Sobre o tradicionalismo radical

 
 
Algunhas persoas están informando de que este blog aparece como texto branco no fondo marrón. Ese é un problema co teu navegador. Actualiza ou cambia a outro navegador, como Firefox.
 

ALÍ Non hai dúbida de que unha revolución dos "progresistas" post-Vaticano II causou estragos na Igrexa, acabando por nivelar ordes relixiosas enteiras, arquitectura eclesiástica, música e cultura católica, manifestamente testemuñadas en todo o que rodea a Liturxia. Escribín moito sobre o dano da misa tal e como xurdiu despois do Concilio Vaticano II (ver Arma da misa). Escoitei relatos de primeira man de como os "reformadores" entraron nas parroquias a altas horas da noite, branqueando iconografía, esnaquizando estatuas e levando unha motoserra para adornar altares maiores. No seu lugar, un simple altar cuberto cun pano branco quedou en pé no medio do santuario, para horror de moitos asistentes á igrexa na seguinte misa. "O que fixeron os comunistas nas nosas igrexas pola forza", os inmigrantes de Rusia e Polonia. dixéronme: "é o que estádes a facer vós mesmos!"Continúe lendo