Žena v divočině

 

Kéž Bůh dá každému z vás a vašim rodinám požehnaný půst…

 

JAK bude Pán chránit svůj lid, loď své Církve, přes rozbouřené vody před námi? Jak — když je celý svět nucen do bezbožného globálního systému řízení — je možné, že církev přežije?pokračovat ve čtení

The Hour to Shine

 

TAM se v těchto dnech mezi katolickým ostatkem hodně mluví o „útočištích“ – fyzických místech božské ochrany. Je to pochopitelné, protože je to v rámci přirozeného zákona, abychom chtěli přežít, vyhnout se bolesti a utrpení. Nervová zakončení v našem těle odhalují tyto pravdy. A přesto je tu ještě vyšší pravda: že naše spása prochází skrz kříž. Bolest a utrpení jako takové nyní nabývají výkupné hodnoty nejen pro naši vlastní duši, ale i pro duši druhých, když se naplňujeme. „co chybí Kristovým soužením pro jeho tělo, jímž je církev“ (Kol 1:24).pokračovat ve čtení

Ne kouzelná hůlka

 

THE Zasvěcení Ruska 25. března 2022 je monumentální událostí, pokud splňuje explicitně žádost Panny Marie z Fatimy.[1]srov Stalo se zasvěcení Ruska? 

Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ona bude obrácena a světu bude dáno období míru.—Správa z Fatimy, vatikán.va

Bylo by však chybou se domnívat, že je to podobné mávnutí kouzelného proutku, který způsobí, že všechny naše potíže zmizí. Ne, zasvěcení nepřevažuje nad biblickým imperativem, který Ježíš jasně hlásal:pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Stalo se zasvěcení Ruska?

Toto je Hodina…

 

K slavnosti sv. JOSEPH,
MANŽEL PANNY MARIE

 

SO mnohé se v těchto dnech děje tak rychle – přesně jak Pán řekl, že se to stane.[1]srov Warp Speed, Shock a Awe Čím blíže se přiblížíme k „Oku bouře“, tím rychleji větry změn foukají. Tato umělá bouře se pohybuje bezbožným tempem do „šok a hrůza“ lidstvo do místa podřízenosti – vše „pro obecné dobro“, samozřejmě pod nomenklaturou „Velkého resetu“, aby se „znovu vybudovalo lépe“. Mesianisté za touto novou utopií začínají vytahovat všechny nástroje pro svou revoluci – válku, ekonomické nepokoje, hladomor a mory. Opravdu to na mnohé přichází „jako zloděj v noci“.[2]1 5 Thess: 12 Operativní slovo je „zloděj“, což je jádrem tohoto neokomunistického hnutí (viz Izajášovo proroctví o globálním komunismu).

A to vše by bylo důvodem k tomu, aby se muž bez víry třásl. Jak svatý Jan slyšel ve vidění před 2000 lety o lidech této hodiny:

"Kdo se může s tou bestií srovnávat nebo kdo proti ní může bojovat?" (Zjevení 13:4)

Ale ti, kteří věří v Ježíše, brzy uvidí zázraky Božské prozřetelnosti, pokud již ne…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Warp Speed, Shock a Awe
2 1 5 Thess: 12

Vítězství

 

THE Nejpozoruhodnější věcí na našem Pánu Ježíši je, že si nic nenechává pro sebe. Nejen, že vzdává veškerou slávu Otci, ale také chce sdílet svou slávu s us do té míry, do jaké se staneme spoludědici a spolupracovníci s Kristem (srov. Ef 3).

pokračovat ve čtení

Falešný mír a bezpečnost

 

Sami to velmi dobře víte
že den Páně přijde jako zloděj v noci.
Když lidé říkají: „Mír a bezpečnost“
pak na ně přijde náhlá katastrofa,
jako porodní bolesti těhotné ženy,
a neuniknou.
(1. Thess 5: 2-3)

 

JEN TAK protože v sobotu vigilní mše ohlašuje neděli, co církev nazývá „den Páně“ nebo „den Páně“[1]CCC, č. 1166také církev vstoupila do bdělou hodinu Velkého dne Páně.[2]To znamená, že jsme v předvečer Šestý den A tento Den Páně, učil Otcové rané církve, není dvacet čtyři hodin denně na konci světa, ale vítězným časovým obdobím, kdy budou nepřátelé Boží poraženi, Antikrist nebo „Bestie“ uvržen do ohnivého jezera a Satan připoután řetězem „tisíc let“.[3]srov Přehodnocení časů koncepokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 CCC, č. 1166
2 To znamená, že jsme v předvečer Šestý den
3 srov Přehodnocení časů konce

Na prahu

 

TENTO týden na mě přišel hluboký nevysvětlitelný smutek, jak tomu bylo v minulosti. Ale teď už vím, o co jde: je to kapka smutku ze srdce Božího - že ho člověk zavrhl do té míry, že dovedl lidstvo k této bolestné očištění. Je smutkem, že Bohu nebylo dovoleno zvítězit nad tímto světem prostřednictvím lásky, ale musí tak učinit nyní prostřednictvím spravedlnosti.pokračovat ve čtení

Éra míru

 

MYSTIKA a papežové říkají, že žijeme v „časech konce“, na konci doby - ale ne konec světa. Říká se, že přichází éra míru. Mark Mallett a profesor Daniel O'Connor ukazují, kde je to v Písmu a jak je to v souladu s Otci raných církví až do dnešního Magisteria, když pokračují ve vysvětlování Časové osy Odpočítávání do Království.pokračovat ve čtení

Věk ministerstev končí

posttsunamiAP Photo

 

THE události, které se odehrávají po celém světě, mají tendenci vyvolávat spekulace a mezi některými křesťany dokonce paniku teď je čas koupit zásoby a vyrazit do kopců. Bezpochyby řada přírodních katastrof po celém světě, hrozící potravinová krize se suchem a kolapsem včelstev a hrozící kolaps dolaru nemohou pomoci, ale dát pauzu praktické mysli. Ale bratři a sestry v Kristu, Bůh mezi námi dělá něco nového. Připravuje svět na tsunami milosrdenství. Musí otřást starými strukturami až k základům a postavit nové. Musí zbavit toho, co je z masa, a znovu nás odevzdat ve své moci. A On musí do našich duší vložit nové srdce, novou měšec, připravený přijmout Nové víno, které se chystá vylévat.

Jinými slovy,

Věk ministerstev končí.

 

pokračovat ve čtení

Triumf - část II

 

 

CHCI předat poselství naděje—obrovská naděje. I nadále dostávám dopisy, ve kterých si čtenáři zoufají, když sledují neustálý úpadek a exponenciální úpadek společnosti kolem nich. Ublížili jsme, protože svět je ve spirále sestupné do temnoty, která v historii neměla obdoby. Cítíme bolest, protože nám to připomíná tento není náš domov, ale nebe je. Poslouchejte tedy znovu Ježíše:

Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni. (Matouš 5: 6)

pokračovat ve čtení

Triumf - část III

 

 

NENÍ pouze můžeme doufat v naplnění triumfu Neposkvrněného srdce, k čemuž má církev moc uspíšit to přichází našimi modlitbami a činy. Místo zoufalství se musíme připravovat.

Co můžeme udělat? Co může ?

 

pokračovat ve čtení

Vítězství

 

 

AS Papež František se chystá zasvětit své papežství Panně Marii z Fatimy 13. května 2013 prostřednictvím kardinála José da Cruz Policarpo, arcibiskupa z Lisabonu, [1]Oprava: K vysvěcení má dojít prostřednictvím kardinála, nikoli osobně samotného papeže ve Fatimě, jak jsem se mylně hlásil. je na čase zamyslet se nad slibem Nejsvětější Matky, který tam byl dán v roce 1917, co to znamená a jak se bude vyvíjet ... něco, co se v naší době zdá být stále pravděpodobnější. Věřím, že jeho předchůdce, papež Benedikt XVI., Vrhl nějaké cenné světlo na to, co v tomto ohledu přichází na církev a svět…

Nakonec moje Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ona bude obrácena a světu bude dáno období míru. —Www.vatican.va

 

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Oprava: K vysvěcení má dojít prostřednictvím kardinála, nikoli osobně samotného papeže ve Fatimě, jak jsem se mylně hlásil.

Hodina laiků


Světový den mládeže

 

 

WE vstupují do nejhlubšího období očištění církve a planety. Znamení doby jsou všude kolem nás, protože převrat v přírodě, ekonomice a sociální a politické stabilitě hovoří o světě na pokraji Globální revoluce. Věřím tedy, že se také blížíme hodině Boží „poslední úsilí" před "Den spravedlnosti."“Dorazí (viz Poslední úsilí), jak si sv. Faustina zaznamenala do svého deníku. Není to konec světa, ale konec éry:

Mluv světu o Mém milosrdenství; ať celé lidstvo uzná Mé nevyzpytatelné milosrdenství. Je to znamení pro časy konce; poté přijde den spravedlnosti. Dokud je ještě čas, nechť se uchýlí k prameni Mého milosrdenství; ať profitují z Krev a Voda, které pro ně proudily. —Jesus sv. Faustině, Božské milosrdenství v mé duši, Deník, n. 848

Krev a voda vylévá tento okamžik z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Právě tato milosrdenství tryskající ze Srdce Spasitele je konečnou snahou…

… Stáhnout se [lidstvo] z říše satana, kterou chtěl zničit, a uvést je do sladké svobody vlády Jeho lásky, kterou si přál obnovit v srdcích všech těch, kdo by měli tuto oddanost přijmout.-Svatý. Margaret Mary (1647-1690), sacredheartdevotion.com

Věřím, že právě k tomu jsme byli povoláni Bašta-čas intenzivní modlitby, soustředění a přípravy jako Větry změny nabrat sílu. Pro Nebesa a Země se budou třásta Bůh zaměří svoji lásku do poslední chvíle milosti, než bude svět očištěn. [1]vidět Oko bouře  a  Velké zemětřesení Právě pro tuto dobu připravil Bůh malou armádu, především z laici.

 

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 vidět Oko bouře  a  Velké zemětřesení