšího srdce cítil, jak Pán říká, že tento okamžik marnotratného syna, okamžik Otec milosrdenství přichází. I když mystici hovoří o Osvětlení jako o momentu vidění ukřižovaného Beránka nebo osvětleného kříže, [1]srov Osvětlení zjevení Ježíš nám to zjeví Otcova láska:

Kdo mě vidí, vidí Otce. (Jan 14: 9)

Je to „Bůh, který je bohatý na milosrdenství“, kterého nám Ježíš Kristus zjevil jako Otce: je to jeho samotný Syn, který ho v sobě projevil a dal nám ho poznat ... Je to zejména pro [hříšníky], že Mesiáš se stává zvláště jasným znamením Boha, kterým je láska, znamením Otce. V tomto viditelném znamení mohou lidé naší doby, stejně jako lidé tehdy, vidět Otce. —BLAŽEŽENÝ JÁN PAVOL II., Ponory v misercordia, n. 1

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Osvětlení zjevení