کلیسا و ایالت؟

 

WE امروز آن را بیشتر و بیشتر بشنوید: لازم است بین کلیسا و دولت جدایی بیشتری ایجاد شود. اما منظور واقعاً برخی این است که کلیسا به سادگی به آن نیاز دارد ناپدید می شوند. در این پخش اینترنتی پیامبرانه و آموزنده ، مارک ثبت می کند که نقش کلیسا و دولت در امور انسانی چه هستند ... و اینکه چگونه کلیسا فوراً باید صدای حقیقت خود را در این اواخر ساعت بلند کند.

 به تماشای کلیسا و ایالت؟ رفتن به www.embracinghope.tv

 

اگر در مشاهده ویدیو مشکلی دارید ، اجازه دهید هنگام مکث کامل بارگیری شود و سپس آن را تماشا کنید. همچنین به ما مراجعه کنید کمک صفحه (سایت جایگزین است اینجا کلیک نمایید.)

چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, فیلم ها و پادکست ها.

نظرات بسته شده است.