روز دهم: قدرت شفابخش عشق

IT در اول جان می گوید:

ما دوست داریم، زیرا او ابتدا ما را دوست داشت. (اول یوحنا 1:4)

این عقب نشینی به این دلیل اتفاق می افتد که خدا شما را دوست دارد. گاهی اوقات حقایق سختی که با آن روبرو هستید به این دلیل است که خدا شما را دوست دارد. شفا و رهایی که در حال تجربه کردن آن هستید به این دلیل است که خدا شما را دوست دارد. او اول تو را دوست داشت او از دوست داشتن شما دست بر نمی دارد.ادامه مطلب

روز یازدهم: قدرت قضاوت

حتی اگرچه ممکن است دیگران و حتی خودمان را بخشیده باشیم، اما هنوز یک فریب ظریف اما خطرناک وجود دارد که باید مطمئن باشیم که ریشه در زندگی ما دارد - فریبکاری که هنوز هم می تواند تقسیم کند، زخم بزند و نابود کند. و این قدرت است قضاوت های نادرست. ادامه مطلب

روز دوازدهم: تصویر من از خدا

IN در مورد روز سوم صحبت کردیم تصویر خدا از ما، اما تصویر ما از خدا چطور؟ از زمان سقوط آدم و حوا، تصویر ما از پدر تحریف شده است. ما او را از دریچه طبیعت سقوط کرده و روابط انسانی خود می بینیم... و این نیز نیاز به شفا دارد.ادامه مطلب

روز سیزدهم: لمس و صدای شفابخش او

من دوست دارم شهادت شما را با دیگران درمورد اینکه چگونه خداوند زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده و از طریق این عقب نشینی برای شما شفا آورده است به اشتراک بگذارم. اگر در لیست پستی من هستید، می توانید به سادگی به ایمیلی که دریافت کرده اید پاسخ دهید یا بروید اینجا کلیک نمایید. فقط چند جمله یا یک پاراگراف کوتاه بنویسید. در صورت انتخاب می تواند ناشناس باشد.

WE رها نشده اند. ما یتیم نیستیم… ادامه مطلب

روز چهاردهم: مرکز پدر

گاهی ما می توانیم به دلیل زخم ها، قضاوت ها و نابخشودگی هایمان در زندگی معنوی خود گیر کنیم. این عقب نشینی، تا کنون، وسیله ای بوده است برای کمک به شما برای دیدن حقایق هم در مورد خودتان و هم در مورد خالقتان، تا «حقیقت شما را آزاد کند». اما لازم است که ما در تمام حقیقت و در مرکز قلب عشق پدر زندگی کنیم و وجود داشته باشیم…ادامه مطلب

روز پانزدهم: پنطیکاست جدید

شما دارید موفق شد! پایان عقب نشینی ما - اما نه پایان عطایای خدا، و هرگز پایان عشق او در واقع، امروز بسیار خاص است زیرا خداوند یک ریزش جدید روح القدس به شما عطا کند. بانوی ما برای شما دعا کرده و این لحظه را نیز پیش بینی کرده است، زیرا در اتاق بالای قلب شما به شما می پیوندد تا برای "پنطیکاست جدید" در روح شما دعا کند. ادامه مطلب

داستان های شفابخش شما

IT این یک افتخار واقعی بود که با شما در این دو هفته گذشته سفر کردم عقب نشینی شفا. شهادت های زیبای زیادی وجود دارد که می خواهم در زیر با شما به اشتراک بگذارم. در انتها آهنگی برای سپاسگزاری از مادر مبارک ما به خاطر شفاعت و محبت او نسبت به هر یک از شما در این اعتکاف وجود دارد.ادامه مطلب