معتبر

سنت فرانسیس آسسی

"سنت فرانسیس آسیسی" توسط مایکل دی. اوبراین

 

L' جهان مملو از "کلمات مسیحی" است. اما آنچه که تشنه آن است ، مسیحی "اصیل" است شاهد

انسان مدرن با تمایل بیشتری به گواهان گوش می دهد تا به معلم ها ، و اگر به سخنان معلمان گوش می دهد به این دلیل است که آنها شاهد هستند. -POPE PAUL VI ، بشارت در جهان مدرن

مسیحی مدرن چگونه باید باشد؟

دنیا سادگی زندگی ، روح نماز ، انفاق نسبت به همه خصوصاً نسبت به مردم حقیر و فقیر ، اطاعت و فروتنی ، جدا شدن و از خودگذشتگی را از ما می خواهد و انتظار دارد. بدون این نشان مقدس ، حرف ما در لمس قلب انسان مدرن مشکل خواهد داشت. خطر بیهوده و عقیم بودن دارد. - همانجا

پل ششم همچنین از "فقر و جدائی" نام می برد. این کلمه است فقر که امروز صبح با من صحبت می کند ...

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی.