فقر خود
بازدید
نقاشی دیواری در کانسپ ابی ، میسوری

 

IN دومین رمز و راز شادی آور ، مری برای کمک به پسر عموی خود الیزابت که او نیز در انتظار فرزند است راه می افتد. کتاب مقدس می گوید که مری "سه ماه" در آنجا ماند.

سه ماهه اول بارداری معمولاً برای خانم ها خسته کننده ترین است. رشد سریع کودک ، تغییر در هورمون ها ، همه احساسات ... و با این حال ، در این زمان بود که مری نیازهای خود را برای کمک به پسر عموی خود فقیر کرد.

مسیحی اصیل کسی است که خودش را در خدمت دیگری خالی کند.

    خدا اول است.

    همسایه من دوم است.

    من سوم هستم

این قدرتمندترین شکل فقر است. این صورت است که از عشق.

...he emptied himself, taking the form of a slave... becoming obedient to death, even death on a cross.  (فیل 2: 7)

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, پنج فقر.