ધ ગ્રેટ થેફ્ટ

 

આદિમ સ્વતંત્રતાની સ્થિતિ પુનઃપ્રાપ્ત કરવા તરફનું પ્રથમ પગલું
વસ્તુઓ વિના કરવાનું શીખવામાં સમાવેશ થાય છે.
માણસે પોતાની જાતને બધી જાળમાંથી બહાર કાઢવી જોઈએ
સંસ્કૃતિ દ્વારા તેના પર નાખ્યો અને વિચરતી પરિસ્થિતિઓમાં પાછા ફરો -
કપડાં, ખોરાક અને નિશ્ચિત નિવાસનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.
-વેઇશોપ્ટ અને રૂસોના દાર્શનિક સિદ્ધાંતો;
થી વિશ્વ ક્રાંતિ (1921), નેસા વેબસ્ટર દ્વારા, પી. 8

પછી સામ્યવાદ પશ્ચિમી વિશ્વ પર ફરી આવી રહ્યો છે,
કારણ કે પશ્ચિમી વિશ્વમાં કંઈક મરી ગયું - એટલે કે, 
ભગવાનમાં પુરુષોની દ્ર faith વિશ્વાસ જેણે તેમને બનાવ્યા.
- આદરણીય આર્કબિશપ ફુલટન શીન,
"અમેરિકામાં સામ્યવાદ", cf. youtube.com

 

અવર લેડીએ સ્પેનના ગારાબંદલની કોન્ચિતા ગોન્ઝાલેઝને કહ્યું, "જ્યારે સામ્યવાદ ફરીથી આવશે ત્યારે બધું થશે," [1]ડેર ઝેઇજફિંગર ગોટેસ (ગરાબંદલ - ભગવાનની આંગળી), આલ્બ્રેક્ટ વેબર, એન. 2 પરંતુ તેણીએ કહ્યું નહીં કેવી રીતે સામ્યવાદ ફરીથી આવશે. ફાતિમા પર, બ્લેસિડ મધરે ચેતવણી આપી હતી કે રશિયા તેની ભૂલો ફેલાવશે, પરંતુ તેણીએ કહ્યું નહીં કેવી રીતે તે ભૂલો ફેલાઈ જશે. જેમ કે, જ્યારે પશ્ચિમી દિમાગ સામ્યવાદની કલ્પના કરે છે, ત્યારે તે યુએસએસઆર અને શીત યુદ્ધ યુગમાં પાછા ફરે છે.

પરંતુ આજે ઉભરી રહેલ સામ્યવાદ એવું કંઈ જ દેખાતું નથી. વાસ્તવમાં, મને ક્યારેક આશ્ચર્ય થાય છે કે શું સામ્યવાદનું તે જૂનું સ્વરૂપ ઉત્તર કોરિયામાં હજુ પણ સચવાયેલું છે - ગ્રે નીચ શહેરો, ભવ્ય લશ્કરી પ્રદર્શનો અને બંધ સરહદો - તે નથી ઇરાદાપૂર્વક જ્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે માનવતા પર ફેલાતા વાસ્તવિક સામ્યવાદી ખતરાથી વિક્ષેપ: ગ્રેટ રીસેટ...વાંચન ચાલુ રાખો

ફૂટનોટ્સ

ફૂટનોટ્સ
1 ડેર ઝેઇજફિંગર ગોટેસ (ગરાબંદલ - ભગવાનની આંગળી), આલ્બ્રેક્ટ વેબર, એન. 2