Když tváří v tvář se zlem

 

ONE mých překladatelů mi přeposlal tento dopis:

Církev se již příliš dlouho ničí tím, že odmítá zprávy z nebe a nepomáhá těm, kdo si o pomoc volají nebe. Bůh příliš dlouho mlčel, dokazuje, že je slabý, protože nechává jednat zlo. Nerozumím jeho vůli, ani jeho lásce, ani tomu, že nechává šířit zlo. Přesto stvořil SATAN a nezničil ho, když se vzbouřil, a tak ho přeměnil na popel. Nemám větší důvěru v Ježíše, který je údajně silnější než ďábel. Stačilo by jedno slovo a jedno gesto a svět by byl zachráněn! Měl jsem sny, naděje, projekty, ale teď mám jen jednu touhu, když přijde den: definitivně zavřít oči!

Kde je tento Bůh? je hluchý? je slepý? Zajímá se o lidi, kteří trpí? ... 

Prosíte -li Boha o zdraví, dává vám nemoc, utrpení a smrt.
Žádáte o zaměstnání, máte nezaměstnanost a sebevraždu
Žádáte o děti, které máte neplodnost.
Prosíte o svaté kněze, máte svobodné zednáře.

Prosíte o radost a štěstí, máte bolest, smutek, pronásledování, neštěstí.
Požádáš o nebe, máš peklo.

Vždy měl své preference - jako Abel Kainovi, Isaac Ismaelovi, Jacob Ezauovi, ničemní spravedlivým. Je to smutné, ale musíme se postavit faktům, SATAN JE SILNĚJŠÍ NEŽ VŠECHNY SVATÉ A ANJELI SPOJENI! Pokud tedy Bůh existuje, ať mi to dokáže, těším se na rozhovor s ním, pokud mě to může obrátit. Nežádal jsem, abych se narodil.

pokračovat ve čtení

Jsme Božím majetkem

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 16. října 2014
Památník sv. Ignáce z Antiochie

Liturgické texty zde

 


od Briana Jekela Zvažte vrabce

 

 

'CO dělá papež? Co dělají biskupové? “ Mnoho lidí si pokládá tyto otázky za zmatený jazyk a abstraktní výroky synody o rodinném životě. Ale otázka na mé srdce dnes je co dělá Duch svatý? Protože Ježíš poslal Ducha, aby vedl Církev k „veškeré pravdě“. [1]John 16: 13 Buď je Kristův slib důvěryhodný, nebo není. Co tedy Duch svatý dělá? Více o tom napíšu v jiném psaní.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 John 16: 13

Dům rozdělený

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 10. října 2014

Liturgické texty zde

 

 

"KAŽDÝ království rozdělené proti sobě bude zpustošeno a dům padne proti domu. “ Toto jsou Kristova slova v dnešním evangeliu, která se jistě musí ozývat mezi biskupskou synodou shromážděnou v Římě. Když posloucháme přednášky o tom, jak se vypořádat s dnešními morálními výzvami, kterým rodiny čelí, je jasné, že mezi některými preláty existují velké propasti, jak se vypořádat s hřích. Můj duchovní vůdce mě požádal, abych o tom promluvil, a tak to udělám v dalším psaní. Možná bychom ale měli tento týden zakončit meditace o neomylnosti papežství pozorným nasloucháním dnešních slov našeho Pána.

pokračovat ve čtení

Proč neslyšíme jeho hlas

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 28. března 2014
Pátek třetího půstního týdne

Liturgické texty zde

 

 

JEŽÍŠ řekl moje ovce slyší můj hlas. Neřekl „nějaké“ ovce, ale my ovce slyší můj hlas. Proč se tedy můžete zeptat, neslyším Jeho hlas? Dnešní čtení nabízejí některé důvody proč.

Já jsem Hospodin, váš Bůh: slyšte můj hlas ... zkoušel jsem vás u vod Meribah. Slyšte, můj lid, a já vás napomenu; Ó Izraeli, neslyšíš mě? “ (Dnešní žalm)

pokračovat ve čtení

Vylijte své srdce

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 14. ledna 2014

Liturgické texty zde

 

 

PAMATUJI SI projíždět jednu z pastvin mého tchána, což bylo zvlášť hrbolaté. V poli byla náhodně umístěna velká mohyla. "Co jsou to za hromady?" Zeptal jsem se. Odpověděl: "Když jsme jeden rok čistili ohrady, skládkovali jsme hnůj na hromady, ale nikdy jsme se kolem toho nerozmetali." Všiml jsem si, že kdekoli byly valy, tam byla tráva nejzelenější; tam byl růst nejkrásnější.

pokračovat ve čtení

Otec vidí

 

 

NĚKDY Bůh trvá příliš dlouho. Nereaguje tak rychle, jak bychom chtěli, nebo zdánlivě vůbec. Naše první instinkty jsou často věřit, že On neposlouchá, nestará se o to, nebo že mě trestá (a proto jsem sám).

Ale na oplátku by mohl říct něco takového:

pokračovat ve čtení

Pustá zahrada

 

 

Ó PANE, kdysi jsme byli společníky.
Ty a já,
kráčet ruku v ruce v zahradě mého srdce.
Ale teď, kde jsi můj pane?
Hledám tě,
ale najděte jen vybledlé rohy, kde jsme kdysi milovali
a odhalil jsi mi svá tajemství.
Tam jsem také našel vaši matku
a cítil její intimní dotek na mé čelo.

Ale teď, kde jsi?
pokračovat ve čtení

Je Bůh tichý?

 

 

 

Vážení Marka,

Bůh odpusť USA. Normálně bych začal s God Bless USA, ale jak by ho dnes někdo z nás mohl požádat, aby požehnal tomu, co se tady děje? Žijeme ve světě, který se stále více stmívá. Světlo lásky se vytrácí a je zapotřebí veškeré mé síly, abych udržel tento malý plamen v srdci. Ale pro Ježíše to stále hoří. Prosím Boha, našeho Otce, aby mi pomohl pochopit a rozeznat, co se děje s naším světem, ale on je najednou tak tichý. Dívám se na ty důvěryhodné proroky těchto dnů, o nichž jsem přesvědčen, že mluví pravdu; vy a další, jejichž blogy a spisy bych denně četl kvůli síle, moudrosti a povzbuzení. Ale všichni jste také ztichli. Příspěvky, které se objevovaly denně, se změnily na týdenní a poté měsíční, a dokonce v některých případech i roční. Přestal Bůh na nás všechny mluvit? Odvrátil od nás Bůh svou svatou tvář? Nakonec, jak mohla Jeho dokonalá svatost snést pohled na náš hřích…?

KS 

pokračovat ve čtení

Jako zloděj

 

THE posledních 24 hodin od psaní Po osvětlení, v mém srdci se ozývala slova: Jako zloděj v noci…

Co se týče dob a ročních období, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo něco psáno. Sami dobře víte, že den Páně přijde jako zloděj v noci. Když lidé říkají: „Mír a bezpečnost“, pak na ně přijde náhlá katastrofa, jako porodní bolesti těhotné ženy, a neuniknou. (1 Tes 5: 2–3)

Mnoho z nich použilo tato slova na druhý příchod Ježíše. Opravdu, Pán přijde za hodinu, kterou nezná nikdo kromě Otce. Pokud si však pozorně přečteme výše uvedený text, mluví svatý Pavel o příchodu „dne Páně“ a to, co přijde najednou, je jako „porodní bolest“. Ve svém posledním psaní jsem vysvětlil, že „den Páně“ není podle Posvátné tradice jediný den nebo událost, ale časové období. To, co vede a zavádí Den Páně, jsou tedy právě ty porodní bolesti, o kterých Ježíš mluvil [1]Matouš 24: 6-8; Lukáš 21: 9-11 a St. John viděl ve vidění Sedm revolucí.

Také pro mnohé přijdou jako zloděj v noci.

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Matouš 24: 6-8; Lukáš 21: 9-11