سنگر

بعد از اعتراف امروز ، تصویر یک میدان جنگ به ذهن خطور کرد.

دشمن با موشک و گلوله به سمت ما شلیک می کند و با فریب ، وسوسه و اتهامات ما را بمباران می کند. ما اغلب خود را زخمی ، خونریزی و معلولیت می بینیم که در سنگرها غرق می شویم.

اما مسیح ما را به پناهگاه اعتراف می کشاند ، و سپس ... اجازه می دهد که بمب فضل او در قلمرو معنوی منفجر شود ، دستاوردهای دشمن را از بین ببرد ، ترورهای ما را بازپس بگیرد ، و لباس جدیدی را در آن زره روحانی قرار دهد که ما را قادر می سازد یک بار دیگر درگیر شویم آن "اصول و قدرت ها" ، از طریق ایمان و روح القدس.

ما در جنگ هستیم. این است خرد، ترسو نیست ، برای مکرر به پناهگاه.

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, ایمان و اخلاق.