Cadeirydd Rock

petroschair_Fotor

 

AR NODWEDD CADEIRYDD ST. PETER YR APOSTLE

 

Nodyn: Os ydych wedi rhoi’r gorau i dderbyn negeseuon e-bost gennyf, gwiriwch eich ffolder “sothach” neu “sbam” a’u marcio fel nad sothach. 

 

I yn pasio trwy ffair fasnach pan ddes i ar draws bwth “Christian Cowboy”. Yn eistedd ar silff roedd pentwr o feiblau NIV gyda chiplun o geffylau ar y clawr. Codais un i fyny, yna edrychais ar y tri dyn o fy mlaen yn gwenu’n falch o dan ymyl eu Stetsons.

parhau i ddarllen

Paratoi ar gyfer y Cyfnod Heddwch

Llun gan Michał Maksymilian Gwozdek

 

Rhaid i ddynion edrych am heddwch Crist yn Nheyrnas Crist.
—POPE PIUS XI, Quas Primas, n. 1; Rhagfyr 11eg, 1925

Mair Sanctaidd, Mam Duw, ein Mam,
dysg ni i gredu, i obeithio, i garu gyda chi.
Dangoswch y ffordd i'w Deyrnas i ni!
Seren y Môr, disgleirio arnom a'n tywys ar ein ffordd!
—POPE BENEDICT XVI, Spe Salvin. 50

 

BETH yn y bôn yw'r “Cyfnod Heddwch” sy'n dod ar ôl y dyddiau hyn o dywyllwch? Pam y dywedodd y diwinydd Pabaidd am bum popes, gan gynnwys Sant Ioan Paul II, mai hwn fydd “y wyrth fwyaf yn hanes y byd, yn ail yn unig i’r Atgyfodiad?”[1]Y Cardinal Mario Luigi Ciappi oedd y diwinydd Pabaidd ar gyfer Pius XII, Ioan XXIII, Paul VI, John Paul I, a St. John Paul II; o Catecism Teulu, (Medi 9fed, 1993), t. 35 Pam ddywedodd y Nefoedd wrth Elizabeth Kindelmann o Hwngari ...parhau i ddarllen

Troednodiadau

1 Y Cardinal Mario Luigi Ciappi oedd y diwinydd Pabaidd ar gyfer Pius XII, Ioan XXIII, Paul VI, John Paul I, a St. John Paul II; o Catecism Teulu, (Medi 9fed, 1993), t. 35

Tad Trugaredd Dwyfol

 
WEDI I y pleser o siarad ochr yn ochr â Fr. Seraphim Michalenko, MIC yng Nghaliffornia mewn ychydig o eglwysi rhyw wyth mlynedd yn ôl. Yn ystod ein hamser yn y car, aeth Fr. Cyfaddefodd Seraphim i mi fod yna amser pan oedd dyddiadur Sant Faustina mewn perygl o gael ei atal yn llwyr oherwydd cyfieithiad gwael. Camodd i mewn, fodd bynnag, a gosod y cyfieithiad, a baratôdd y ffordd i'w hysgrifau gael eu lledaenu. Yn y pen draw, daeth yn Is-bostiwr am ei chanoneiddio.

parhau i ddarllen

Amser Rhyfel ein Harglwyddes

AR FEAST EIN LADY O LOURDES

 

YNA yn ddwy ffordd i fynd at yr amseroedd sydd bellach yn datblygu: fel dioddefwyr neu brif gymeriadau, fel gwylwyr neu arweinwyr. Mae'n rhaid i ni ddewis. Oherwydd nad oes mwy o dir canol. Nid oes mwy o le i'r llugoer. Nid oes mwy o waffling ar brosiect ein sancteiddrwydd na’n tyst. Naill ai rydyn ni i gyd i mewn dros Grist - neu fe fydd ysbryd y byd yn ein cymryd i mewn.parhau i ddarllen

Rhybudd ar y Pwerus

 

SEVERAL mae negeseuon o'r Nefoedd yn rhybuddio'r ffyddloniaid fod y frwydr yn erbyn yr Eglwys “Wrth y gatiau”, ac i beidio ag ymddiried yn bwerus y byd. Gwyliwch neu gwrandewch ar y gweddarllediad diweddaraf gyda Mark Mallett a'r Athro Daniel O'Connor. 

parhau i ddarllen

Fatima a'r Apocalypse


Anwylyd, peidiwch â synnu hynny
mae treial trwy dân yn digwydd yn eich plith,
fel petai rhywbeth rhyfedd yn digwydd i chi.
Ond llawenhewch i'r graddau eich bod chi
rhannwch yn nyoddefiadau Crist,
fel, pan ddatguddir ei ogoniant
gallwch hefyd lawenhau yn exultantly. 
(1 Peter 4: 12-13)

Bydd [dyn] yn cael ei ddisgyblu ymlaen llaw mewn gwirionedd am anllygredigaeth,
ac aiff ymlaen a ffynnu yn amseroedd y deyrnas,
er mwyn iddo allu derbyn gogoniant y Tad. 
—St. Irenaeus o Lyons, Tad yr Eglwys (140–202 OC) 

Adversus Haereses, Irenaeus o Lyons, passim
Bk. 5, Ch. 35, Tadau'r Eglwys, CIMA Publishing Co.

 

CHI yn cael eu caru. A dyna pam mae dioddefiadau yr awr bresennol hon mor ddwys. Mae Iesu’n paratoi’r Eglwys i dderbyn “sancteiddrwydd newydd a dwyfol”Roedd hynny, tan yr amseroedd hyn, yn anhysbys. Ond cyn iddo allu dilladu ei briodferch yn y dilledyn newydd hwn (Parch 19: 8), mae'n rhaid iddo dynnu ei Anwylyd o'i dillad budr. Fel y nododd Cardinal Ratzinger mor fyw:parhau i ddarllen

Mae Amser Fatima Yma

 

BENEDICT POPE XVI dywedodd yn 2010 “Byddem yn camgymryd meddwl bod cenhadaeth broffwydol Fatima yn gyflawn.”[1]Offeren yng nghysegrfa Our Lady of Fatima ar Fai 13, 2010 Nawr, mae negeseuon diweddar Heaven i'r byd yn dweud bod cyflawni rhybuddion ac addewidion Fatima bellach wedi cyrraedd. Yn y gweddarllediad newydd hwn, mae'r Athro Daniel O'Connor a Mark Mallett yn chwalu negeseuon diweddar ac yn gadael sawl gwyliwr o ddoethineb a chyfeiriad ymarferol i'r gwyliwr…parhau i ddarllen

Troednodiadau

1 Offeren yng nghysegrfa Our Lady of Fatima ar Fai 13, 2010

Yr Agitators - Rhan II

 

Mae casineb y brodyr yn gwneud lle nesaf i'r Antichrist;
canys y mae y diafol yn paratoi ymlaen llaw yr ymraniadau ymhlith y bobl,
y gall yr hwn sydd i ddyfod fod yn dderbyniol iddynt.
 

—St. Cyril o Jerwsalem, Meddyg yr Eglwys, (tua 315-386)
Darlithoedd Catechetical, Darlith XV, n.9

Darllenwch Ran I yma: Yr Agitators

 

Y byd yn ei wylio fel opera sebon. Roedd newyddion byd-eang yn ei gwmpasu'n ddiangen. Am fisoedd i ben, roedd etholiad yr UD yn arddeliad nid yn unig Americanwyr ond biliynau ledled y byd. Dadleuodd teuluoedd yn chwerw, torrodd cyfeillgarwch, a ffrwydrodd cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, p'un a oeddech chi'n byw yn Nulyn neu Vancouver, Los Angeles neu Lundain. Amddiffyn Trump a chafodd eich alltudio; beirniadwch ef a chawsoch eich twyllo. Rywsut, llwyddodd y dyn busnes oren o Efrog Newydd i polareiddio'r byd fel dim gwleidydd arall yn ein hoes ni.parhau i ddarllen