EARMT FAN SELF
De Visitation
Muorreskildering yn Conception Abbey, Missouri

 

IN it Twadde Blide Mystery, set Mary útein om har neef Elizabeth te helpen dy't ek bern ferwachtet. De Skrift seit dat Maria dêr "trije moannen" bleau.

It earste trimester is meast it wurchst foar froulju. De rappe ûntwikkeling fan 'e poppe, feroaringen yn hormonen, alle emoasjes ... en dochs, yn dizze tiid ferearme Mary har eigen behoeften om har neef te helpen.

De autentike kristen is ien dy't himsels yn tsjinst foar de oare leechmakket.

    God is earste.

    Myn buorman is twadde.

    Ik bin tredde.

Dit is de machtichste foarm fan earmoede. It gesicht is dat fan leafde.

...he emptied himself, taking the form of a slave... becoming obedient to death, even death on a cross.  (Fil 2: 7)

Posted in THÚS, DE Fiif earmoed.