دفاع از واتیکان دوم و تجدید

 

ممکن است شاهد آن حملات باشیم
علیه پاپ و کلیسا
نه تنها از بیرون آمده اند.
بلکه رنج های کلیسا
از داخل کلیسا آمده،
از گناهی که در کلیسا وجود دارد.
این همیشه دانش عمومی بود،
اما امروز ما آن را به شکلی واقعاً وحشتناک می بینیم:
بزرگترین آزار و شکنجه کلیسا
از طرف دشمنان خارجی نمی آید،
اما از گناه در کلیسا متولد شده است.
-POPE BENEDICT XVI ،

مصاحبه در پرواز به لیسبون،
پرتغال، 12 مه 2010

 

با با فروپاشی رهبری در کلیسای کاتولیک و برنامه مترقی که از رم پدیدار می شود، کاتولیک های بیشتری از محله های خود فرار می کنند تا به دنبال توده های "سنتی" و پناهگاه های ارتدکس باشند.ادامه مطلب