یک خلوت شفابخش

من دارم سعی کردم در چند روز گذشته در مورد چیزهای دیگری بنویسم، به ویژه در مورد چیزهایی که در طوفان بزرگ شکل گرفته اند و اکنون بالای سر هستند. اما وقتی این کار را انجام می دهم، کاملاً یک جای خالی ترسیم می کنم. من حتی از خداوند ناامید بودم زیرا زمان اخیراً یک کالا بوده است. اما من معتقدم دو دلیل برای این "بلاک نویسنده" وجود دارد…

ادامه مطلب