Těm ve smrtelném hříchu…


 


PŘED Nejsvětější svátosti, Pán sdělil slovo tak mocné, tak těhotné milosrdenstvím, že jsem opustil církev vyčerpaný ...

 

Těm ztraceným duším spoutaným ve smrtelném hříchu:


TOTO JE VAŠE HODINA Milosrdenství!

 

K těm zotročeným pornografií,

    Pojďte ke mně, na obraz Boží

 

Těm, kteří se dopouštějí cizoložství,

    Pojď ke Mně, Věrný

 

Prostitutkám a těm, kteří je používají nebo prodávají,

    Pojď ke mně, tvůj milovaný

 

Pro ty, kteří se účastní odborů mimo hranice manželství,

    Pojď ke mně, tvůj ženich

 

Těm, kteří uctívají boha peněz,

    Pojďte ke mně, bez placení a bez nákladů

 

K těm v čarodějnictví nebo v okultismu

    Pojď ke Mně, živému Bohu

 

Těm, kteří uzavřeli smlouvu se Satanem,

    Pojďte ke mně, Nová smlouva

 

Těm, kteří se topí v propasti alkoholu a drog,

    Pojďte ke mně, kdo jsem Living Waters

 

Těm, kteří byli zotročeni nenávistí a neodpustením,

    Pojď ke mně, prameni milosrdenství

 

Těm, kteří vzali život jinému,

    Pojď ke mně, Ukřižovaný

 

Těm, kteří žárlí a závidí a vraždí slovy,

    Pojď ke Mně, který na tebe závidím

 

Těm, kteří jsou zotročeni láskou k sobě,

    Pojď ke Mně, který položil svůj život

 

Těm, kteří mě kdysi milovali, ale odpadli,

    Pojď ke Mně, která neodmítá žádnou duši….a vymažu tvé přestupky a odpustím tvým přestupkům. Odstraním vaše hříchy, pokud jde o východ od západu.

    Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého přikazuji zlomit řetězy, které vás drží. Přikazuji každému knížectví a moci, aby tě propustili.

    Otevírám vám své Nejsvětější Srdce jako úkryt a útočiště. Odmítnu žádnou duši, která se ke Mně vrací s důvěrou v Mé nekonečné milosrdenství a lásku.

 

TOTO JE VAŠE HODINA Milosrdenství.

   

Běžte domů ke Mně, můj milovaný, běžte domů ke Mně a já vás přijmu jako Otce, oblékám vás jako Mé dítě a ochrání vás jako Bratra.

 
Tomu ve smrtelném hříchu

     Přijď ke mně! Pojďte, než posledních několik zrn Mercy propadne přesýpacími hodinami času ... 

 
TOTO JE VAŠE HODINA Milosrdenství!

 


 

KROKY K LÉČENÍ
pro duši
POKUTOVÁNÍ SMRTELNÝCH HŘÍCHŮ:

Modlete se Žalm 51 právě teď:

"Smiluj se nado mnou, Bože, ve své dobrotě;
ve svém hojném soucitu vymaže můj přestupek.

Smýt veškerou mou vinu; očist mě od mého hříchu.

Protože znám svůj přestupek; můj hřích je vždy přede mnou.

Proti tobě samému jsem zhřešil;
Udělal jsem takové zlo v tvých očích
Že jsi právě ve své větě,
bez úhony, když odsoudíš.

Pravda, narodil jsem se vinný, hříšník,
i když mě matka počala.

Přesto trváte na upřímnosti srdce;
v mé nejniternější bytosti mě nauč moudrosti.

Očistěte mě yzopem, abych mohl být čistý;
umýt mě, udělat mě bělejší než sníh.

Dovolte mi slyšet zvuky radosti a radosti;
ať se radují kosti, které jsi rozdrtil.

Odvrať svou tvář od mých hříchů;
odstraňte veškerou mou vinu.

Vytvoř ve mně čisté srdce, Bože
a vložil do mě nového a správného ducha.
Neodvrhni mě od své přítomnosti
a neber ze mě svého svatého Ducha.
Vrať mi radost z tvého spasení;
udržujte ve mně ochotného ducha.

Budu učit ničemné tvé cesty,
aby se k vám hříšníci mohli vrátit.

Zachraň mě před smrtí, Bože, můj zachraňující Bože,
aby můj jazyk chválil tvou léčivou sílu.

Pane, otevři mé rty; moje ústa vyhlásí tvou chválu.

Neboť netoužíte po oběti;
spálená nabídka, kterou byste nepřijali.

Bohu přijatelnou obětí je zlomený duch;
zlomené a zkroušené srdce, Bože, nebudeš pohrdat. “

Amen.


 1. Rozhodněte se najít kněze a jděte co nejdříve ke svátosti zpovědi. Ježíš dal kněžím pravomoc odpouštět hříchy (John 20: 23)a chce, abys to udělal slyšet že je vám odpuštěno.
 2. Rozbijte své idoly. Musíte odstranit ze svého středu ty věci, které vás vedou k hříchu. Ježíš řekl: "Pokud tě pravé oko přivádí k hříchu, vytrhni ho a zahoď." Je pro vás lepší ztratit jednoho ze svých členů, než nechat celé tělo uvrhnout do pekla. “(Mat 5:29)
  • Odhoďte pornografii, ať ji máte kdekoli.
  • Odeberte počítače / televizory, které jsou pokušením, nebo je umístěte na místa, kde můžete nést odpovědnost. Co je důležitější: pohodlí nebo vaše duše?
  • Nalijte alkohol nebo drogy do dřezu.
  • Pokud žijete společně v hříchu, odstraňte se z domova svého partnera a zavažte se, že zůstanete čistí v akcích a úmyslech až do manželství.
  • Zbavte se všech okultistických předmětů, jako jsou horoskopy, Ouijské desky, tarotové karty, amulety, kouzla, knihy nebo romány o čarodějnictví nebo okultismu, které obsahují kouzla, zpěvy atd., A proste Boha, aby vás očistil od všeho zlého vlivu nebo otroctví z těchto věcí:

   "Ježíši, vzdávám se užívání." __________ a požádej Tě, abys vložil moc svého svatého kříže mezi mě a toto zlo. “

 3. Opravit:
  • Pokud je to možné, požádejte o odpuštění.
  • Vraťte nebo vyměňte ukradené zboží nebo opravte poškozené.
  • Je-li to možné, udělejte vše pro to, abyste napravili škodu.
 4. Přijměte nezbytná opatření, abyste v případě potřeby získali pomoc:
  • Pokud máte závislost nebo se cítíte přemoženi následky těžkého hříchu, možná budete potřebovat kvalifikované poradenství. Toto může být způsob, jakým si Bůh přeje dosáhnout vašeho úplného uzdravení, pokud to trvá.
 5. Vraťte se do kostela a začněte přijímat svátosti které Kristus poskytl, aby vás posílil, uzdravil a přeměnil. Najděte církev, o které víte, že je věrná svému katolickému učení. Pokud nejste katolík, požádejte Ducha svatého, aby vás vedl, kam máte jít. A začněte se každý den modlit, mluvit s Ježíšem, jako byste mluvili s přítelem. Neexistuje žádná jiná láska větší než Boží láska k vám a tuto hlouběji objevíte prostřednictvím modlitby a čtení Bible, která je Jeho milostným dopisem pro vás. Důvěřujte mu celým svým srdcem.

 


 

Často kladené otázky ...

• Co přesně JE smrtelný hřích:

Smrtelný hřích je radikální možností lidské svobody, stejně jako láska sama. Je to odmítnutí Božího morálního řádu vyjádřeného v Jeho přikázáních a zapsaného do lidského srdce. Aby byl hřích smrtelný, musí existovat tři podmínky: těžká hmota, plné poznání zla činu a plný souhlas vůle - svobodné vůle dané Bohem.

 

• Jak to na nás působí nyní a na věčnost?

Smrtelný hřích odřízne člověka od posvěcení Milosti a daru věčného života nabízeného svobodně skrze Ježíše Krista. Pokud smrtelný hřích nebude vykoupen pokáním a Božím odpuštěním, způsobí to vyloučení z Kristova království a věčnou smrt pekla - protože naše svoboda má moc činit rozhodnutí navždy a bez návratu.

 

• Je peklo skutečné?

Bezprostředně po smrti duše těch, kteří zemřou ve stavu smrtelného hříchu, sestupují do pekla, kde trpí jejich tresty, „věčný oheň“. Hlavním trestem pekla je věčné oddělení od Boha, v němž jediném může člověk vlastnit život a štěstí, pro které byl stvořen a po kterých touží. (viz také Peklo je pro Real)

(Reference: Catechism of the Catholic Church, Glossary, 1861, 1035)

 

• Co děláme, když je milovaný ve smrtelném hříchu?

Pokud skutečně milujeme rodinu a přátele, nebudeme se omlouvat za jejich životní styl, abychom se jim líbili nebo aby nebyli odmítnuti. Musíme mluvit pravdu, ale v jemnost a láska. Musíme také být duchovně vybaveni, protože náš boj není s masem, ale s „knížectvími a silami“ (Ef 6).

Růženec a Divine Mercy Chaplet jsou mocné nástroje pro boj se silami temnoty - nedělejte si s tím chybu. Půst také využije nás nebo situaci s ohromnými milostmi. Ježíš zdůraznil, že některé duchovní bitvy bez toho prostě nelze vyhrát. Postněte se, modlete se a odevzdejte vše Bohu.

 

Poprvé publikováno 9. září 2006. Nyní k dispozici ve formě brožury:

 

MortalSinPamphletssingle3D

 

SOUVISEJÍCÍ ČTENÍ

 

Chcete-li poslouchat nebo objednat Markovu hudbu, přejděte na: markmallett.com

 

 

Tisk přátelský, PDF a e-mail
Publikováno v DOMŮ, ČAS MÍRY.