Tohle je zkouška

 

VZBUDIL JSEM SE dnes ráno s těmito slovy vtlačenými do mé mysli: Tohle je zkouška. A pak následovalo něco takového ...

 

ZKOUŠKA

Pokud jste ztratili mír nad čímkoli, co se dnes děje v Církvi, propadáte zkoušce ...

Ó jaký mír často propadáme, Ó jakou zbytečnou bolest neseme vše proto, že nenosíme, všechno k Bohu v modlitbě. - Joseph Scriven z hymnu „Jakého přítele máme v Ježíši“

Nemějte vůbec žádnou úzkost, ale ve všem dejte Bohu své modlitby a prosby, s díkůvzdáním, poznat své žádosti. (Filipanům 4: 6)

Pokud říkáte, že papež František ničí církev, selháváte ve zkoušce ...

Říkám vám, že jste Peter, a na této skále postavím svou církev ... (Mat 16:18)

Pokud řeknete, že amazonský synod zničí církev, propadáte zkoušce ...

Postavím svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. (Mat 16:18)

Pokud říkáte, že papež František je skříňový komunista, zednář nebo hanebný implantát a záměrně se snaží zničit církev, neprocházíte zkouškou…

Stává se vinným: z unáhlený úsudek kdo, dokonce i mlčky, předpokládá jako pravdivé, bez dostatečného základu, morální chybu souseda… ze pomluva který poznámkami, které jsou v rozporu s pravdou, poškozuje pověst druhých a dává příležitost k falešným soudům o nich. -Katechismus katolické církve, ne. 2477

Pokud prohlásíte, že papež František je kacíř, propadáte zkoušce…

Ne. Tento papež je ortodoxní, to znamená, že doktrinálně zní v katolickém smyslu. Je však jeho úkolem shromáždit církev v pravdě a bylo by nebezpečné, kdyby podlehl pokušení postavit tábor, který se chlubí svým progresivismem, proti zbytku církve… —Kardinál Gerhard Müller, „Als hätte Gott selbst gesprochen“, Der Spiegel, 16. února 2019, s. 50

Pokud řeknete, že budete bojovat proti papeži, neprocházíte zkouškou…

Pravdou je, že církev je na zemi zastoupena Kristovým vikářem, tedy papežem. A kdokoli je proti papeži, je, ipso facto, mimo církev. —Kardinál Robert Sarah, Corriere della Sera, 7. října 2019; americamagazine.org

Pokud se člověk nedrží této Petrovy jednoty, myslí si, že si stále drží víru? Pokud opustí Petrovu židli, na níž byla postavena Církev, má stále důvěru, že je v Církvi? - sv. Cyprián, biskup v Kartágu, „O jednotě katolické církve“, n. 4;  Víra prvních otců, Sv. 1, str. 220-221

Pokud řeknete, že můžete následovat „pravou církev“, ale odmítnete platnost současného nositele papežského úřadu, neprocházíte zkouškou…

… Nikdo se nemůže omluvit slovy: „Nerebeluji proti svaté církvi, ale pouze proti hříchům zlých pastorů.“ Takový muž, zvedající mysl proti svému vůdci a zaslepený sebeláskou, nevidí pravdu, ačkoli ji skutečně vidí dost dobře, ale předstírá, že ne, aby zahubil bodnutí svědomí. Vidí totiž, že ve skutečnosti pronásleduje krev, a nikoli její sluhy. Urážka se Mně udělala, stejně jako úcta byla Moje. “ Komu nechal klíče této krve? Slavnému apoštolovi Petrovi a všem jeho nástupcům, kteří jsou nebo budou až do Soudného dne, přičemž všichni mají stejnou autoritu, jakou měl Peter, která se nezmenšuje jejich vlastní vadou. -Svatý. Kateřina Sienská z Kniha dialogů

Kráčejí tedy cestou nebezpečných omylů, kteří věří, že mohou přijmout Krista jako hlavu církve, aniž by se věrně drželi svého zástupce na zemi. -PÁPEŽ PIUS XII, Mystici Corporis Christi (O tajemném těle Kristově), 29. června 1943; n. 41; vatikán.va

Pokud říkáte, že Benedikt XVI. Je „skutečným“ papežem, propadáte zkoušce…

O platnosti mého odstoupení z petrovského ministerstva není pochyb. Jedinou podmínkou platnosti mé rezignace je úplná svoboda mého rozhodnutí. Spekulace ohledně jeho platnosti jsou prostě absurdní… [Moje] poslední a poslední práce [je] podporovat pontifikát [papeže Františka] modlitbou. —POPE EMERITUS BENEDICT XVI, Vatikán, 26. února 2014; Zenit.org

Pokud prohlásíte, že Benedikt je obětí „vydírání a spiknutí“, propadáte zkoušce ...

To je úplný nesmysl. Ne, ve skutečnosti jde o přímou záležitost ... nikdo se mě nepokusil vydírat. Kdyby se o to pokusil, nešel bych, protože vám není dovoleno odejít, protože jste pod tlakem. Také to není tak, že bych vyměnil nebo cokoli jiného. Naopak, ten okamžik měl - díky Bohu - pocit překonání obtíží a náladu míru. Nálada, ve které by člověk mohl s jistotou předat otěže další osobě. -Benedikt XVI., Poslední zákon podle jeho vlastních slov, s Peterem Seewaldem; p. 24 (Bloomsbury Publishing)

Pokud říkáte, že pouze Benedikt XVI částečně zřekli jste se petrovské služby, abyste se drželi klíčů království, ve zkoušce selháváte ...

Už neberu moc úřadu pro správu Církve, ale ve službě modlitby zůstávám takřka v ohradě svatého Petra. - BENEDIKT XVI, 27. února 2013; vatikán.va 

Pokud prohlásíte, že se papež František úmyslně pokouší uvést věřící v omyl, aby změnil nauku, neprocházíte zkouškou…

Aby se zabránilo unáhlenému úsudku, měl by si každý dávat pozor, aby co nejlépe interpretoval myšlenky, slova a činy svého bližního příznivým způsobem: Každý dobrý křesťan by měl být připraven podat příznivý výklad výroku jiného, ​​než jej odsoudit. Pokud to však nemůže udělat, zeptejte se ho, jak tomu rozumí. A pokud to druhý špatně chápe, nechť ho první opraví láskou. -Katechismus katolické církve, n. 2478

Pokud řeknete žádný jen kritika papeže je hříšná nebo že neudělal chyby, propadáte zkoušce…

Upřímné a uctivé vyjádření znepokojení nad záležitostmi velkého teologického a pastoračního významu v dnešním životě církve, které jsou adresovány také Nejvyššímu papeži, je okamžitě umlčeno a vrženo do negativního světla s hanlivými výčitkami „zasévání pochyb“, „Proti papeži“ nebo dokonce „schizmatičtí“…  „Kardinál Raymond Burke, biskup Anthanasius Schneider, prohlášení“Vysvětlení významu věrnosti Nejvyššímu papeži “, 24. září 2019; ncregister.com

Pokud však zůstáváte ve společenství s papežem, pracujete na tom, abyste mu pomohli skrze vaši modlitbu a uctivou komunikaci, a dokonce vhodným způsobem nabídnete „opravu fililalu“, procházíte zkouškou…

Musíme pomoci papeži. Musíme s ním stát, stejně jako s vlastním otcem. —Kardinál Sarah, 16. května 2016, Dopisy z Journal of Robert Moynihan

Svým zásahem jako pastýři stáda vyjadřujeme naši velkou lásku k duším, k osobě samotného papeže Františka a k božskému daru Petřínského úřadu. Pokud bychom to neudělali, spáchali bychom velký hřích opomenutí a sobectví. Kdybychom byli zticha, měli bychom klidnější život a možná bychom dokonce dostali vyznamenání a uznání. Pokud bychom však byli zticha, porušili bychom své svědomí. —Kardinál Raymond Burke, biskup Anthanasius Schneider o „obecném doktrinálním zmatku“; Tamtéž. 24. září 2019; ncregister.com

Pokud si uvědomíte, že ne vše, co papež říká, je neomylné, procházíte zkouškou…

Papež není absolutním panovníkem, jehož myšlenky a touhy jsou zákonem. Naopak služba papeže je zárukou poslušnosti vůči Kristu a Jeho slovu. —POPE BENEDICT XVI, Homily ze dne 8. května 2005; San Diego Union-Tribune

… Pokud vás znepokojují některá prohlášení, která papež František učinil ve svých nedávných rozhovorech, není to neloajálnost nebo nedostatek Romanite nesouhlasit s podrobnostmi některých rozhovorů, které byly poskytnuty mimo manžetu. Přirozeně, pokud nesouhlasíme se Svatým otcem, činíme tak s nejhlubší úctou a pokorou, vědomi si toho, že nás možná bude třeba napravit. Papežské rozhovory však nevyžadují ani souhlas víry, který je dán ex cathedra prohlášení nebo to vnitřní podřízení mysli a vůle, která je dána těm prohlášením, která jsou součástí jeho neomylného, ​​ale autentického magisteria. —Fr. Tim Finigan, učitel Sacramental Theology ve St John's Seminary, Wonersh; z Hermeneutika komunity, „souhlas a papežské magisterium“, 6. října 2013; http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk

Přijmete-li, že muž, který zastává úřad, může hřešit, ale Kristus před ním vždy chránil úřad Petra ex cathedra chyby, procházíte testem…

Když to vidíme ve skutečnostech historie, neslavujeme muže, ale chválíme Pána, který neopouští církev a který chtěl projevit, že je skálou skrze Petra, malé kamenem úrazu: „tělo a krev“ ano ne spasit, ale Pán spasí skrze ty, kteří jsou z masa a krve. Popření této pravdy není přínosem víry, není přínosem pokory, ale znamená zmenšení pokory, která uznává Boha takového, jaký je. Petřínský slib a jeho historické ztělesnění v Římě proto zůstávají na nejhlubší úrovni stále se obnovujícím motivem radosti; síly pekla proti němu nebude mít převahu... —Kardinál Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Volani k přijímání, porozumění církvi dnes, Ignatius Press, str. 73-74

Pokud se nejprve podíváte na své vlastní srdce a uvědomíte si, že nejen Peter, ale i my všichni můžeme a skutečně popíráme Krista, procházíte zkouškou…

Peter po Letnicích… je tentýž Petr, který ze strachu před Židy popíral jeho křesťanskou svobodu (Galaťanům 2 11–14); je okamžitě skálou a kamenem úrazu. A nebylo to tak v celé historii církve, že papež, nástupce Petra, byl najednou Petra  a Skandalon—Obě skála Boží a kámen úrazu? —POPE BENEDICT XIV, od Nový Volk Gottes, str. 80ff

Pokud máte pocit, že nemůžete napodobovat činy muže okupujícího Petrovo sídlo, ale že byste i nadále měli zůstat podřízeni jeho magisterskému učení, procházíte zkouškou…

...aniž by dospěli k neomylné definici a nevyslovovali „definitivním způsobem“ [když nástupci apoštolů ve společenství s papežem] navrhují při výkonu řádného učitelského úřadu učení, které vede k lepšímu porozumění Zjevení ve věcech víry a morálka […] K tomuto běžnému učení věřící „se ho mají držet s náboženským souhlasem“. -Katechismus katolické církve, ne. 892

I kdyby byl papež ztělesněn Satanem, neměli bychom proti němu zvedat hlavy ... Vím dobře, že mnozí se brání tím, že se chlubí: „Jsou tak zkorumpovaní a páchají všechno možné zlo!“ Ale Bůh přikázal, že i když kněží, pastoři a Kristus na zemi byli vtělenými ďábly, jsme poslušní a podřizujeme se jim, ne kvůli nim, ale kvůli Bohu a z poslušnosti k Němu . -Svatý. Kateřina Sienská, SCS, str. 201-202, s. 222, (citováno v Apoštolský digest, Michael Malone, kniha 5: „Kniha poslušnosti“, kapitola 1: „Bez osobního podrobení papeži neexistuje spása“)

Pokud uznáte, že papež František učil všechny hlavní katolické principy (viz Papež František dne…) a vybízí každého katolíka, aby učinil totéž, absolvujete zkoušku…

Vyznejte víru! Všechno, ne součást! Chraňte tuto Víru, jak k nám přišla, prostřednictvím Tradice: celá Víra! —OPOPE FRANCIS, Zenit.org, 10. ledna 2014

Pokud si uvědomíte, že katolická víra umírá také na Západě a že se na jejím místě snaží povstat antikostel, procházíte zkouškou…

Dnes už mnoho křesťanů ani neví o základních učeních Víry… —Kardinál Gerhard Müller, 8. února 2019, Katolická tisková agentura

Duchovní krize zahrnuje celý svět. Ale jeho zdroj je v Evropě. Lidé na Západě se provinili tím, že odmítli Boha ... Duchovní kolaps má tedy velmi západní charakter. —Kardinál Robert Sarah, Katolický heraldDubna 5th, 2019

Západní společnost je společnost, v níž chybí Bůh ve veřejné sféře a nezbývá mu nic nabídnout. A proto je to společnost, v níž je míra lidskosti se stále více ztrácí. —EMERITUS POPE BENEDICT XVI, 10. dubna 2019, Katolická tisková agentura

… Abstraktní, negativní náboženství se mění v tyranský standard, kterým se musí každý řídit. -Světlo světa, Rozhovor s Peterem Seewaldem, s. 52

Pokud uznáte, že i přes současné krize, kterým čelíme, žádný člověk, dokonce ani papež, nemůže zničit Kristovu církev, procházíte zkouškou…

Mnoho sil se pokusilo zničit Církev zvenčí i zevnitř a stále to dělá, ale oni sami jsou zničeni a Církev zůstává naživu a plodná… Zůstává nevysvětlitelně pevná ... království, národy, kultury, národy, ideologie, moci pominuly, ale církev založená na Kristu, bez ohledu na mnoho bouří a našich mnoha hříchů, zůstává věrná uložení víry projevené ve službě; protože církev nepatří papežům, biskupům, kněžím ani věřícím laikům; církev v každém okamžiku patří výhradně Kristu. —POPE FRANCIS, Homily, 29. června 2015 www.americamagazine.org

A konečně, pokud uznáte, že můžete hrát jen svoji roli, že Bouře, která nyní je, není mimo Kristovu moc ani Boží Prozřetelnost a že budoucnost Církve je nakonec v Jeho rukou, procházíte zkouškou ...

Ježíš byl na zádi a spal na polštáři. Probudili ho a řekli mu: „Učiteli, je ti jedno, že zahyneme?“ Probudil se, pokáral vítr a řekl moři: „Ticho! Být stále!" Vítr ustal a nastal velký klid. Potom se jich zeptal: „Proč se bojíš? Ještě nemáte víru? “ (Mar 4: 38-39)

Muž zůstává křesťanem, pokud se snaží dát ústřední souhlas, pokud se snaží vyslovit základní Ano důvěry, i když není schopen zapadnout nebo vyřešit mnoho podrobností. V životě nastanou okamžiky, kdy ve všech druzích temnoty a temnoty víra padne zpět na prosté: „Ano, věřím ti, Ježíši z Nazareta; Věřím, že ve vás byl odhalen ten božský účel, který mi umožňuje žít s důvěrou, klidem, trpělivostí a odvahou. “ Dokud toto jádro zůstane na svém místě, člověk žije vírou, i když v tuto chvíli považuje mnoho detailů víry za nejasné a neproveditelné. Zopakujme; v jádru víra není systém znalostí, ale důvěra. —Kardinál Joseph Ratzinger, od Víra a budoucnost Ignáce Press

 

 

SOUVISEJÍCÍ ČTENÍ

Testování

Testování - část II

 

Mark mluví
Santa Barbara, Kalifornie tento víkend:

 

PŘIPRAVTE CESTU
MARIÁNSKÁ EUCHARISTICKÁ KONFERENCE18., 19. a 20. října 2019

John Labriola

Christine Watkinsová

Mark Mallett
Biskup Robert Barron

Farní centrum kostela svatého Raphaela
5444 Hollister Ave, Santa Barbara, CA 93111Pro více informací kontaktujte Cindy: 805-636-5950


[chráněno e-mailem]

Klikněte na celou brožuru níže:

 

The Now Word je služba na plný úvazek
pokračuje vaší podporou.
Požehnej vám a děkuji. 

 

Na cestu s Markem dovnitř Projekt Nyní slovo,
klikněte na banner níže až upsat.
Váš e-mail nebude nikomu sdílen.

Publikováno v DOMŮ, VÍRA A MORÁLY.