Jeho ranami

 

JEŽÍŠ chce nás uzdravit, chce, abychom to udělali "Měj život a měj ho bohatěji" (Jan 10:10). Můžeme zdánlivě dělat všechno správně: chodit na mši, zpovídat se, modlit se každý den, modlit se růženec, mít pobožnosti atd. A přesto, pokud jsme se nevypořádali se svými zraněními, mohou nám překážet. Mohou ve skutečnosti zastavit proudění toho „života“ v nás…pokračovat ve čtení

Bůh je s námi

Nebojte se, co se může stát zítra.
Stejný milující Otec, který se o vás dnes stará, bude
starat se o vás zítra a každý den.
Buď vás ochrání před utrpením
nebo vám dá nespornou sílu, abyste to snesli.
Buďte tedy v klidu a odložte všechny úzkostné myšlenky a představy
.

-Svatý. Francis de Sales, biskup ze 17. století,
Dopis dámě (LXXI), 16. ledna 1619,
Duchovní dopisy S. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, s. 185

Hle, panna otěhotní a porodí syna,
a dají mu jméno Emanuel,
což znamená „Bůh je s námi“.
(Mat 1:23)

LAST Jsem si jist, že obsah týdne byl pro mé věrné čtenáře stejně náročný jako pro mě. Předmět je těžký; Jsem si vědom stále přetrvávajícího pokušení zoufat si nad zdánlivě nezastavitelným přízrakem, který se šíří po celém světě. Ve skutečnosti toužím po těch dnech služby, kdy budu sedět ve svatyni a jen prostřednictvím hudby přivádět lidi do Boží přítomnosti. Často se přistihnu, jak křičím ve slovech Jeremiášových:pokračovat ve čtení

Hodina Jonáše

 

AS Minulý víkend jsem se modlil před Nejsvětější svátostí, cítil jsem intenzivní zármutek našeho Pána – vzlykajícíZdálo se, že lidstvo tak odmítlo Jeho lásku. Příští hodinu jsme spolu plakali... já, hojně Ho prosili o odpuštění za mé a naše kolektivní selhání milovat Ho na oplátku... a On, protože lidstvo nyní rozpoutalo Bouři, kterou si samo způsobilo.pokračovat ve čtení

Odevzdání všeho

 

Musíme znovu sestavit náš seznam předplatitelů. To je nejlepší způsob, jak s vámi zůstat v kontaktu – mimo cenzuru. předplatit zde.

 

TENTO ráno, než vstal z postele, Pán položil Novéna opuštění znovu na mém srdci. Věděli jste, že Ježíš řekl: „Neexistuje účinnější novéna než tato“?  Věřím tomu. Prostřednictvím této zvláštní modlitby Pán přinesl tolik potřebné uzdravení do mého manželství a mého života a stále v tom pokračuje. pokračovat ve čtení

Barque je jen jeden

 

…jako jediný a jediný nedělitelný učitelský úřad církve,
papež a biskupové ve spojení s ním,
nést
 nejvážnější odpovědnost, že žádné dvojznačné znamení
nebo od nich pochází nejasné učení,
matoucí věřící nebo je ukolébávat
do falešného pocitu bezpečí. 
—Kardinál Gerhard Müller,

bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry
První věciDubna 20th, 2018

Nejde o to být „pro-“ papeže Františka nebo „proti-“ papeže Františka.
Je to otázka obrany katolické víry,
a to znamená bránit úřad Petrův
které se papeži podařilo. 
—Kardinál Raymond Burke, Zpráva o katolickém světě,
Ledna 22, 2018

 

PŘED zemřel, téměř před rokem ke dni samému začátku pandemie, mi velký kazatel reverend John Hampsch, CMF (asi 1925-2020) napsal povzbuzující dopis. Vložil do něj naléhavou zprávu pro všechny mé čtenáře:pokračovat ve čtení

Když tváří v tvář se zlem

 

ONE mých překladatelů mi přeposlal tento dopis:

Církev se již příliš dlouho ničí tím, že odmítá zprávy z nebe a nepomáhá těm, kdo si o pomoc volají nebe. Bůh příliš dlouho mlčel, dokazuje, že je slabý, protože nechává jednat zlo. Nerozumím jeho vůli, ani jeho lásce, ani tomu, že nechává šířit zlo. Přesto stvořil SATAN a nezničil ho, když se vzbouřil, a tak ho přeměnil na popel. Nemám větší důvěru v Ježíše, který je údajně silnější než ďábel. Stačilo by jedno slovo a jedno gesto a svět by byl zachráněn! Měl jsem sny, naděje, projekty, ale teď mám jen jednu touhu, když přijde den: definitivně zavřít oči!

Kde je tento Bůh? je hluchý? je slepý? Zajímá se o lidi, kteří trpí? ... 

Prosíte -li Boha o zdraví, dává vám nemoc, utrpení a smrt.
Žádáte o zaměstnání, máte nezaměstnanost a sebevraždu
Žádáte o děti, které máte neplodnost.
Prosíte o svaté kněze, máte svobodné zednáře.

Prosíte o radost a štěstí, máte bolest, smutek, pronásledování, neštěstí.
Požádáš o nebe, máš peklo.

Vždy měl své preference - jako Abel Kainovi, Isaac Ismaelovi, Jacob Ezauovi, ničemní spravedlivým. Je to smutné, ale musíme se postavit faktům, SATAN JE SILNĚJŠÍ NEŽ VŠECHNY SVATÉ A ANJELI SPOJENI! Pokud tedy Bůh existuje, ať mi to dokáže, těším se na rozhovor s ním, pokud mě to může obrátit. Nežádal jsem, abych se narodil.

pokračovat ve čtení

Ježíš je hlavní událost

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Mount Tibidabo, Barcelona, ​​Španělsko

 

TAM nyní se ve světě odehrává tolik vážných změn, že je téměř nemožné s nimi držet krok. Kvůli těmto „známkám doby“ jsem část této webové stránky věnoval příležitostnému mluvení o budoucích událostech, které nám Nebe sdělilo primárně prostřednictvím našeho Pána a Panny Marie. Proč? Protože sám náš Pán hovořil o budoucích věcech, aby Církev nebyla zaskočena. Ve skutečnosti se to, co jsem začal psát před třinácti lety, začíná před našimi očima odehrávat v reálném čase. Abych byl upřímný, je v tom zvláštní pohodlí, protože Ježíš již předpověděl tyto časy. 

pokračovat ve čtení

Coming Sabbath Rest

 

PRO 2000 let se církev snažila vtáhnout duše do jejího lůna. Vydržela pronásledování a zrady, kacíře a schizmatiky. Prošla obdobími slávy a růstu, úpadku a rozdělení, moci a chudoby, zatímco neúnavně ohlašovala evangelium - i když jen občas prostřednictvím zbytku. Ale jednoho dne, řekla církevní otcové, si užije „sabatní odpočinek“ - éru míru na zemi před konec světa. Ale co přesně je tento odpočinek a co ho přináší?pokračovat ve čtení

Příprava na éru míru

Foto: Michał Maksymilian Gwozdek

 

Lidé musí hledat Kristův pokoj v Kristově království.
– PAPEŽ PIUS XI. Quas Primas, n. 1; 11. prosince 1925

Svatá Marie, Matka Boží, naše Matka,
nauč nás věřit, doufat, milovat s tebou.
Ukaž nám cestu do jeho království!
Hvězda moře, zář na nás a veď nás na naší cestě!
—POPE BENEDICT XVI., Spe Salvine. 50

 

CO je v podstatě „éra míru“, která přichází po těchto dnech temnoty? Proč papežský teolog pro pět papežů, včetně svatého Jana Pavla II., Řekl, že to bude „největší zázrak v historii světa, druhý až po vzkříšení?“[1]Kardinál Mario Luigi Ciappi byl papežským teologem pro Pia XII., Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a svatého Jana Pavla II.; z Rodinný katechismus, (9. září 1993), s. 35 Proč Nebe řeklo Elizabeth Kindelmann z Maďarska…pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Kardinál Mario Luigi Ciappi byl papežským teologem pro Pia XII., Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a svatého Jana Pavla II.; z Rodinný katechismus, (9. září 1993), s. 35

Válka naší Paní

NA SVĚT NAŠE DÁMY Z LÁD

 

TAM jsou dva způsoby, jak přistupovat k době, která se nyní odehrává: jako oběti nebo protagonisté, jako kolemjdoucí nebo vůdci. Musíme si vybrat. Protože už neexistuje žádná střední cesta. Pro vlažné už není místo. Na projektu naší svatosti nebo našeho svědectví se již netrápí. Buď jsme všichni v Kristu - nebo nás přijme duch světa.pokračovat ve čtení

Porážení Ducha strachu

 

"FEAR není dobrý poradce. “ Ta slova od francouzského biskupa Marca Ailleta se v mém srdci ozývala celý týden. Protože všude, kam se otočím, potkávám lidi, kteří již nerozumí a jednají racionálně; kteří nevidí rozpory před nosem; kteří svým nevoleným „hlavním lékařům“ předali neomylnou kontrolu nad jejich životy. Mnozí jednají ve strachu, který do nich vnikl mocný mediální stroj - buď ve strachu, že zemřou, nebo ve strachu, že někoho zabijí pouhým dýcháním. Jak dále řekl biskup Marc:

Strach… vede k neuváženým postojům, staví lidi proti sobě, vytváří atmosféru napětí a dokonce násilí. Můžeme být na pokraji výbuchu! —Biskup Marc Aillet, prosinec 2020, Notre Eglise; countdowntothekingdom.com

pokračovat ve čtení

Střední příchod

letnice (Letnice), Jean II Restout (1732)

 

ONE z velkých tajemství „konečných časů“ odhalených v tuto hodinu je skutečnost, že Ježíš Kristus přichází, ne v těle, ale v duchu nastolit Jeho království a vládnout mezi všemi národy. Ano, Ježíši vůle přijďte nakonec v Jeho oslaveném těle, ale Jeho konečný příchod je vyhrazen pro doslovný „poslední den“ na Zemi, kdy čas přestane. Takže když několik věštců po celém světě nadále říká: „Ježíš brzy přijde“, aby ustanovil své Království v „éře míru“, co to znamená? Je to biblické a je to v katolické tradici? 

pokračovat ve čtení

Hodina meče

 

THE Velká bouře, o které jsem mluvil Spirála k oku má tři základní složky podle Prvotních církevních otců, Písma, a potvrzeno v důvěryhodných prorockých zjeveních. První část Bouře je v zásadě vytvořena člověkem: lidstvo sklízí to, co zaselo (srov. Sedm pečetí revoluce). Pak přijde Eye of the Storm následuje poslední polovina Bouře, která vyvrcholí v samotném Bohu přímo zasahuje prostřednictvím a Rozsudek živých.
pokračovat ve čtení

Poslední hodina

Italské zemětřesení, 20. května 2012, Associated Press

 

LIKE stalo se to v minulosti, cítil jsem se povolán naším Pánem, abych se šel pomodlit před Nejsvětější svátostí. Bylo to intenzivní, hluboké, smutné ... Cítil jsem, že tentokrát měl Pán slovo, ne pro mě, ale pro vás ... pro církev. Poté, co jsem to předal svému duchovnímu řediteli, teď to s vámi sdílím ...

pokračovat ve čtení

Pelyněk a věrnost

 

Z archivů: napsáno 22. února 2013…. 

 

DOPIS od čtenáře:

Naprosto s vámi souhlasím - každý z nás potřebuje osobní vztah s Ježíšem. Narodil jsem se a vyrůstal jsem jako římský katolík, ale nyní se v neděli účastním episkopálního kostela (High Episcopal) a zapojuji se do života této komunity. Byl jsem členem své církevní rady, členem sboru, učitelem CCD a učitelem na plný úvazek v katolické škole. Osobně jsem znal čtyři věrohodně obviněné kněze, kteří se přiznali k sexuálnímu zneužívání nezletilých dětí ... Náš kardinál a biskupové a další kněží kryli tyto muže. Napíná víru, že Řím nevěděl, o co jde, a pokud to skutečně neudělá, hanbu Římu a papeži a kurii. Jsou to prostě hrozní představitelé našeho Pána…. Takže bych měl zůstat věrným členem RC kostela? Proč? Ježíše jsem našel před mnoha lety a náš vztah se nezměnil - ve skutečnosti je nyní ještě silnější. Církev RC není počátkem a koncem veškeré pravdy. Pokud vůbec, pravoslavná církev má stejnou, ne-li větší důvěryhodnost, než Řím. Slovo „katolík“ v Krédu je napsáno malým „c“ - což znamená „univerzální“, což neznamená jen a navždy římskou církev. Existuje pouze jedna skutečná cesta k Trojici, a to je následovat Ježíše a vstoupit do vztahu s Trojicí tím, že nejprve vstoupíte do přátelství s Ním. Nic z toho nezávisí na římské církvi. To vše lze vyživovat mimo Řím. Nic z toho není vaše chyba a já obdivuji vaši službu, ale jen jsem vám potřeboval vyprávět svůj příběh.

Vážený čtenáři, děkuji za sdílení vašeho příběhu se mnou. Raduji se, že i přes skandály, se kterými jste se setkali, vaše víra v Ježíše zůstala. A to mě nepřekvapuje. V historii se vyskytly doby, kdy katolíci uprostřed pronásledování již neměli přístup ke svým farnostem, kněžství nebo svátostem. Přežili ve zdech svého vnitřního chrámu, kde sídlí Nejsvětější Trojice. Prožili jsme z víry a důvěry ve vztah s Bohem, protože křesťanství je ve své podstatě o lásce Otce k jeho dětem a dětem, které ho milují na oplátku.

Nabízí se tedy otázka, na kterou jste se pokusili odpovědět: pokud člověk může zůstat křesťanem jako takový: „Mám zůstat věrným členem římskokatolické církve? Proč?"

Odpověď zní jasně a bez váhání „ano“. A tady je důvod: jde o to zůstat věrný Ježíši.

 

pokračovat ve čtení

Sedm revolucí


 

IN pravda, myslím, že většina z nás je velmi unavená ... unavená nejen tím, že vidí ducha násilí, nečistoty a rozdělení, který se šíří po celém světě, ale unavená tím, že o tom musí slyšet - možná i od lidí jako jsem já. Ano, vím, některé lidi velmi nepříjemně, dokonce i rozzlobeně. Mohu vás ujistit, že jsem byl v pokušení uprchnout do „normálního života“ mnohokrát ... ale uvědomuji si, že v pokušení uniknout tomuto podivnému psacímu apoštolátu je semeno pýchy, zraněná pýcha, která nechce být „tím prorokem zkázy a temnoty“. Ale na konci každého dne říkám: „Pane, ke komu půjdeme? Máte slova věčného života. Jak mohu říci „ne“ tobě, kdo mi neřekl „ne“ na kříži? “ Pokušení je jednoduše zavřít oči, usnout a předstírat, že věci nejsou takové, jaké ve skutečnosti jsou. A potom přichází Ježíš se slzou v oku a jemně do mě šťouchne a říká:pokračovat ve čtení

Velká archa


Vzhlédnout Michael D. O'Brien

 

Pokud v naší době existuje Bouře, poskytne Bůh „archu“? Odpověď je ano!" Ale možná nikdy předtím křesťané nepochybovali o tomto ustanovení natolik, jako v naší době, protože zuří polemika o papeži Františkovi, a racionální mysli naší postmoderní éry musí zápasit s mystickým. Tady je ale archa, kterou nám Ježíš v tuto hodinu poskytuje. Budu se také zabývat „co dělat“ v archě v nadcházejících dnech. Poprvé publikováno 11. května 2011. 

 

JEŽÍŠ řekl, že období před Jeho případným návratem bude „jak to bylo za dnů Noeho… “ To znamená, že mnozí by to zapomněli bouře shromáždění kolem nich: “Nevěděli, dokud nepřišla potopa a všechny je odnesla pryč. " [1]Matt 24: 37-29 Svatý Pavel naznačil, že příchod „Dne Páně“ bude „jako zloděj v noci“. [2]1 Tito 5: 2 Tato bouře, jak učí církev, obsahuje Umučení církve, která bude následovat její hlavu ve svém vlastním průchodu a korporační „Smrt“ a vzkříšení. [3]Katechismus katolické církve, n. 675 Stejně jako se zdálo, že mnoho „vůdců“ chrámu a dokonce i samotní apoštolové si až do poslední chvíle neuvědomují, že Ježíš musí skutečně trpět a zemřít, tak příliš mnoho v církvi vypadá, že si nevšímá důsledných prorockých varování papežů a blahoslavená matka - varování, která oznamují a signalizují ...

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Matt 24: 37-29
2 1 Tito 5: 2
3 Katechismus katolické církve, n. 675

Tygr v kleci

 

Následující meditace je založena na dnešním druhém hromadném čtení prvního adventního dne 2016. Abychom byli účinným hráčem v Kontrarevoluce, musíme nejprve mít skutečný revoluce srdce... 

 

I jsem jako tygr v kleci.

Křtem Ježíš otevřel dveře mého vězení a vysvobodil mě… a přesto jsem se ocitl ve stejném rytmu hříchu. Dveře jsou otevřené, ale neběžím bezhlavo do Divočiny svobody ... pláně radosti, hory moudrosti, vody osvěžení ... Vidím je v dálce, a přesto zůstávám vězněm své vlastní vůle . Proč? Proč ne běh? Proč váhám? Proč zůstávám v této mělké říši hříchu, špíny, kostí a odpadu a přecházím sem a tam, sem a tam?

Proč?

pokračovat ve čtení

Zvedněte plachty (příprava na trest)

Plachty

 

Když se naplnil čas Letnic, byli všichni na jednom místě pohromadě. A najednou z nebe vyšel hluk jako silný hnací vítra zaplnilo to celý dům, ve kterém byli. (Skutky 2: 1–2)


PO CELOU DOBU V historii spásy Bůh nejen použil vítr ve svém božském jednání, ale sám přichází jako vítr (srov. Jan 3). Řecké slovo pneuma stejně jako hebrejština Ruah znamená „vítr“ i „duch“. Bůh přichází jako vítr, aby zmocnil, očistil nebo získal soud (viz Větry změny).

pokračovat ve čtení

Nová svatost ... nebo nová kacířství?

červená růže

 

Z čtenář v reakci na mé psaní Přicházející nová a božská svatost:

Ježíš Kristus je největším darem ze všech a dobrou zprávou je, že je s námi právě teď v celé své plnosti a moci skrze přebývání Ducha svatého. Boží království je nyní v srdcích těch, kteří se znovu narodili ... nyní je den spásy. Právě teď jsme my, vykoupení, synové Boží a budou zjeveni ve stanovenou dobu ... nemusíme čekat na žádné takzvané tajemství nějakého údajného zjevení, které má být splněno, nebo na pochopení Luisa Piccarreta ze života v božství Vůle, abychom byli dokonalí ...

pokračovat ve čtení

Triumf - část II

 

 

CHCI předat poselství naděje—obrovská naděje. I nadále dostávám dopisy, ve kterých si čtenáři zoufají, když sledují neustálý úpadek a exponenciální úpadek společnosti kolem nich. Ublížili jsme, protože svět je ve spirále sestupné do temnoty, která v historii neměla obdoby. Cítíme bolest, protože nám to připomíná tento není náš domov, ale nebe je. Poslouchejte tedy znovu Ježíše:

Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, protože budou nasyceni. (Matouš 5: 6)

pokračovat ve čtení

Osobní vztah s Ježíšem

Osobní vztah
Fotograf neznámý

 

 

Poprvé publikováno 5. října 2006. 

 

mé spisy o papeži, katolické církvi, blahoslavené matce a pochopení toho, jak plyne božská pravda, ne prostřednictvím osobního výkladu, ale prostřednictvím učitele Ježíše, jsem obdržel očekávané e-maily a kritiku od nekatolíků ( nebo spíše bývalí katolíci). Vyložili moji obranu hierarchie, kterou ustanovil sám Kristus, tak, že nemám osobní vztah s Ježíšem; že nějak věřím, že jsem spasen, ne Ježíšem, ale papežem nebo biskupem; že nejsem naplněn Duchem, ale institucionálním „duchem“, který mě nechal slepého a zbaveného spásy.

pokračovat ve čtení

Splněno, ale zatím není dovršeno

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na sobotu čtvrtého půstního týdne, 21. března 2015

Liturgické texty zde

 

KDY Ježíš se stal člověkem a zahájil svou službu. Oznámil, že lidstvo vstoupilo do "Plnost času." [1]srov. Marek 1:15 Co tato tajemná fráze znamená o dva tisíce let později? Je důležité to pochopit, protože nám odhaluje plán „konečného času“, který se nyní odvíjí ...

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Marek 1:15

Přetváření otcovství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek čtvrtého postního týdne, 19. března 2015
Slavnost svatého Josefa

Liturgické texty zde

 

OTCOVSTVÍ je jedním z nejúžasnějších darů od Boha. A je čas, abychom si to my muži skutečně osvojili tak, jak to je: příležitost přemýšlet o tom samém činit Nebeského Otce.

pokračovat ve čtení

Žije to!

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pondělí čtvrtého půstního týdne, 16. března 2015

Liturgické texty zde

 

KDY úředník přijde k Ježíši a požádá ho, aby uzdravil jeho syna, Pán odpoví:

"Pokud vy lidé nevidíte znamení a zázraky, neuvěříte." Královský úředník mu řekl: „Pane, sestupte, než zemře moje dítě.“ (Dnešní evangelium)

pokračovat ve čtení

Proč nekřičí papežové?

 

S desítkami nových předplatitelů, kteří se nyní objevují každý týden, se objevují staré otázky, jako je tato: Proč papež nemluví o časech konce? Odpověď mnohé překvapí, jiné uklidní a mnoho dalších vyzve. Poprvé publikováno 21. září 2010 jsem tento text aktualizoval na současný pontifikát. 

pokračovat ve čtení

Otevíráme dokořán dveře milosrdenství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na sobotu třetího půstního týdne, 14. března 2015

Liturgické texty zde

 

Vzhledem k překvapivému oznámení papeže Františka včera je dnešní reflexe o něco delší. Myslím si však, že jeho obsah stojí za zamyšlení nad…

 

TAM je jisté budování smyslu nejen mezi mými čtenáři, ale také mystiky, se kterými jsem měl tu čest být v kontaktu, že příštích několik let bude významných. Včera v mé každodenní meditační meditaci, [1]srov Opláštění meče Napsal jsem, jak samotné nebe odhalilo, že tato současná generace žije v "Čas milosrdenství." Jako by to podtrhlo toto božské varování (a je to varování, že lidstvo je v zapůjčené době), papež František včera oznámil, že 8. prosince 2015 až 20. listopadu 2016 bude „Jubileum milosrdenství“. [2]srov Zenit, 13. března 2015 Když jsem si přečetl toto oznámení, okamžitě mi došlo na slova z deníku sv. Faustiny:

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov Opláštění meče
2 srov Zenit, 13. března 2015

Klíč k otevření Božího srdce

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na úterý třetího půstního týdne, 10. března 2015

Liturgické texty zde

 

TAM je klíčem k Božímu srdci, klíčem, který může držet kdokoli od největšího hříšníka po největšího svatého. Tímto klíčem lze otevřít Boží srdce, a to nejen Jeho srdce, ale také samotné poklady nebe.

A ten klíč je pokora.

pokračovat ve čtení

Tvrdohlaví a slepí

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pondělí třetího půstního týdne, 9. března 2015

Liturgické texty zde

 

IN po pravdě řečeno, jsme obklopeni zázračnými. Musíte být slepí - duchovně slepí - abyste to neviděli. Ale náš moderní svět se stal tak skeptickým, tak cynickým, tak tvrdohlavým, že nejen pochybujeme, že jsou možné nadpřirozené zázraky, ale i když k nim dojde, stále pochybujeme!

pokračovat ve čtení

Překvapení Vítejte

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na sobotu druhého půstního týdne 7. března 2015
První sobotu v měsíci

Liturgické texty zde

 

TŘI minut ve stáji a vaše oblečení je hotové na celý den. Představte si marnotratného syna, visícího se prasaty, krmit je den za dnem, příliš chudého na to, aby si dokonce koupil převlečení. Nepochybuji o tom, že by to otec měl voněl jeho syn se vrací domů, než on Viděl mu. Ale když ho otec viděl, stalo se něco úžasného ...

pokračovat ve čtení

Bůh se nikdy nevzdá

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pátek druhého půstního týdne 6. března 2015

Liturgické texty zde


Zachráněn Love, Darren Tan

 

THE podobenství o nájemcích ve vinici, kteří vraždí sluhy vlastníků půdy a dokonce i jeho syna, je samozřejmě symbolem století proroků, které Otec poslal k izraelskému lidu, vyvrcholením v Ježíši Kristu, jeho jediném Synu. Všechny byly zamítnuty.

pokračovat ve čtení

Nositelé lásky

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na čtvrtek druhého půstního týdne, 5. března 2015

Liturgické texty zde

 

PRAVDA bez lásky je jako tupý meč, který nemůže prorazit srdce. Mohlo by to způsobit, že lidé pocítí bolest, přikrčí se, pomyslí nebo od ní odstoupí, ale láska je to, co zostřuje pravdu tak, že se stává žijící Boží slovo. Uvidíte, že i ďábel může citovat Písmo a vytvářet nejelegantnější apologetiku. [1]srov. Mat 4; 1-11 Ale až se tato pravda přenáší v moci Ducha svatého, stává se…

pokračovat ve čtení

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. Mat 4; 1-11

Vyplení hřích

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na úterý druhého půstního týdne 3. března 2015

Liturgické texty zde

 

KDY přijde na vytrhnutí hříchu v tomto půstu, nemůžeme odvést milosrdenství od kříže ani kříž od milosrdenství. Dnešní čtení je silnou směsí obou ...

pokračovat ve čtení

Cesta rozporu

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na sobotu prvního půstního týdne, 28. února 2015

Liturgické texty zde

 

I poslouchal včera večer kanadský státní rozhlas, CBC, na cestě domů. Hostitel show rozhovoril s „ohromenými“ hosty, kteří nemohli uvěřit, že kanadský člen parlamentu připustil, že „nevěří v evoluci“ (což obvykle znamená, že člověk věří, že stvoření vzniklo Bohem, nikoli mimozemšťany nebo nepravděpodobnými ateisty) věřili). Hosté dále zdůrazňovali svou neochvějnou oddanost nejen evoluci, ale také globálnímu oteplování, očkování, potratům a sňatkům homosexuálů - včetně „křesťana“ na panelu. "Každý, kdo zpochybňuje vědu, opravdu není vhodný pro veřejnou funkci," řekl jeden z hostů v tomto smyslu.

pokračovat ve čtení

Velké dobrodružství

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
na pondělí prvního týdne půstu, 23. února 2015

Liturgické texty zde

 

IT je od úplného a úplného odevzdání se Bohu, že se stane něco krásného: všechny ty jistoty a připoutanosti, ke kterým jste se zoufale drželi, ale necháváte je v Jeho rukou, jsou vyměněny za nadpřirozený Boží život. Z lidské perspektivy je těžké to vidět. Často to vypadá asi tak krásně jako motýl stále v kukle. Nevidíme nic než tmu; necítí nic jiného než staré já; neslyšíte nic jiného než ozvěnu naší slabosti, která nám neustále zvoní v uších. A přesto, pokud vytrváme v tomto stavu úplné odevzdanosti a důvěry před Bohem, stane se mimořádné: stáváme se spolupracovníky s Kristem.

pokračovat ve čtení