Umění začít znovu - část II

NYNÍ SLOVO O HROMADNÝCH ČTENÍCH
pro 21. listopadu 2017
Úterý třicátého třetího týdne v mezidobí
Prezentace Panny Marie

Liturgické texty zde

VYZNÁNÍ

 

THE umění znovu začít vždy spočívá v zapamatování si, víře a důvěře v to, že je to skutečně Bůh, kdo iniciuje nový začátek. Že pokud jste vyrovnaní pocit zármutek za vaše hříchy nebo myslící činit pokání, že toto je již známkou Jeho milosti a lásky, která působí ve vašem životě. 

Milujeme, protože on nejprve miloval nás. (1. Jana 4:19)

Ale to je také bod útoku satana, kterého sv. Jan nazývá "Žalobce bratří."[1]Rev 12: 10 Ďábel totiž dobře ví, že soucit, který cítíte, je světlem ve vaší duši, a proto ho přijde uhasit, aby vás zapomněl, pochyboval a úplně odmítl myšlenku, že Bůh s vámi začne znovu. A tak je zásadní součástí tohoto umění vědět, že pokud zhřešíte, vždy bude následovat boj s těmi padlými anděly, kteří tisíce let studovali lidskou přirozenost. V těchto případech musíte ...

… Držte víru jako štít, abyste uhasili všechny planoucí šípy toho zlého. (Efezanům 6:16)

Jak bylo řečeno v Část IPrvní věc, kterou musíme udělat, je vykřiknout "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nad mnou hříšníkem." Je to jako Zachej, který v dnešním evangeliu leze na strom, aby viděl Ježíše. Vylézt na ten strom je třeba znovu a znovu, zejména s obvyklým hříchem, který se zakořenil. Umění začít znovu však spočívá především v a pokora že navzdory tomu, jak malí, jak malí a jak nešťastní jsme, vždy vylezeme na strom, abychom našli Ježíše.

Pán nezklame ty, kdo podstupují toto riziko; kdykoli uděláme krok směrem k Ježíši, uvědomíme si, že už tam je a čeká na nás s otevřenou náručí. Nyní je čas říci Ježíši: „Pane, nechal jsem se oklamat; tisíci způsoby jsem se vyhýbal tvé lásce, přesto jsem tu ještě jednou, abych obnovil svou smlouvu s tebou. Potřebuji tě. Zachraň mě ještě jednou, Pane, vezmi mě ještě jednou do svého vykupitelského objetí. “ —OPOPE FRANCIS, Evangelii gaudiumne. 3

Ježíš vlastně žádá o večeři Zacchaeus než on vyznává své hříchy! Také v podobenství o marnotratném synovi běží otec ke svému synovi a políbí ho a obejme před chlapec přizná svou vinu. Jednoduše, jsi milován.

Neboj se svého Spasitele, ó hříšná duše. Udělám první krok, který k tobě přijde, protože vím, že sám se ke mně nedokážeš zvednout. Dítě, neutíkej od svého Otce; buďte ochotni otevřeně mluvit se svým Bohem milosrdenství, který chce prominout slova a proměnit na vás jeho milosti. Jak drahá je pro mě tvá duše! Vepsal jsem tvé jméno na svou ruku; jsi vyrytý jako hluboká rána v Mém srdci.  —Jesus sv. Faustině, Božské milosrdenství v mé duši, Deník, n. 1485

Ale teď se musí stát dvě věci. Zaprvé, stejně jako Zachej a marnotratný syn, skutečně musíme vyznat své hříchy. Tolik katolíků je stejně vyděšených ze zpovědnice, jako z ordinace zubaře. Musíme si však přestat dělat starosti s tím, co si o nás pastor myslí (což je jen pýcha), a starat se o to, abychom byli znovuzřízeni Bohu. Právě tam se ve zpovědnici konají největší zázraky.

Byla by duše jako rozpadající se mrtvola, aby z lidského hlediska neexistovala [naděje] na obnovu a vše by již bylo ztraceno, není tomu tak u Boha. Zázrak božského milosrdenství tuto duši plně obnovuje. Ach, jak bídní jsou ti, kteří nevyužijí zázrak Božího milosrdenství! -Božské milosrdenství v mé duši, Deník, n. 1448

„… Ti, kteří často chodí na zpovědi a dělají to s touhou udělat pokrok,“ si všimnou kroků, které ve svém duchovním životě učiní. "Byla by iluze hledat svatost podle povolání, které člověk přijal od Boha, aniž by se často účastnila této svátosti obrácení a usmíření." —POPE JOHN PAUL II, Apoštolská věznice, 27. března 2004; catholicculture.org

St. Pio doporučil vyznání každých osm dní! Ano, umění začít znovu musí začlenit časté přijímání této svátosti, alespoň jednou za měsíc. Většina lidí umývá svá auta častěji, zatímco jejich duše zůstávají poškvrněné a zraněné!  

Druhá věc je, že musíte také odpustit těm, kteří vás zranili, a v případě potřeby provést nápravu. V příběhu Zacheje právě tato zástava reparace rozpoutá přívaly Božského milosrdenství nejen na sebe, ale na celou jeho domácnost. 

"Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a kdybych od někoho cokoli vydíral?" Splácím to čtyřikrát. “ A Ježíš mu řekl: „Dnes přišlo spasení do tohoto domu ... Syn člověka přišel hledat a zachránit, co bylo ztraceno.“ (Dnešní evangelium)


Bůh v tom dokazuje svou lásku k nám
zatímco jsme byli ještě hříšníci
Kristus zemřel za nás.
(Římanům 5: 8)

Pokračování ...

 

SOUVISEJÍCÍ ČTENÍ

Přečtěte si další části

 

Pokud byste chtěli podpořit naši rodinu,
jednoduše klikněte na tlačítko níže a vložte slova
„Pro rodinu“ v sekci komentářů. 
Požehnej vám a děkuji!

 

Na cestu s Markem v Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 Rev 12: 10
Publikováno v DOMŮ, ZNOVU ZAČÁTEK, HROMADNÉ ČTENÍ.