Velký zmatek

 

 

TAM přichází čas a už je tady, kdy bude velký zmatek ve světě a v církvi. Poté, co papež Benedikt rezignoval, jsem cítil, že mě Pán před tím znovu a znovu varuje. A nyní vidíme, jak se to rychle odvíjí kolem nás - ve světě a v církvi.

Existují politické otázky, které se lidé ptají…. Kdo je ten zlý v ukrajinské krizi? Rusko? Rebelové? EU? Kdo jsou zločinci v Sýrii? Měl by se islám integrovat nebo se ho bát? Je Rusko přítelem křesťanů nebo nepřítelem? atd.

Pak existují sociální otázky ... Je manželství homosexuálů přípustné? Jsou potraty někdy v pořádku? Je nyní homosexualita přijatelná? Může pár žít společně před svatbou? atd.

Pak jsou tu duchovní otázky ... Je papež František konzervativní nebo liberální? Chystají se změnit církevní zákony? A co to nebo ono proroctví? atd.

Připomínám si slova svatého Jana Pavla II. Na Světových dnech mládeže v Denveru, CO:

Obrovské sektory společnosti jsou zmatené v tom, co je správné a co špatné ... —Státní park Cherry Creek State Homily, Denver, Colorado, 1993

Ale v mnoha ohledech jsou tyto zmatky výše, které jsou pouze znamení doby, nejsou nic ve srovnání s Velký zmatek to se blíží ...

 

KDYŽ PODIVNÁ DOHODA

V poslední době se děje něco pozitivního: stále více lidí se probouzí s korupcí, která prostupuje ekonomikami, politickými strukturami, našimi zásobami potravin a vody, životním prostředím atd. To je všechno dobré ... ale v tom všem je něco velmi alarmujícího, a to je řešení které jsou prezentovány. Dokumentární filmy jako „Zeitgeist“ nebo „Thrive“ správně odhalují neduhy, které sužují planetu. Ale řešení, která předkládají, jsou stejně vadná, ne-li mnohem nebezpečnější: redukce populace, eliminace náboženství ve prospěch jednoho společného vyznání, skryté „kódy“ zanechané „mimozemšťany“, eliminace suverenity atd. slovo, navrhují koncepty New Age, které dávají hezkou tvář Komunismus. Ve svém dokumentu o New Age však Vatikán již viděl, že to přichází:

New Age sdílí s několika mezinárodně vlivné skupiny, cíl nahradit nebo překonat určitá náboženství za účelem vytvoření prostoru pro a univerzální náboženství který by mohl sjednotit lidstvo. S tím úzce souvisí velmi soustředěné úsilí mnoha institucí vymyslet a Globální etika… -Ježíš Kristus, nositel vody života, n. 2.5, Papežské rady pro kulturu a mezináboženský dialog

Posledních pár dní jsem strávil na návštěvě u lidí, kteří jsou agnostik, ne-li ateisté. Je pozoruhodné, že jsme se shodli na 99% našich rozhovorů týkajících se různých politických, lékařských a environmentálních problémů, o kterých jsme diskutovali. Ale pokud jde o řešení, jsme pravděpodobně jiné světy, protože moje odpověď na zlo v naší době je návrat k Bohu a žití evangelia; neboť toto samo proměnilo nejen srdce, ale i národy, stejně jako slunce proměnilo tvář Země. Kořenem všeho našeho zla je hřích. Bůh je tedy jediným lékem na naše duchovní nemoc.

To však není odpověď, kterou najdete v podivné směsi pravd proměněných v humanistická řešení. Jak napsal jeden recenzent filmu „Thrive“: „Spíše než snažit se vylepšit současný stav integruje tradiční progresivní, konzervativní a libertariánské pohledy a sjednocuje divize, které nás dlouho oddělují.“ [1]srov. vidět tento diskusní fórum Víte, satan nejen ví, že ateismus nikdy nemůže uspokojit lidské podmínky, ale ani to nedokáže nejednotnost. Ale to, co tento padlý anděl navrhuje lidstvu, není uctívání Boha ani jednota křesťanů, která spojuje muže v lásce. Satan si spíše přeje, aby byl sám uctíván, a dosáhne toho tím, že přivede lidi nikoli do jednoty, ale do jednotnost—Co papež František nazývá „jedinou myšlenkou“, kde se svoboda svědomí rozpouští v myšlenku vynucenou. Shoda prostřednictvím řízení, ne jednota skrze lásku.

Vatikánský dokument nakonec stanoví cíl architektů nového světa:

Křesťanství musí být odstraněno a musí ustoupit globálnímu náboženství a novému světovému řádu.  -Tamtéž, ne. 4

 

SKVĚLÁ SPLATNOST

Velký zmatek, který je tady a přichází, bratři a sestry, bude téměř neodolatelný. Na jedné straně se bude hlásit k univerzálnímu bratrství, míru, harmonii, ekologii a rovnosti. [2]srov Falešná jednota Ale jakýkoli cíl, ať je jakkoli ušlechtilý, který není založen na neměnné pravdě naší přirozenosti, na přirozeném a morálním zákoně, na pravdách zjevených skrze Ježíše Krista a ohlašovaných Jeho církví, je nakonec lží, které povede lidstvo do nové otroctví.

Církev vyzývá politické autority, aby změřily své úsudky a rozhodnutí proti této inspirované pravdě o Bohu a člověku: Společnosti, které neuznávají tuto vizi nebo ji odmítají ve jménu své nezávislosti na Bohu, jsou přinuceny, aby samy hledaly svá kritéria a cíle nebo si je vypůjčily z nějaké ideologie. Protože si nepřiznávají, že lze obhájit objektivní kritérium dobra a zla, arogují si pro sebe explicitní nebo implicitní totalitní jak ukazuje historie, moc nad člověkem a jeho osudem. -SVATÝ. JOHN PAUL II, Centesimus annus, n. 45

A existuje pouze jedna jistá bašta bezpečí, jedna archa pravdy, jedna záruka, že ani pekelné brány nemohou zvítězit, a to je katolická církev. [3]srov Velká archa

Nyní moji pravidelní čtenáři vědí, že jsem nedávno mluvil o Přicházející vlna jednoty. Věřím, že to již začalo, stejně jako papež František: [4]muž, který nám přinesl tuto zprávu od papeže Františka, byl zesnulý anglikánský biskup Tony Palmer, který nedávno zemřel při tragické nehodě motocyklu. Vzpomeňme si na tohoto „apoštola jednoty“ ve svých modlitbách.

… Zázrak jednoty začal. —POPE FRANCIS, ve videu pro Kenneth Copeland Ministries, 21. února 2014; Zenit.org

Musíme však mít hlavu na hlavě, protože existuje falešná vlna jednoty také [5]srov Falešná jednota ten, který se bude snažit vtáhnout co nejvíce věrných křesťanů do odpadlictví. Nevidíme už první známky toho? Kolik katolíků kompromituje pravdu? Kolik protestantských denominací rychle opouští a přepisuje biblické zásady? Kolik duchovních a teologů v kariéře pokračuje v oslabování pravdy nebo mlčí tváří v tvář přímému útoku na naši víru? Kolik křesťanů hoří spíše pro světovou záři než pro Ježíšovu slávu?

V následujících dnech sledujte tento směrový ukazatel. Uvidíme, jak se to objeví téměř v každém aspektu našeho života, od rodinných nepokojů až po globální zmatek. Jak jsem psal Globální revoluce!, celý modus operandi světových kontrolních mocností je vyvést „pořádek z chaosu“ - chaos zmatku.

 

PŘEŽÍT PŘICHÁZÍCÍ DUCHOVNÍ TSUNAMI

Někteří z vás se nemusí přihlásit k odběru zprávy, která pochází Medjugorje posledních 33 let, ale řeknu vám to hned: je to naprostá rána, ať už tomu věříte, že je to nadpřirozený původ, nebo ne. Je to bezpochyby lék, jak přežít naši dobu, protože to je důkladně učení církve. [6]vidět Triumf - část III Jedním slovem to je modlitba. [7]srov. pět bodů na konci Triumf - část III; srov. Pět hladkých kamenů Pokud se nenaučíte modlit se, poslouchat hlas Pastýře, chodit ve společenství s Pánem, pak nepřežijete tsunami podvodu, který je zde a přichází. Doba. Právě v modlitbě se učíme nejen naslouchat Božímu hlasu, ale prostřednictvím něj také přijímáme potřebné milosti vztah s ním, aby byl plodný, aby se stal účastníkem Božího plánu, spíše než jeho protivníky.

Drahé děti! Nejste si vědomi milostí, které žijete v této době, kdy vám Nejvyšší dává znamení, abyste se otevřeli a obrátili. Vraťte se k Bohu a k modlitbě a nechť modlitba začne vládnout ve vašich srdcích, rodinách a komunitách, aby vás Duch svatý mohl vést a inspirovat k tomu, abyste byli každý den otevřenější Boží vůli a Jeho plánu pro každého z vás. Jsem s vámi a se svatými a anděly se za vás přimlouvají. Děkuji, že jste odpověděli na mé volání. —Alegovaný odkaz blahoslavené matky Mariji, 25. července 2014

Snažím se žít tuto zprávu ... a když ne, učím se skutečný rychle, že budu zničen, pokud nejsem na révě, kterou je Ježíš, bez níž „nemohu nic udělat“. [8]srov. Jan 15:5 Modlitba musí vládnout v našich srdcích.

V následujících dnech se budeme navzájem potřebovat. Satan tak rozbil Kristovo tělo, že pochybuji, že většina dnes žijících křesťanů ví, co „svátost společenství„Opravdu je, nebo jaké to je, když se Kristovo tělo začne hýbat jako tělo. [9]srov Svátost společenství a Komunita ... Setkání s Ježíšem Cesta k autentickému ekumenismu je tak choulostivá [10]srov Autentický ekumenismus před námi, že pouze z Jeho milosti lze cestovat ... ale přesto musíme cestovat po silnici. Protože když budeme pronásledováni těmi, kteří nás nenávidí, protože nesouhlasíme s jejich „řešením“ světového „míru a harmonie“, bude naše společná, jednotná láska k Ježíši plamen lásky který hoří nad všemi ostatními.

Krev všech křesťanů je sjednocena nad rámec teologických a dogmatických rozhodnutí. —OPOPE FRANCIS, Vatican Insider, 23. července 22014

Modlitba, jednota, půst, čtení Božího slova, vyznání, eucharistie ... to jsou vše antidota k velkému zmatku, že když je děláme a přijímáme srdcem, vytlačíme temnotu a uděláme prostor pro toho, kdo je Velká jasnost„Ježíši, náš Pane.

Den, který oznámili vaši strážci! Tvůj trest přišel; nyní je čas tvého zmatku. Nevěřte příteli, nedůvěřujte společníkovi; s ní, která leží ve vašem objetí, sledujte, co říkáte. Protože syn znevažuje svého otce, povstává dcera proti své matce, snacha proti své tchyni a vaši nepřátelé jsou členy vaší domácnosti. Ale pokud jde o mě, budu vzhlížet k Pánu, budu čekat na Boha, svého spasitele; můj Bůh mě vyslyší! (Micheáš 7: 4--7)

 

 

POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE:

Když už mluvíme o zmatku, někteří z vás se ptají, proč jste ode mě přestali dostávat e-maily. Může to být jedna ze tří věcí:

1. Možná jsem několik týdnů nezveřejňoval nový text.

2. Pravděpodobně nebudete přihlášeni k odběru můj e-mailový seznam. Přihlaste se k odběru „The Now Word“ zde.

3. Moje e-maily možná končí ve složce nevyžádané pošty nebo jsou blokovány serverem. Nejprve zkontrolujte složku nevyžádané pošty ve vašem e-mailovém programu.

Pokud nedostáváte e-maily nebo si myslíte, že by vám mohly přijít, jednoduše navštivte tento web a zkontrolujte, zda vám něco chybělo. www.markmallett.com/blog

 

Děkujeme za podporu této služby na plný úvazek.
Bůh vám žehnej!

Obdržet Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

Nyní Word Banner

Přidejte se k Markovi na Facebooku a Twitteru!
Facebookové logoLogo Twitteru

Tisk přátelský, PDF a e-mail

Poznámky pod čarou

Poznámky pod čarou
1 srov. vidět tento diskusní fórum
2 srov Falešná jednota
3 srov Velká archa
4 muž, který nám přinesl tuto zprávu od papeže Františka, byl zesnulý anglikánský biskup Tony Palmer, který nedávno zemřel při tragické nehodě motocyklu. Vzpomeňme si na tohoto „apoštola jednoty“ ve svých modlitbách.
5 srov Falešná jednota
6 vidět Triumf - část III
7 srov. pět bodů na konci Triumf - část III; srov. Pět hladkých kamenů
8 srov. Jan 15:5
9 srov Svátost společenství a Komunita ... Setkání s Ježíšem
10 srov Autentický ekumenismus
Publikováno v DOMŮ, SKVĚLÉ ZKOUŠKY.

Komentáře jsou uzavřeny.