با تشکر از شما عیسی


با تشکر از شما عیسی

آلولويا!

... و از همه خوانندگان من برای عشق ، حمایت و دعای شما متشکرم.
شما عزیز هستید

 

 

حمایت مالی و دعای شما به همین دلیل است
شما امروز این را می خوانید.
 برکت و ممنونم 

برای سفر با مارک در La حالا ورد,
بر روی بنر زیر کلیک کنید تا مشترک.
ایمیل شما با کسی به اشتراک گذاشته نمی شود.

 
چاپ دوستانه، PDF و ایمیل
نوشته شده در صفحه اصلی, زمان لطف.