نگه داشتن آن را با هم

 

با عناوین اخبار هر لحظه تلخ و وحشتناک تر می شوند و کلمات نبوی تقریباً مشابه آن تکرار می شوند، ترس و اضطراب باعث می شود مردم "آن را از دست بدهند". این پخش اینترنتی مهم توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانیم آن را با هم نگه داریم، زیرا دنیای اطراف ما به معنای واقعی کلمه شروع به فروپاشی می‌کند…ادامه مطلب