Skandál

 

Poprvé publikováno 25. března 2010. 

 

PRO už desetiletí, jak jsem uvedl v Když stát postihuje týrání dětí„Katolíci museli snášet nekonečný proud novinových titulků ohlašujících skandál za skandálem v kněžství. „Kněz obviněn z…“, „Zakrýt se“, „Zneužívatel se přesunul z farnosti do farnosti ...“ a tak dále. Je to srdcervoucí nejen pro věřící laiky, ale také pro spolukněze. Je to takové hluboké zneužití moci od muže in persona Christi -v Kristova osoba—Tento člověk je často ponechán v ohromeném tichu a snaží se pochopit, jak to není jen ojedinělý případ, ale také o mnohem větší frekvenci, než si původně představoval.

Výsledkem je, že víra jako taková se stává neuvěřitelnou a církev se již nemůže věrohodně prezentovat jako hlasatel Páně. —POPE BENEDICT XVI., Světlo světa, rozhovor s Peterem Seewaldem, P. 25

 

ZTRACENÉ ZÁKLADY

Důvodů je, myslím, mnoho. V zásadě se jedná o poruchu nejen v procesu přijímání na seminář, ale v obsahu tamní výuky. Církev byla více zaneprázdněna formováním teologů než svatých; muži, kteří dokážou intelektuálně více než modlit vůdci, kteří jsou správci více než apoštolové. To není rozsudek, ale objektivní skutečnost. Několik kněží mi řeklo, že v jejich seminární formaci nebyl téměř žádný důraz na duchovnost. Samotný základ křesťanského života však je Konverze a proces proměna! I když je znalost nezbytná k „mysli Kristově“ (Fil 2: 5), sama o sobě nestačí.

Boží království totiž není věcí řeči, ale moci. (1 Kor 4:20)

Síla osvobodit nás od hříchu; síla přeměnit naši poníženou přirozenost; moc vyhánět démony; síla dělat zázraky; moc změnit chléb a víno na Kristovo tělo a krev; moc mluvit Jeho Slovo a uskutečňovat obrácení těch, kdo ho slyší. Na mnoha seminářích se však kněží učili, že zmínka o hříchu je zastaralá; tato transformace není v osobním obrácení, ale v teologickém a liturgickém experimentování; že Satan není andělská osoba, ale symbolický koncept; že zázraky přestaly v Novém zákoně (a možná to nakonec nebyly zázraky); že mše je o lidu, ne o svaté oběti; že kázání by měla být spíše příjemným pojednáním než výzvou k obrácení… a tak dále.

A někde v tom všem odmítnutí dodržovat Humanae VitaeZdálo se, že hluboké učení o úloze lidské sexuality v moderním světě doprovází stavidlo homosexuality do kněžství. Jak? Pokud by byli katolíci povzbuzováni, aby se „řídili svým svědomím“ v otázce kontroly porodnosti (viz Ó Kanada ... Kde jsi?), proč by duchovenstvo nemohlo následovat také své vlastní svědomí ohledně vlastních těl? Morální relativismus se pojídal do samého jádra církve ... Satanův kouř proudící do seminářů, farností a dokonce i do Vatikánu, řekl Pavel VI.

 

OMLUVA

A tak se antiklerikalismus v našem světě dostává do horečky. Ignorujíc skutečnost, že sexuální zneužívání není katolickým problémem, ale převládá na celém světě, mnozí používají relativně malé procento zneužívání kněží jako záminku k odmítnutí celé církve. Katolíci používali skandály jako záminku k tomu, aby přestali chodit na mše nebo aby minimalizovali či zbavili církevního učení. Jiní použili skandály jako prostředek k vykreslení katolicismu jako zla a dokonce k útoku na samotného Svatého otce (jako by za osobní hříchy každého člověka byl zodpovědný papež).

Ale to jsou výmluvy. Když každý z nás stojí před Stvořitelem, když jsme přešli z tohoto života, Bůh se nebude ptát: „Takže, znal jsi nějaké pedofilní kněze?“ Spíše odhalí, jak jste reagovali na chvíle milosti a příležitosti ke spasení, které poskytl uprostřed všech slz a radostí, zkoušek a triumfů ve vašem životě. Hřích jiného není nikdy omluvou pro náš vlastní hřích, pro činy určené naší vlastní svobodnou vůlí.

Faktem je, že církev zůstává Kristovým mystickým tělem, viditelnou svátostí spásy pro svět… zraněno nebo ne.

 

SKANDÁL KŘÍŽE

Když byl Ježíš chycen v zahradě; když byl svlečen a zbičován; když mu byl podán kříž, který nesl, a poté visel na ... Byl skandálem pro ty, kteří Ho následovali. Tento je náš Mesiáš? Nemožné! I víra apoštola byla chrastící. Rozptýlily se v zahradě a jen jeden se vrátil, aby hleděl na „ukřižovanou naději“.

Tak je tomu i dnes: Kristovo tělo, Jeho církev, je pokryto skandálem mnoha ran - hříchů jejích jednotlivých členů. Hlava je opět pokryta ostnatou korunou z trní ... spletená vazba hříšných ostnů, která proniká hluboko do samého srdce kněžství, samých základů „Kristovy mysli“: její učitelské autority a důvěryhodnosti. Nohy jsou také propíchnuty - to znamená, že její svaté objednávky, kdysi krásné a silné u misionářů, jeptišek a kněží, kteří byli pohlceni přenášením evangelia k národům ... byly deaktivovány a vykloubeny modernismem a odpadlictvím. A paže a ruce - ti laici a laici, kteří odvážně dělali Ježíše ve svých rodinách a na tržišti ..., se díky materialismu a apatii stali pokleslými a bez života.

Tělo Kristovo jako celek se jeví jako skandál před světem, který zoufale potřebuje spasení.

 

BUDEŠ?

A tak ... poběžíš taky? Uprchnete ze Zahrady smutku? Opustíte Cestu paradoxu? Odmítnete Kalvárii rozporu, když znovu hledíte na Kristovo tělo plné skandalizujících ran?

… Nebo budete chodit vírou místo zraku? Uvidíte místo toho realitu, že pod tímto otlučeným tělem leží a srdce: Jeden, svatý, katolický a apoštolský. Srdce, které i nadále bije do rytmu lásky a pravdy; srdce, které prostřednictvím Svatých svátostí nadále pumpuje do svých členů čisté milosrdenství; srdce, které, i když má malý vzhled, je spojeno s nekonečným Bohem?

Utečeš, nebo se přidáš v této hodině zármutku k ruce své Matky a zopakuješ fiat svého křtu?

Zůstanete mezi posměšky, protesty a výsměchem nahromaděným na tomto těle?

Zůstanete, když vás budou pronásledovat pro vaši věrnost kříži, který je „pošetilostí těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme spaseni - mocí Boží“? (1. Kor 1:18).

Zůstaneš?

Budeš?

 

… Žijte z hlubokého přesvědčení, že Pán neopustí svou církev, i když loď nabrala tolik vody, že se mohla převrhnout. —EMERITUS POPE BENEDICT XVI, u příležitosti pohřební mše kardinála Joachima Meisnera, 15. července 2017; rorate-caeli.blogspot.com

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČTENÍ:

Papež: Teploměr odpadlictví

Papež Benedikt a dva sloupy

Na kouři Satana: Pelyněk

Moje ovce bude znát můj hlas v bouři

Přečtěte si vyváženou obranu papeže Benedikta ohledně obvinění vznesených proti němu: Zlé monstrum?

 

  
Jsi milován.

 

Na cestu s Markem v Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

  

Publikováno v DOMŮ, ODPOVĚĎ, VŠECHNO a označené , , , , , , , , , , , , .

Komentáře jsou uzavřeny.