De godlike fuotnotes

Tsjinner fan God Luisa Piccarreta & St. Faustina Kowalska

 

IT is reservearre foar dizze dagen, oan 'e ein fan ús tiidrek, foar God om twa godlike fuotnoaten ta te foegjen oan' e Hillige Skriften.

 

DE SEINIGE SLACHTEN

Yn in krêftige fisy mocht Sint Gertrude de Grutte († 1302) har holle rêste by de wûne yn 'e boarst fan Jezus. Doe't se nei syn klopjend hert harke, frege se Sint Jan de Bêste Apostel hoe't it wie dat hy, waans holle op it boarst fan 'e Ferlosser by it Lêste Jûnsmiel wie rêstich, yn syn skriften oer de kloppend fan it skattige hert fan syn master. Se spyt him spyt út dat hy der foar ús ynstruksje neat oer sein hat. Mar de hillige antwurde:

Myn missy wie om foar de tsjerke, noch yn 'e berneskuon, wat te skriuwen oer it net oanmakke Wurd fan God de Heit, eat dat op himsels allinich oefening soe jaan oan elk minsklik yntellekt oan' e ein fan 'e tiid, eat dat nimmen ea soe slagje folslein begryp. Wat de taal fan dizze sillige beats fan it Hert fan Jezus, is it reservearre foar de lêste ieuwen doe't de wrâld, âld wurden en kâld wurden yn 'e leafde fan God, wer waarm wurde sil troch de iepenbiering fan dizze mystearjes. -Legatus divinae pietatis, IV, 305; "Revelationes Gertrudianae", ed. Poitiers en Parys, 1877

Tink efkes oan dat it minsklik hert bestiet út "twa kanten". De iene kant lûkt bloed yn it hert fan alle weefsels fan it lichem en triuwt dat bloed yn 'e longen; de oare kant lûkt dat oanfolle (soerstof) bloed fan 'e longen werom yn it hert, dat dan wer yn' e weefsels en organen fan it lichem wurdt pompt om as 't soe nij libben te bringen.

Likemin kin men sizze dat d'r "twa kanten" binne oan Godlike Iepenbiering, dy't yn 'e ynkarneare waard Wurd makke fleis, As ferfolling fan it Alde Konvenant lûkt God de hiele minsklike skiednis yn it Hert fan Kristus, dy't it transformeart troch de azem fan 'e Hillige Geast; dit nije libben wurdt dan "yn 't hjoeddeiske momint en takomst" dreaun "om" alle dingen te herstellen "yn it Nije Konvenant. De "ynheljen" is de hanneling fan Kristus om ús sûnden op himsels te nimmen; it "útstjoeren" is Kristus dat alle dingen nij makket.

Krekt sa't de funksje fan it minsklike hert is om bloed nei it heule lichem te pompen, sadat it útgroeit ta folsleine folwoeksenens, sa funksjoneart it Hert fan Kristus om it heule te bringen Lichaam fan Kristus yn folwearde, dat is, perfection

En hy joech guon as apostels, oaren as profeten, oaren as evangelisten, oaren as predikanten en leararen, om de hilligen ta te rieden foar it wurk fan 'e tsjinst, foar it opbouwen fan it lichem fan Kristus, oant wy allegearre ta de ienheid fan leauwe en kennis fan 'e Soan fan God, foar folwoeksen manlikheid, foar safier't it folsleine lichem fan Kristus is ... (Ef 4: 11-13; fgl. Kol 1:28)

Wat ik hjirboppe haw útlein, is ús al bekend yn 'e Iepenbiere Iepenbiering fan' e Tsjerke. Troch ús ear te lizzen op it Hert fan Kristus leare wy lykwols de details en details oer hoe't dit alles sil wurde berikt. Dat is de rol fan saneamde "privee iepenbiering" of profesije. 

It is net har rol om de definitive Iepenbiering fan Kristus te ferbetterjen of te foltôgjen, mar om helpe dêroer folslein te libjen yn in beskate perioade fan skiednis. Begelaat troch it Magisterium fan 'e Tsjerke, de sensus fidelium wit hoe te ûnderskieden en wolkom te wêzen yn dizze iepenbieringen wat dan ek in autentike oprop fan Kristus as syn hilligen oan 'e Tsjerke foarmet. -Kategismus fan 'e Katolike Tsjerke, n. 67

 

DE GODDELIKE FOOTNOTES

Yn 'e evangeeljes krije wy yn it bysûnder twa passaazjes dy't de twa kanten fan it hert fan Kristus iepenbierje. De earste passaazje lit de funksje fan dy sillige kant sjen dy't alle dingen nei Himsels lûkt Divine Mercy:

Hwent God hat de wrâld sa ljeaf, dat Hy syn iennichste Soan joech, sadat elkenien dy't yn him leaut net omkomme soe, mar it ivige libben hawwe koe. (Jehannes 3:16)

De twadde passaazje ferriedt it doel fan dy twadde kant, dat is om alle dingen yn Kristus yn 'e Godlike wil:

Sa moatte jo bidde: Us Heit yn 'e himel, hillige is jo namme, Jo keninkryk komt, Jo wil sil dien wurde, op ierde lykas yn' e himel. (Matt 6: 9-10)

Sadwaande binne de iepenbiering fan Jezus oan Sint Faustina oer de godlike barmhertigens gewoan in fuotnoat by Jehannes 3:16. Se binne de “Taal fan de sillige beats” fan it Hillige Hert dat it wurd "leafde" nimt fan 'e Skriftpassaazje, en as it troch it prisma fan Faustina trochjout, it brekt yn in ferskaat oan ferheven wierheden oer syn leafde.

Sa sille ek de iepenbieringen oan Luisa oer it godlike de wurden gewoan fraksjonearje "Jins keninkryk komt, jins wil sil dien wurde, lykas op 'e ierde yn' e himel " yn 't hoe en wêrom har ferfolling de ultime folsleinens en "folsleine statuer" is fan' e minske dy't Kristus foar ús fertsjinne oan it Krús. Se binne, yn ien wurd, de restauraasje fan wat Adam ferlear yn 'e Tún fan Eden. 

Hy ferlear de prachtige dei fan 'e Goddelike wil, en degradearde himsels safolle om meilijen te wekken ... [Jezus] makke it bad foar him op om him fan al syn sûnden te waskjen, Him te fersterken, te fersierjen, op sa'n manier as jou him weardich wer te ûntfangen dat Goddelike wil dat er wegere hie, dy't syn hilligens en syn lok foarme. Bern, d'r wie net ien wurk as pine dy't Hy lijde, dy't net socht de godlike wil wer yn 'e skepsels te oarderjen. - Us frou oan Luisa, De faam yn it keninkryk fan 'e godlike wil, Dei trijeëntweintich (a) [5], benedictinesofthedivinewill.com 

Dêrtroch folget dat om alle dingen yn Kristus te restaurearjen en minsken werom te liede ta ûnderwerping oan God is ien en itselde doel. - Paus ST. PIUS X, E Supremin. 8

Dizze "yntsjinjen" is net gewoan ûndergong, mar it is om yn te besit en te regearjen yn, lykas Kristus die, it Keninkryk fan 'e godlike wil. 

Krekt lykas alle minsken diel hawwe oan 'e ûngehoorsaamheid fan Adam, sa moatte alle minsken diel hawwe oan' e hearrigens fan Kristus oan 'e wil fan' e Heit. Ferlossing sil allinich foltôge wêze as alle manlju syn hearrigens diele ... - Tsjinner fan God Fr. Walter Ciszek, Hy liedt my (San Francisco: Ignatius Press, 1995), s. 116-117

It kado fan libjen yn 'e godlike wil herstelt it ferloste kado dat foarfalskader Adam hie en dat godlike ljocht, libben en hilligens yn' e skepping generearre ... -Eerw. Joseph Iannuzzi, De jefte fan libjen yn 'e godlike wil yn' e geskriften fan Luisa Piccarreta (Kindle-lokaasjes 3180-3182) 

De Catechisme fan 'e Katolike Tsjerke leart dat "It universum is makke 'yn in steat fan reizen' (yn statu viae) nei in noch te berikken ultime folsleinens, dêr't God it ta hat bestimd. ”[1]Catechisme fan 'e Katolike Tsjerke, n. 302 Dy folsleinens is yntrinsyk keppele oan 'e minske, dy't net allinich diel is fan' e skepping, mar har hichtepunt. As Jezus iepenbiere oan tsjinstfeint fan God Luisa Piccaretta:

Ik winskje dêrom dat myn bern My Humanity yngeane en kopiearje wat de Soul of My Humanity die yn 'e godlike wil ... Harren boppe alle skepen, sille se de rjochten fan' e skepping werstelle - myn eigen en dy fan skepsels. Se sille alle dingen bringe nei de primêre oarsprong fan 'e skepping en nei it doel wêrfoar't de skepping wie ... —Rev. Joazef. Iannuzzi, De pracht fan 'e skepping: De triomf fan' e godlike wil op ierde en it tiidrek fan 'e frede yn' e geskriften fan 'e tsjerkfaars, dokters en mystiken (Kindle lokaasje 240)

Dit is ek te sizzen dat de iepenbiering oan Luisa presinteare neat nij binne en ymplisyt befette yn 'e Iepenbiere Iepenbiering fan Kristus. Se binne gewoan de fuotnoat: 

It soe net yn striid wêze mei de wierheid om de wurden te begripen, "Jo wil wurdt dien op ierde lykas yn 'e himel," te betsjutten: "yn 'e tsjerke lykas yn ús Hear Jezus Kristus sels"; of "yn 'e breid dy't fertroud is, krekt as yn' e Bruidegom dy't de wil fan 'e Heit folbrocht hat." -Kategismus fan 'e Katolike Tsjerke, n. 2827

 

DE TRIUMF FAN IT HEILIGE HART

De ferhevene taal fan 'e iepenbiering fan' e godlike genede en godlike wil foarmje de profetyske stim fan 'e "Sillige beats" fan it Hillige Hert. De godlike genede is dy pulsaasje dy't de sûnden fan 'e minske lûkt yn' e refulginsje fan 'e leafde fan God, symbolisearre troch de lans fan' e soldaat; de godlike wil is de pulsaasje fan nij libben dat God fan doel is foar syn tsjerke symbolisearre troch it bloed en wetter dat út syn hert streamde. Dizze iepenbieringen binne presys op 'e tiid "Foar de lêste ieuwen doe't de wrâld, âld wurden is en kâld wurdt yn 'e leafde fan God, opnij moat wurde ferwaarme troch de iepenbiering fan dizze mystearjes." 

Sadwaande sil it Hillich Hert fan Jezus triomfearje as de minske troch de genede fan syn godlike barmhertigens him fan syn minsklike wil ôfskaft hat en de godlike wil tastien hat regearje yn him.

Myn keninkryk op ierde is myn libben yn 'e minsklike siel. —Jesus nei Sint Faustina, Divine Mercy yn myn siel, Deiboek, n. 1784

…foar…

De tsjerke "is it regear fan Kristus al oanwêzich yn mystearje." -Catechisme fan 'e Katolike Tsjerke, n. 763

Mei oare wurden, as it hert fan Jezus ûnbeheind regeart yn syn tsjerke, dan sil dizze realisaasje fan 'Us' Heit 'de oare profesije fan Kristus ta ferfolling bringe:

Dit evangeelje fan it keninkryk [fan 'e godlike wil] sil oer de heule wrâld preke wurde as tsjûge foar alle folken, en dan sil it ein komme. (Mattéus 24:14)

Alles fanwegen twa lytse fuotnoaten yn 'e heilshistoarje.

 

 

Jo finansjele stipe en gebeden binne wêrom
jo lêze dit hjoed.
 Seine jo en tankje jo. 

Om mei Mark yn te reizgjen De No Word,
klikje op 'e banner hjirûnder nei ynskriuwe.
Jo e-post wurdt net mei elkenien dield.

 
Myn geskriften wurde oerset yn Frânsk! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en French, cliquez sur le drapeau:

 
 

Fuotnoten

Fuotnoten
1 Catechisme fan 'e Katolike Tsjerke, n. 302
Posted in THÚS, DE GODDELIKE WIL.